Wiadomości z rynku

Autor: RED
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, nr /2014 (1031)
z dnia 2014-10-31

Leasing tętni życiem

ZPL ogłasza dobre wyniki trzech kwartałów 2014 r
Leasing tętni życiem

W ciągu dziewięciu miesięcy 2014 r. wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t wyniosła 1.376,4 mln zł (wzrost o 39,1 proc. r./r.)

Leasing tętni życiem

W segmencie maszyn budowlanych odnotowano aż 62-procentowy skok w górę w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

Branża leasingowa odnotowała dobre wyniki trzech kwartałów 2014 roku. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinansowały ruchomości i nieruchomości za łączną kwotę ponad 31 mld zł (27,4 % wzrost, liczony rok do roku). Kluczowy pozostaje segment pojazdów stanowiący 63 % w ogólnej strukturze finansowania ruchomości.
W sektorze ruchomości wartość umów (30,4 mld zł) była większa o 30,8 %, w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.
Pojazdy napędzają
- Kolejny kwartał upływający pod znakiem rosnącej sprzedaży firm leasingowych w obszarze ruchomości pokazał, że polski rynek inwestycji w dalszym ciągu potrzebuje zewnętrznego finansowania - powiedział Wojciech Rybak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL. - Badania pokazują, że leasing uznawany jest przez polskich przedsiębiorców za instrument finansowy, bezpieczniejszy od kredytu - twierdzi tak 72 procent przedsiębiorców, którzy korzystają z leasingu.
Dane na koniec III kwartału potwierdzają znaczenie kluczowych dla branży leasingowej i jej kontrahentów obszarów. Na koniec września br. w strukturze finansowania ruchomości, pojazdy stanowiły 63 %. Wartość transakcji w odniesieniu do tego segmentu wyniosła 19 mld zł i była wyższa o 38,6 % od wartości zaraportowanej na koniec września 2013 roku (13,8 mld zł).
O ile w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r. wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t wyniosła 989,3 mln zł netto, to w tym samym czasie roku bieżącego - już 1.376,4 mln zł, co oznacza wzrost o 39,1 proc. W przypadku ciągników siodłowych jest to przyrost z 3.088,1 mln zł w roku ubiegłym do 3.646,8 mln zł w br. (+ 18,1 %). Większy jest też ruch na rynku przyczep i naczep, gdzie nastąpił skok z 1.427,9 mln zł do 1.757,3 mln zł (lepiej o 23,1 %). Najbardziej spektakularny wzrost odnotowano w finansowaniu autobusów - z 434,5 mln zł do 904,7 mln zł (+ 108,2 %).
Duży skok w maszynach
Drugi pod względem znaczenia i wartości obszar - maszyn i urządzeń stanowił 32,9 %, przy wartości nowych umów na poziomie 10 mld zł i 21 % wzroście liczonym rok do roku. W przypadku sprzętu budowlanego wartość środków oddanych w leasing w I-III kwartale 2014 r. wyniosła aż 1 mld 402,9 mln zł netto! To oznacza ponad 62-procentowy skok w górę w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. (864,7 mln zł).
Niewielki przyrost odnotowano też w leasingu wózków widłowych, gdzie wartość umów wzrosła z 294,5 mln zł w okresie I-III kw 2013 do 337,8 mln zł w tym roku (wzrost o 14,7 %).
Dość dobrze sprzedają się maszyny rolnicze. Wartość środków oddanych w leasing w interesującym nas okresie wyniosła 2.795,5 mln zł i była wyższa od wyniku trzech kwartałów ubiegłego roku o 8,2 proc. (2.583,7 mln zł).
Sam III kwartał też dobry
W samym III kwartale 2014 r. firmy leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości za kwotę 9,9 mld zł, dzięki czemu łączny wzrost wyniósł 19 % r/r. Kluczowym pozostaje rynek samochodów, gdzie wartość umów wyniosła 5,8 mld zł (niemal 23 % wzrost), ze szczególnym uwzględnieniem samochodów ciężarowych (wartość nowych umów: 1,17 mld, 21,7 % wzrost liczony rok do roku) oraz pojazdów lekkich (wartość nowych umów 2,3 mld zł, 21 % wzrost w III kwartale). W stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, znacząco wzrosła kategoria leasingu autobusów (wartość umów: 320 mln, niemal 195 % wzrost). Firmy leasingowe wypracowały 16,7 % wzrost (r/r) w segmencie maszyn i urządzeń, gdzie wartość nowych umów dla III kwartału wyniosła 3,5 mld zł.
Europejskie tło
Co istotne, analizując dane Leaseurope, na koniec 2013 roku udział leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce wzrósł do 14,2 %, co pozwoliło wyprzedzić m.in. Bułgarię, Rumunię, Czechy i Austrię oraz zbliżyć się do środkowoeuropejskiego poziomu zaangażowania leasingu w finansowaniu inwestycji (15 %).
- W 2013 udział samych ruchomości finansowanych przez leasing wyniósł w Polsce powyżej 30 %. Podobnym wynikiem mogły pochwalić się tylko: Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Łotwa i Estonia - dodał Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL.
Wyniki badania koniunktury w branży leasingowej
Związek Polskiego Leasingu po raz drugi opublikował wyniki badania indeksu koniunktury w branży leasingowej. Badanie jest realizowane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL.
- Przedsiębiorstwa leasingowe oceniają mijający kwartał w zakresie aktywności rynkowej pozytywnie, choć nieco gorzej od prognozy opublikowanej w lipcu - powiedział Wojciech Rybak. - Tradycyjnie ostatni kwartał jest najlepszy w całym roku dla branży, wskazania pokazują, że i w 2014 trend zostanie zachowany. Również prognozy w zakresie zwiększania zatrudnienia są dostosowane do oczekiwań wzrostowych. Jakość portfeli firm leasingowych w ocenie mijającego kwartału jest lepsza od estymowanej, oczekiwana jest dalsza poprawa, choć w wolniejszym tempie. Reasumując, branża leasingowa, pomimo osłabionego optymizmu w gospodarce, oczekuje dobrego kwartału, co nawet przy niepełnej realizacji prognoz pozwoli na osiągnięcie rekordowego wyniku w całym 2014 roku. Tego już dzisiaj możemy być pewni.
Przedsiębiorcy inwestują
- Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe inwestycji po wzroście o 31,8% r/r w I półroczu 2014 roku, w III kwartale zwiększyła się o 19,0% w ujęciu rocznym. To bardzo dobry wynik, świadczący o dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw w Polsce - skomentował Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL. - Potwierdza on, że pracodawcy traktują obecne spowolnienie gospodarcze jako przejściowe i w związku z tym nie rezygnują z zaplanowanych inwestycji. Te same wnioski płyną z danych o rynku pracy, gdzie sytuacja systematycznie poprawia się od ponad roku. Zarówno tempo spadku bezrobocia w naszej gospodarce, jak i wzrostu zatrudnienia w firmach wyprzedzają normalne sezonowe zmiany.
Obserwując strukturę rynku leasingu ruchomości widać przede wszystkim wyraźne wzrosty finansowania pojazdów lekkich. To dlatego że nowe przepisy w odliczaniu podatku VAT od zakupu aut osobowych przez przedsiębiorców są korzystne dla leasingu pojazdów z segmentu premium. W rezultacie sprzedaż marek premium w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła w Polsce o ponad 28 proc., przy 15-proc. dynamice dla wszystkich rejestracji nowych aut. Po drugie, od początku roku obserwujemy stabilną kontrybucję segmentu maszyn do wzrostu całej branży leasingowej. To pochodna wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce (80,9% na koniec III kwartału wg danych NBP) oraz wyraźnego odbicia, które obserwujemy w branży budowlanej. Warto również zwrócić uwagę na rosnący udział pożyczki w strukturze finansowania aktywów przez firmy leasingowe. W III kwartale br. już co szósta inwestycja była finansowana w ten sposób.
Leasingowi krezusi
Według danych ZPL, w segmencie pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, jeśli wziąć pod uwagę wartość środków oddanych w leasing w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku, na pierwszym miejscu jest Europejski Fundusz leasingowy (157,8 mln zł netto), na drugim miejscu plasuje się Millennium Leasing (117,9 mln zł), a na trzecim PKO Leasing (101,4 mln zł). EFL bryluje także w statystykach, gdy weźmiemy pod uwagę liczbę sfinansowanych pojazdów (901szt.), ale już na drugim miejscu jest BNP Paribas Leasing Solutions (680), a tuż za nim Volkswagen Leasing Polska (571).
Ciągniki siodłowe - tutaj przewodzi VB Leasing Polska (294,5 mln zł), przed Millenium Leasing (287,5 mln zł) oraz Scania Finance Polska (277,6 mln zł). Natomiast najwięcej sztuk ciągników sfinansował EFL (1.493), za nim uplasowała się firma PKO Leasing (1.281) i VB Leasing Polska (1.230).
W segmencie naczep i przyczep przewodzi VB Leasing Polska (192,4 mln zł), przed Millennium leasing (171 mln zł) i PKO Leasing (151,4 mln zł).
Największą liczbę sfinansowanych naczep i przyczep (1.665 szt.) ma na koncie EFL, tuz za nim jest VB Leasing Polska (1.647), a na trzecim miejscu Getin Leasing (1.353).
Niekwestionowanym liderem w finansowaniu autobusów jest Millennium leasing (229,5 mln zł), które zdecydowanie wyprzedza pozostałe firmy leasingowe. Na drugim miejscu utrzymuje się PKO Leasing (136,2 mln zł), a na trzecim Pekao Leasing (69,8 mln zł).
Oczywiście również Millennium Leasing przewodzi stawce, jeśli chodzi o liczbę sfinansowanych autobusów (275), za nim jest Getin Leasing (224) i PKO Leasing (197).
W finansowaniu sprzętu budowlanego prym wiedzie ING Lease Polska (wartość środków oddanych w leasing I-III kw 2014 - 212,7 mln zł), przed EFL (194,3 mln zł) i Caterpillar Financial Services Poland (170,1 mln zł).
Najwięcej maszyn budowlanych sfinansował w tym czasie EFL (1.686 szt), w czołówce są też - Caterpillar Financial Services Poland (577) i SG Equipment Leasing Polska (482).
Najlepsze wyniki w sektorze wózków widłowych są udziałem Millennium Leasing (44,2 mln zł), mLeasing (43,3 mln zł) i SG Equipment Leasing Polska (36,5 mln zł).
Najwięcej wózków widłowych sfinansował mLeasing (935 szt.), w wiodącej grupie są też Millennium Leasing (551 szt.) i EFL (530).
Liderem w finansowaniu sprzętu rolniczego jest DLL/BGŻ Leasing (570,2 mln zł), wysoko jest też BZWBK Leasing (539,2 mln zł) i BNP Paribas Leasing Solutions (518 mln zł).
Najwięcej (ilościowo) maszyn rolniczych przekazał w leasing BZWBK (5.217 szt), wysokie wyniki uzyskały też DLL/BGŻ (4.163) i BNP Paribas (3.151).