Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: RED
Zdjęcia: RED
Auto Market Truck, 2017(1)
z dnia 2017-02-17

Leasing nie zwalnia

Napędza głównie małe firmy

W 2016 r. nastąpił dynamiczny, bo o 27,7 proc. (rok do roku), wzrost finansowania leasingiem transportu ciężkiego – podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL), reprezentujący sektor przedsiębiorstw leasingowych. 
Branża leasingowa w 2016 roku sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik z 2015 roku (49,8 mld zł).

– Sektor leasingowy obsługuje głównie mikro i małe firmy, w mniejszym stopniu firmy średnie i duże – powiedział na konferencji prasowej, zwołanej ostatniego dnia stycznia, poświęconej podsumowaniu roku, Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL. – 16,6 proc. dynamika branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości sfinansowanych aktywów wskazują na to, że w 2016 r. polskie firmy nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy udziale leasingu. To bardzo dobra wiadomość, a jednocześnie zapowiedź dalszego stabilnego finansowania firm MŚP przez sektor leasingowy. 
A. Krzemiński dodał, że był to już kolejny z rzędu rok z dużym, dwucyfrowym wzrostem i zanosi się na to, że w 2017 roku będzie podobnie.
W strukturze finansowania przedmiotów należy wyróżnić m.in. pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące łącznie 42,1%), jak i środki transportu ciężkiego, m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy (z łącznym udziałem w rynku 29,7%). Kolejną grupą aktywów finansowanych przez branżę są maszyny i inne urządzenia wykorzystywane m.in. w budownictwie. Udział maszyn i urządzeń wynosi 26,4%. 

Obsługują głównie mikro i małe firmy 
Branża leasingowa obsługuje głównie sektor mikro i małych firm. Związek szacuje, że 53% stanowią klienci o rocznych obrotach do 5 mln zł, czyli kwalifikowani jako firmy mikro wg kryteriów Ministerstwa Rozwoju. 
Ponad 70 % stanowią usługi dla firm o obrotach do 20 mln zł. Grupa ta obejmuje całość firm mikro oraz istotną część firm małych (firmy o obrotach do 10 mln euro). Można przyjąć, że ponad 3/4 swoich usług branża leasingowa kieruje łącznie do firm mikro i małych. Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Również klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działalności firm leasingowych.
Duży wzrost w transporcie ciężkim
W 2016 r. nastąpił dynamiczny, bo 27,7 proc. r/r, wzrost finansowania transportu ciężkiego, obserwowany w większości kategorii tego segmentu (tj. w zakresie finansowania m.in. ciągników siodłowych, naczep/przyczep, samochodów ciężarowych pow. 3,5 t i autobusów).
W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała środki transportu ciężkiego o łącznej wartości 17,2 mld zł. Wzrost finansowania wynika głównie z wymiany używanego taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 oraz z procesów zachodzących w gospodarce: strefa euro stopniowo się rozwija (dzięki czemu rośnie nasz eksport) i rośnie popyt krajowy w Polsce. Równie istotne są: współpraca firm leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi (w zakresie finansowania autobusów) oraz utrzymujące się niskie ceny paliw.
Wartość sfinansowanych leasingiem samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t wyniosła w ubiegłym roku blisko 2 mld 519 mln zł (w 2015 r. - 2 mld 33 mln). W przypadku ciągników siodłowych było to aż ponad 8 mld 528 mln zł (w 2015 r. – ponad 6 mld 669 mln).
W finansowaniu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t prym wiedzie BNP Paribas Lease Group z wartością leasingowanych środków ponad 299 mln zł netto. W przypadku ciągników siodłowych (ponad 1 mld 44 mln zł) oraz przyczep i naczep (ponad 512 mln zł) na czele jest Grupa Idea Getin Leasing.
Maszyny między perspektywami
Transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (liczone łącznie z IT) odnotowały ujemną (- 3,4%) dynamikę (r/r), przy wartości nowych umów na poziomie 15,3 mld zł. Finansowanie maszyn w 2016 r. pozostawało pod dużym wpływem okresu przejściowego pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi dotyczącymi środków unijnych. Spadki miały miejsce w różnych kategoriach mocno powiązanych z absorpcją funduszy unijnych.
Sektor finansowania maszyn wyłącznie za pośrednictwem leasingu jeszcze w I półroczu 2016 notował relatywnie słaby, bo 2,1-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Dynamika ta przyspieszyła do 12,3% r/r w II półroczu, z 26,2-proc. wynikiem za sam grudzień. Wyniki drugiego półrocza były już zgodne ze wzrostem gospodarczym, w coraz większym stopniu bazującym na popycie wewnętrznym oraz z wysokim poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskich firmach. Pozwala to oczekiwać wyższej dynamiki dla maszyn finansowanych leasingiem w dalszej części 2017 roku. Na rynku sprzętu budowlanego przoduje Europejski Fundusz Leasingowy (wartość leasingowanych środków prawie 355 mln zł).
Prognozowany wzrost w roku bieżącym 
W 2017 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 16,5% i 67,7 mld zł łącznej wartości udzielonego finansowania. Analizy przygotowane przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL zakładają, że dynamika rynku w 2017 r. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju. Prognozowany rozwój rynku w zrównoważony sposób będzie oparty o pojazdy lekkie, ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne, pojazdy ciężkie (za sprawą wymiany starego taboru samochodowego na nowe pojazdy z normą spalania Euro 6 i utrzymujący się wzrost eksportu) oraz finansowanie maszyn.
Oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 roku oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowodują, że finansowanie maszyn stanie się ważnym i stabilnym motorem rozwoju branży leasingowej. (RED)