Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: MJ
Zdjęcia: MJ
Agro Expo, 2016(3)
z dnia 2016-08-19

Umowa leasingu

Na co warto zwrócić uwagę?

Korzystając z leasingu pozyskuje się głównie duże, kosztowne maszyny rolnicze. 

Coraz więcej rolników pozyskuje maszyny w leasingu. Przed podjęciem decyzji o finansowaniu środka trwałego w ten sposób, warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy. Są one kluczowe, gdyż wskazują na prawa i obowiązki obu stron.
Przed podpisaniem umowy leasingu warto zapoznać się z warunkami finansowymi transakcji, czyli wysokością comiesięcznych rat, wysokością pierwszej wpłaty, oprocentowaniem itp. Równie ważne są postanowienia umowy oraz stosowane standardowo przez firmy leasingowe ogólne warunki umowy (w skrócie OWUL). Trzeba znać odpowiedzi na pytania: co się dzieje jeśli przedmiot posiada wadę, czy i według jakich zasad raty leasingu ulegają zmianie, kiedy umowa może być rozwiązana i jakie są tego konsekwencje, czy i za co umowa przewiduje kary? 
Idzie (też) o pieniądze
Kalkulacja finansowa jest bardzo ważna, a w zapisach umowy czy OWUL powinna znajdować się informacja, jakie będą faktyczne koszty. Z OWUL dowiemy się również, czego możemy się spodziewać w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych czy zdarzeń losowych (np. wypadek komunikacyjny). Dokument powinien zawierać informacje o wysokości ewentualnych kar umownych, konsekwencjach opóźnień w regulowaniu płatności, warunkach wcześniejszego rozwiązania umowy i jej rozliczenia. Istotnym czynnikiem są zasady postępowania leasingodawcy w trudnych sytuacjach. Umowy dają też prawa i obowiązki obu stronom, np. przy wyznaczaniu czasu rozliczenia czy zwrotu nadpłaty.
– Oczywistym jest, że klient zwraca uwagę na koszt usługi leasingowej. Ale umowa leasingu trwa kilka lat (zazwyczaj od dwóch do pięciu lat) i klient chce wiedzieć, jakie będą w tym czasie reguły współpracy z firmą leasingową. Klienci doceniają i nagradzają lojalnością rzetelność i jakość współpracy, w tym również precyzję i partnerskie ułożenie postanowień umowy. To właśnie z umowy i OWUL powinny wynikać wszystkie obciążenia, których leasingobiorcy mogą spodziewać się w czasie umowy – zwraca uwagę Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing. – W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących umowy leasingu, można skonsultować jej zapisy z zaufaną osobą – najlepiej prawnikiem lub ekonomistą. Warto również poprosić przedstawiciela firmy leasingowej o podanie konkretnego, liczbowego przykładu rozliczenia umowy, najlepiej na bazie otrzymanej od firmy propozycji warunków finansowych. Są sytuacje, których nie da się w 100 proc. przełożyć na zapisy umowy, np. gdy wystąpi szkoda, a następnie likwidacja jej skutków w tym rozliczenie umowy leasingu. Dlatego też w umowie zawsze będą pewne postanowienia o bardziej ogólnym charakterze, niemniej istotne zasady rozwiązania umowy oraz jej rozliczenia powinny być podane w możliwie najbardziej precyzyjny oraz przejrzysty sposób – dodaje.
Niezbędna dokumentacja 
Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu są dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP oraz KRS. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku często nie są wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta, dzięki temu decyzja o finansowaniu wydawana jest w kilka minut.
 
Przed podpisaniem umowy należy zwróć uwagę m.in. na:
Zapis o dodatkowych opłatach. Obejmuje sytuacje, w których klient nie wywiązuje się z zobowiązań, np. nie płaci składki ubezpieczeniowej. W takim przypadku opłata manipulacyjna uzależniona jest od wysokości składki za polisę, od 15 proc. + VAT do nawet 100 proc. wysokości składki.
Zapis o karach umownych. Dotyczy sytuacji gdy klient nie realizuje obowiązków niepieniężnych przewidzianych w umowie: nie zwraca przedmiotu, nie przekazuje dokumentów w umówionym czasie i terminie itd. Kwoty kar są rożne, różne są podstawy ich kalkulowania. Warto prześledzić postanowienia umowy i sprawdzić ich wysokość oraz za co mogą być naliczone. 
Zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu. Najczęściej klient nabywa przedmiot po zakończeniu umowy. W innym przypadku powinien zwrócić go do firmy leasingowej w wyznaczonym terminie (w dniu zakończenia umowy lub tuż po jej zakończeniu). Kary za brak zwrotu przedmiotu wahają się od 0,2 proc. do 2 proc. ceny nabycia przedmiotu za każdy dzień zwłoki (gdy umowa zakończona jest przed upływem wskazanego w niej terminu) lub w wysokości wielokrotności ostatniej raty leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia (w wypadku zakończenia umowy w planowanym terminie).
Zapis o przedterminowym rozwiązaniu umowy. Umowa rozwiązywana jest przed czasem najczęściej w przypadku, gdy nastąpi szkoda całkowita leasingowanego samochodu (wypadek, kradzież) lub gdy przedsiębiorca nie płaci rat leasingowych. Istotne jest aby zrozumieć mechanizm rozliczenia umowy i sprawdzić czy firma leasingowa poza kapitałem pozostałym do spłaty pobiera przyszłe zdyskontowane odsetki czy też zryczałtowaną opłatę. Popularne dyskonto nie zawsze musi być korzystniejsze od zryczałtowanej opłaty, natomiast zawsze jest bardziej skomplikowane w ustaleniu kwotowej wysokości. 
Zapis dotyczący oprocentowania umowy. Niektórzy leasingodawcy uzależniają oprocentowanie od decyzji zarządu i zmiennej polityki firmy. Inni tak konstruują umowy, że kiedy WIBOR rośnie, oprocentowanie również zostaje podwyższone, natomiast gdy WIBOR spada, to kwota odsetek nie zmienia się. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia leasingobiorcy są wynikające z wahań WIBOR korekty opłat leasingowych zarówno w górę, jak i w dół.