Wiadomości z rynku

Autor: RED
Zdjęcia: Producent
Tygodnik Truck.pl, 2016(2)
z dnia 13.05.2016

Rewolucja technologiczna w Wieltonie

Otwarto Centrum Badawczo-Rozwojowe w Wieluniu

Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku – powiedział Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wieltonu

W ośrodku badawczym znajduje się unikatowa w skali kraju oraz druga w Europie stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep

Wielton S.A., największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów naczep i przyczep, otworzył w lutym Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu. To jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie.  
Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju produktów grupy Wielton. Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów strategii grupy Wielton opartej na innowacyjności. 
– Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku. Chcemy dawać klientom 100-procentową gwarancję niezawodności naszych produktów. Chcemy zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, aby nasze produkty były najlepsze na rynku – zarówno pod względem technologicznym, jak i jakościowym. To ugruntuje przewagę konkurencyjną Wieltonu na rynku europejskim w perspektywie długofalowej – powiedział Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wieltonu. 
Wśród gości specjalnych znaleźli się przedstawiciele władz – Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki, Joanna Skrzydlewska, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jerzy Majchrzak z Ministerstwa Rozwoju, Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia oraz Andrzej Stępień, wieluński Starosta Powiatowy. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele świata nauki i biznesu, a także liczni przedstawiciele mediów. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
Budowanie przewagi konkurencyjnej 
W Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu projektowane są innowacyjne środki transportu z segmentu naczep i przyczep. Celem projektu jest podniesienie poziomu technologicznego i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów, kompleksowe sprawdzenie nowych rozwiązań konstrukcji produktów na etapie projektowania i prototypowania, a także zwiększanie konkurencyjności oferowanych na rynku naczep i przyczep. Dodatkowo Wielton dąży do tego, aby nowe produkty były neutralne dla środowiska naturalnego. 
Dzięki wdrażaniu nowoczesnych produktów dostosowanych do potrzeb klientów, Zarząd ma nadzieję na umacnianie przewagi konkurencyjnej grupy Wielton w Europie. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych europejskich graczy. 
Jedyny taki ośrodek w Polsce 
Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe obejmowała budowę dwóch nowych budynków oraz modernizację pomieszczeń w już istniejącym obiekcie na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w Wieluniu. W wyniku prac powstała nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, wyspecjalizowane stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych naczep i przyczep, stanowisko diagnostyki układów hamulcowych oraz stanowisko diagnostyki konstrukcji pojazdów. 
Wielton posiada status centrum badawczo-rozwojowego, co pozwala działać spółce jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycja w CBR została zrealizowana przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, obecnie Ministerstwa Rozwoju. Wielton otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Wartość inwestycji wyniosła niemal 22 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych.
W ośrodku badawczym znajduje się unikatowa w skali kraju oraz druga w Europie stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep. Jest wyposażona w wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące z najwyższej klasy sprzętem służącym do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowisko to służy kompleksowemu sprawdzaniu i testowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep. Dzięki niemu już na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest wykluczenie ewentualnych konstrukcyjnych wad ukrytych i wdrażanie do produkcji trwałych i niezawodnych rozwiązań. W praktyce ma to oznaczać wykluczenie ryzyka powstania jakichkolwiek usterek, nawet przy wieloletniej eksploatacji pojazdów Wieltonu. 
Rozwój innowacji w Wieltonie 
W ramach rozwoju innowacji w czerwcu ub. r. Wielton otworzył zamiejscowe biuro projektowe w gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym, stanowiącym część działu R&D Wielton S.A. Transfer innowacyjnych technologii ze środowiska akademickiego do biznesu wspiera również współpraca z Politechniką Śląską, w ramach uruchamianej pod patronatem Wieltonu specjalności „Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych” na kierunku mechatronika..
– Chcemy wspierać talenty wśród polskich studentów i doktorantów, CBR stanowi doskonałą platformę do współpracy i wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim przy projektach badawczych – dodał Prezes Mariusz Golec. – Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał zarówno intelektualny, jak i techniczny polskich naukowców, których kompetencje już od wielu lat są doceniane w Europie. To właśnie polską myślą technologiczną konkurujemy z zachodnimi rozwiązaniami. 
O Wieltonie
Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona pięciu największych producentów w swojej branży w Europie. W samym tylko Wieluniu firma zatrudnia obecnie 1.200 pracowników. W jej ofercie znajduje się 65 typów produktów. Na drogi Europy wyjechało już ponad 60.000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów, w tym m.in. do Polski, Niemiec, Francji i Włoch, a także do krajów Azji i Afryki. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne – w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie – we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom zapewnia również wsparcie serwisowe w całej Europie. W 2015 roku Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, którym – poza wieluńskim producentem – może pochwalić się 41 przedsiębiorstw w całej Polsce.
Najpopularniejsze tagi