Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2019(4)
z dnia 2019-06-14

Distance Alert już w samochodach Volvo

Rozwiązanie ułatwiające utrzymywanie właściwej odległości

Jeśli system wykryje, że odległość między pojazdami jest mniejsza niż wybrany odstęp czasu wynoszący od 1,5 do 3,5 sekundy, najpierw na przedniej szybie pojawia się czerwone światło

Firma Volvo Trucks wprowadziła Distance Alert – funkcję bezpieczeństwa, ułatwiającą kierowcy samochodu ciężarowego zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i unikanie groźnych sytuacji. Wypadki wynikające z najechania pojazdu na tył innego stanowią obecnie około 20 procent wszystkich poważnych kolizji z udziałem samochodów ciężarowych. Distance Alert wchodzi już w skład najnowszej wersji systemu wspomagającego Volvo Trucks, Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne, pomagającego kierowcy zapobiegać wypadkom w wielu sytuacjach. Jeśli wykryje, że odległość między pojazdami jest mniejsza niż wybrany odstęp czasu wynoszący od 1,5 do 3,5 sekundy, na przedniej szybie pojawia się czerwone światło. Jeśli kierowca nie zwolni, włącza się system ostrzegania o możliwości kolizji, który emituje dźwiękowe i wzrokowe sygnały o narastającej intensywności. Następnie włączana jest funkcja zaawansowanego hamowania awaryjnego. Funkcja jest przeznaczona do stosowania na głównych drogach poza terenami miejskimi. Włącza się przy prędkości powyżej 60 km/h. Distance Alert, podobnie jak inne funkcje ostrzegania przed kolizją, korzysta z połączonych technologii kamery i radaru w celu obliczania odległości i identyfikowania obiektów na drodze. Distance Alert jest dostępne w pojazdach Volvo FH, FH16, FM i FMX wyprodukowanych od tygodnia 23. 2018 r. Samochody muszą być także wyposażone w system ostrzegania o możliwości kolizji Volvo Trucks.