Wiadomości z rynku

Autor: RED
Zdjęcia: autor
Auto Market Truck, 2015(1)
z dnia 2015-11-06

Są powody do zadowolenia

Leasing wspiera inwestycje firm

 


Dane ZPL opublikowane po III kwartałach roku pokazują 12,8 proc. wzrost (r/r) w zakresie finansowania transportu ciężkiego

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu. Z danych Związku Polskiego Leasingu (zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów), ogłoszonych po III kwartale 2015 wynika, że kluczowe pozostają inwestycje w pojazdy osobowe i lekkie dostawcze, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. 
Leasingodawcy na koniec września wypracowali 15,7 proc. wzrost, przy 35,9 mld wartości nowych kontraktów. 
Inwestycje przedsiębiorców z lotu ptaka
Polskie firmy, z pomocą finansowania udzielanego przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące 36,7 proc. rynku), maszyny i urządzenia – w tym IT (33,1 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego, do których zaliczane są: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy (26,5 proc. udział w ogólnej strukturze rynku). Odrębną kategorią były inwestycje dotyczące nieruchomości, z 3 proc. udziałem w rynku. Leasing odpowiada za 84,4 proc. inwestycji, a pożyczka za 15,6 proc. 
– Leasing to instrument, który daje przedsiębiorcom szanse na rozwój, który sam finansuje. Zapewnia podstawowe czynniki produkcji, które zarabiają m.in. na spłatę rat leasingowych. Wystarczy przyjrzeć się funkcjonowaniu firm z branży budowlanej, firm transportowych czy przedsiębiorstw rozwijających przemysł. Wzrost gospodarczy, przy szczególnej roli, jaką odgrywa leasing w wielu sektorach polskiej gospodarki, to czynniki, które pozwalają branży leasingowej ogłosić bardzo dobre wyniki po kolejnym kwartale – powiedział Wojciech Rybak – przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. 
Pojazdy, maszyny, środki transportu i nieruchomości
W ciągu trzech kwartałów roku, za pośrednictwem leasingu i pożyczki, polscy przedsiębiorcy równie chętnie, co pojazdy, finansowali maszyny i urządzenia (liczone łącznie z IT). 11,9 mld wartości nowych kontraktów oraz 13,7 proc. dynamika, opisują rozwój tej kategorii po III kwartale roku. Spośród maszyn i urządzeń, najchętniej finansowane były: maszyny rolnicze (27,3 proc. udział w rynku maszyn). Sprzęt budowlany miał 12,2 proc. udział. W odniesieniu do rynku maszyn, duże znaczenie miały inwestycje finansowane pożyczką, szczególnie w przypadku maszyn rolniczych. 
Dane ZPL opublikowane po III kwartałach roku pokazują 12,8 proc. wzrost (r/r) w zakresie finansowania transportu ciężkiego i łączną wartość nowych kontraktów przekraczającą 9,5 mld zł. Transakcje odnoszące się do środków transportu ciężkiego w ogólnej strukturze finansowania przedmiotów stanowią 26,5 proc. nowych kontraktów. Na koniec września, tendencja wzrostowa w zakresie finansowania transportu ciężkiego utrzymała się niemal we wszystkich analizowanych segmentach rynku – dotyczyła ciągników siodłowych, przyczep i naczep, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz pozostałych środków transportu, z wyjątkiem autobusów.
Branża leasingowa obserwuje także wyraźne odbicie segmentu nieruchomości. Po 60,1 proc. wzroście wypracowanym w I połowie roku, III kwartał przyniósł 152,3 proc. dynamikę. Wartość nieruchomości wyleasingowanych w ciągu III kwartałów roku wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza 83,7 proc. wzrost w ujęciu rocznym. Firmy najchętniej finansują obiekty biurowe (zajmują 35 proc. w strukturze przedmiotowej rynku), obiekty handlowe i usługowe (25 proc.) oraz hotele i obiekty rekreacyjne (25 proc.).
Główni gracze
W przypadku pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t, największą wartość transakcji po trzech kwartałach osiągnął Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) (166,5 mln zł netto). Ta firma dominowała także pod względem liczby takich pojazdów oddanych w leasing (924 szt.). Na drugim miejscu pod względem wartości kontraktów uplasował się Millennium Leasing (122,3 mln zł), zaś biorąc pod uwagę liczbę pojazdów – Getin Leasing (779 szt.).
W leasingu ciągników siodłowych prym wiedzie Idea Leasing (390,7 mln zł), przed EFL (387 mln zł). Biorąc pod uwagę liczbę ciągników oddanych w leasing na czele jest EFL (1.967 szt.) przed Getin Leasing (1.826).
W segmencie przyczep i naczep przoduje Idea Leasing (211 mln zł) przed Millennium Leasing (192,8 mln zł), natomiast pod względem liczby pojazdów – Idea Leasing (1.898 szt.) przed EFL (1.883 szt.).
W leasingu autobusów pod względem wartości środków najlepiej poczyna sobie Millennium Leasing (ponad 96 mln zł), przed PKO Leasing (71,5 mln zł), zaś największą liczbą takich pojazdów może pochwalić się Getin Leasing (298 szt.), a za nim PKO Leasing (164).
W branży sprzętu budowlanego na czele jest EFL (245,8 mln zł) przed Caterpillar Financial Services Poland (184,5 mln zł). Także EFL przoduje w tym segmencie jeśli chodzi o liczbę maszyn oddanych w leasing (2.045 szt.), a na drugim miejscu Caterpillar FSP (570).
Wózki widłowe – prowadzi mLeasing (39,4 mln zł) przed IKB Leasing Polska (37,2 mln zł). Biorąc pod uwagę liczbę wózków, prowadzi Millennium Leasing (649 szt.) przed IKB LP (579).
Wyniki badania koniunktury branży leasingowej 
ZPL po raz kolejny opublikował wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz prognozowanych trendów w kolejnym kwartale. W ostatnim kwartale roku, firmy leasingowe oczekują wzrostów w zakresie liczby i wartości zawieranych kontraktów, przy stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji poziomu zatrudnienia. Ponad połowa specjalistów z firm leasingowych (po 58 proc. wskazań) oczekuje wzrostów w sektorach: maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego. Połowa firm spodziewa się większej dynamiki sektora pojazdów osobowych oraz dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Podobna proporcja dotyczy stabilizacji w zakresie finansowania nieruchomości, chociaż w przypadku tego segmentu pojawiają się także opinie wskazujące na oczekiwany wzrost (17 proc.).