Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2019(4)
z dnia 2019-05-31

Kierowca w centrum uwagi

Kariera szoferów w grupie Raben nie może być przypadkowa

Aby zapewnić sobie stabilność kadry kierowców oraz skuteczne pozyskiwanie nowych szoferów konieczne są nietuzinkowe działania

W czasach, kiedy rynek pracodawcy zmienił się w rynek pracownika zwykłe ogłoszenia o poszukiwaniu kierowców już nie wystarczają. Aby zapewnić sobie stabilność kadry kierowców oraz skuteczne pozyskiwanie nowych szoferów konieczne są nietuzinkowe działania. Może takie, jak w firmie Raben, która wdrożyła cały program poświęcony nie tylko rekrutacji, lecz także właściwej polityce kadrowej.
W branży transportowej brakuje 100 000 kierowców. Z każdym kolejnym rokiem będzie coraz trudniej (konkurencja, migracja, brak nowych kierowców). Prognoza na 2025 r. przewiduje brak 300 000 szoferów. Okres ostatnich miesięcy postrzegany jest przez wielu analityków i praktyków rynku logistycznego jako krytyczny w transporcie pod względem dostępności kierowców i możliwości ich zatrudnienia. W tej sytuacji firmy transportowe mają poważne problemy nie tylko z pozyskaniem, lecz także z utrzymaniem kadry kierowców i coraz ważniejsze jest kształtowanie odpowiedniej polityki ich zatrudniania. W ubiegłym roku w firmie RABEN ruszyła akcja PoKieruj Karierą, skierowana do kierowców i przewoźników.

Pozyskiwać nowych, ale też zadbać o swoich

– Kierowcy pracujący na rzecz Rabena są formalnie pracownikami podwykonawców, czyli przewoźników – mówi Lucyna Komaniecka- -Wyskiel, koordynator projektu PoKieruj Karierą z HR Biznes Partner Raben Logistics Polska. – W związku z tym, że zauważamy coraz większą rotację, odejścia kierowców, chcieliśmy zaopiekować się tą grupą. Z jednej strony chcemy promować zawód kierowcy u nas w firmie, żeby też stał się atrakcyjny dla naszych pracowników. Czasami są takie indywidualne przypadki, że jakaś osoba np. z magazynu, po uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami odchodzi do innej firmy zewnętrznej na stanowisko kierowcy. Chcemy zachęcać takie osoby do pozostania w naszej grupie, czyli do zatrudnienia u naszych przewoźników. Z drugiej strony chcemy zadbać o tych kierowców, którzy są w „firmie”. Nie zawsze możemy to robić wprost, skoro formalnie nie są naszymi pracownikami, ale staramy się na spotkaniach z przewoźnikami – ich pracodawcami budować świadomość, dotyczącą zarządzania zespołem ludzkim, aby zmniejszać rotację tej grupy pracowniczej. Rozmawiamy z przewoźnikami na temat odejść kierowców, szukamy rozwiązań, argumentujemy, przekonujemy do tego, aby zadbać o nich i odpowiednio nimi zarządzać. Przekonujemy przewoźnika, że często warto ponieść koszt, aby utrzymać doświadczonych pracowników. Zatem edukujemy, dzielimy się dobrymi praktykami z zakresu zarządzania ludźmi. Nasze praktyki przenosimy również na tę grupę pracowniczą i obejmujemy ich naszymi działaniami, np. jeżeli my w firmie organizujemy tydzień zdrowia, to także dla współpracujących z nami kierowców. W ten sposób dajemy im do zrozumienia, że są tak samo ważni jak nasi pracownicy. Takich działań jest wiele, np. Bodziaki (prezenty dla nowonarodzonego dziecka), czy karty rabatowe do Makro dla naszych pracowników - przenosimy te praktyki na kierowców, żeby oni czuli, że są częścią naszego zespołu. Tak samo jest z kartami paliwowymi Lotos, które oferujemy naszym podwykonawcom.

Akcja Rekomendacja

W ramach projektu PoKieruj Karierą zorganizowano Akcję Rekomendacja, która jest sposobem na pozyskiwanie nowych kierowców. To zaczęło funkcjonować w styczniu bieżącego roku i już przynosi pierwsze efekty. – Chodzi o szybkie pozyskanie kierowców tam, gdzie to naprawdę jest konieczne – dodaje Lucyna Komaniecka-Wyskiel. – Spotkaliśmy się z zainteresowaniem. Wypłacamy nagrody w wysokości tysiąca złotych, pracującym u nas osobom (czyli pracownikom Raben lub pracownikom współpracujących z nami przewoźników), które polecają kogoś spoza naszej firmy, kto zatrudni się w naszej grupie i przepracuje cztery miesiące jako kierowca. Kilka osób z takiego polecenia już zatrudniono lub są w trakcie weryfikacji. Jest to również jedna z tych praktyk, które przenosimy z wewnątrz na grunt współpracy z przewoźnikami. Celem Programu PoKieruj Karierą jest budowanie właściwych relacji z przewoźnikami i kierowcami oraz pozyskiwanie kierowców. – Nie blokujemy kariery, a wręcz ułatwiamy przekwalifikowanie także własnym pracownikom, np. magazynowym, którzy uzyskują prawo jazdy C+E i myślą o zaangażowaniu się w charakterze kierowcy – zapewnia nasza rozmówczyni. – Stwarzamy im warunki do tego, żeby jeździli dla nas, bo my mamy z tego korzyści. Tym bardziej, że znają obowiązujące u nas procesy, znają magazyn i łatwiej jest im od razu funkcjonować na nowym stanowisku niż osobom trafiającym do nas z zewnątrz. I rzeczywiście już znaleźli się tacy chętni, pierwszych kilka osób, którzy z magazynu przenieśli się za kierownicę. Często wiedza przewoźników na temat zarządzania ludźmi nie jest doskonała. My spotykając się z nimi też na ten temat rozmawiamy, przekazujemy im tę wiedzę, dzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu zarządzania, kadr, wynagrodzeń, planowania urlopów… Niekiedy warto przełamać opór i zgodzić się na udzielenie pracownikowi-kierowcy urlopu, kiedy ma taką potrzebę w sytuacji losowej, żeby zacieśniać wzajemną lojalność pracodawca-pracownik. To jest też kwestia dzielenia się wiedzą operacyjną, dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, planowania kosztów, zarządzania wskaźnikami. Te wszystkie działania objęte są tym właśnie Programem.

Regionalni koordynatorzy to często mediatorzy

W każdym regionie działania firma Raben powołała regionalnych koordynatorów ds. współpracy z przewoźnikami. – Oni regularnie spotykają się z przedstawicielami firm transportowych, często z udziałem pracowników naszego HR (przypomnijmy, że określenie to – zasoby ludzkie, od ang. human resources – dotyczy pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników, czyli polityką personalną; coraz częściej staje się aktywnym partnerem zarządów oraz kadry zarządzającej, wpływając na strategię przedsiębiorstwa, zwłaszcza tam, gdzie zasoby ludzkie decydują o przewadze konkurencyjnej – dop. Red.) – mówi Lucyna Komaniecka- Wyskiel. – To jest cały proces edukacji, tego nie zrobi się na jednym spotkaniu. Przede wszystkim przewoźnicy muszą być przekonani i muszą chcieć zmieniać swoje nastawienie wobec kierowców. Podczas takich spotkań koordynatorów z przewoźnikami dochodzi do kreatywnej wymiany zdań i przekonywania do zmiany decyzji. Często są to decyzje kosztowe, aczkolwiek efekt, np. zatrzymania pracownika jest niewspółmierny do ponoszonych kosztów. Są to sytuacje, kiedy trzeba przekonać drugą stronę, że np. zatrzymanie pracownika jest korzystniejsze niż przestój samochodu. To rola koordynatora, który musi często spełniać rolę negocjatora. Są oni też w tym kierunku szkoleni przez dział HR.
***
Realizując projekt PoKieruj Karierą, duży operator logistyczny, jakim jest Raben i pracujący na jego rzecz przewoźnicy mają wspólny cel: zapewnienie i utrzymanie stałej kadry kierowców oraz wykorzystanie potencjału już zatrudnionych pracowników. Osiągnięciu tego celu służą m.in. regularne spotkania z przewoźnikami, dzielenie się dobrymi praktykami – np. rekrutacja, szkolenia. Wspólne działania koordynatorów ds. współpracy z przewoźnikami oraz HR Biznes Partner dają pierwsze efekty: spadek rotacji o 5% ! A to tylko porównanie wyników rok do roku od sierpnia. Jest szansa na utrzymanie pozytywnego trendu. Jednym z celów firmy Raben na 2019 rok jest skuteczny proces wdrożenia nowego kierowcy. Nad tym pracuje dział HR, ale o tym w następnym wydaniu…