Wiadomości z rynku

poniedziałek
20 maja 2024

Flota na „smyczy”

Systemy telematyczne firm ciężarówkowych
3 czerwca 2016
Większość producentów pojazdów ciężarowych oferuje już własne systemy telematyczne, które są ciągle udoskonalane i poszerzane o kolejne funkcje. Coraz częściej polecane są one do wykorzystania nie tylko w pojazdach danej marki, lecz także innych marek. 
Systemy telematyczne pozwalają obniżyć zużycie paliwa i zwiększyć wydajność parku samochodowego. Umożliwiają lepsze planowanie wykorzystania pojazdów, kierowcom dostarczają informacji ważnych na trasie, a zarządzającym flotami lepszy nadzór nad ich eksploatacją oraz uproszczenie prac biurowych. Popularne stają się aplikacje na urządzenia mobilne, umożliwiające obserwowanie bieżących danych dotyczących eksploatowanych pojazdów z dowolnego miejsca.

Iveconnet Fleet

System umożliwia dostęp do dwóch pakietów funkcji przeznaczonych dla kierowcy i dla menadżera floty: Iveconnect Drive i Iveconnect Fleet.
Iveconnect Drive obejmuje system nawigacji, system Driving Style Evaluation, który spełnia rolę pokładowego instruktora jazdy, oraz mechanizm wspomagania uwagi kierowcy chroniący kierowcę przed zmęczeniem i sennością.
Iveconnect Fleet to system, który dzięki zaawansowanym funkcjom monitoruje położenie pojazdu i umożliwia integrację danych z systemami logistycznymi firmy. System może również obsługiwać przekazywanie wiadomości pomiędzy centrum operacyjnym a kierowcą oraz kontrolować czasy przejazdów i okresy przerw kierowcy. Umożliwia kontrolę wszystkich pojazdów, a tym samym weryfikację – w czasie rzeczywistym – zużycia paliwa, pozycji w systemie GPS oraz przewidywanych czasów przejazdów. Umożliwia również automatyczne kontrolowanie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi w zakresie rozładunku oraz zarządzanie i przechowywanie danych z tachografów i kart kierowców.
Usługi Iveco Fleet Management są dostępne we wszystkich pojazdach i działają we współpracy z firmą Qualcomm.

MAN TeleMatics

Wymiana danych pomiędzy pojazdem a centralą odbywa się za pomocą telefonii komórkowej GPRS, objętej stałą opłatą na terenie całej Europy. Złącze MAN TeleMatics umożliwia połączenie z każdym powszechnie stosowanym oprogramowaniem spedycyjnym. Najnowocześniejsze technologie szyfrowania chronią dane przed nieuprawnionym dostępem. 
Basic – to pakiet podstawowy, służący efektywnemu zarządzaniu parkiem samochodowym. Umożliwia on dostęp do portalu MAN – przeglądy. Pakiet ten, dzięki wnikliwej analizie eksploatacji pojazdów, przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa i samego pojazdu. Dane o przeglądach, przekazywane z pojazdów MAN wskazują, który pojazd na kiedy powinien mieć zaplanowany termin przeglądu. Informacja ta pozwala warsztatowi przygotować plan przeglądów. Aktywne zarządzanie przeglądami pozwala ograniczyć czas pobytu w warsztacie, co z kolei pomaga dysponentom i menedżerom flot lepiej zaplanować użytkowanie pojazdów.
Z pakietem BASIC można łączyć inne pakiety usług. MAP – to lokalizacja i śledzenie pojazdów, historia tras, obszary nadzorowane. Aktualne lokalizacje pojazdów są przedstawiane na mapie cyfrowej. Za pomocą wpływających meldunków można przez cały czas nadzorować przebieg trasy. 
ECO – szczegółowa analiza eksploatacji pojazdu i wydajności kierowcy, raporty dot. techniki jazdy, historia eksploatacji. Analiza eksploatacji dostarcza szczegółowych danych, niezbędnych do zoptymalizowania zużycia i kosztów eksploatacji. Obejmuje ona również inne czynniki, dotyczące zużywalności i stylu jazdy, np. korzystanie z hamulców, tempomatu i pedału gazu, całkowitą masę ciągnioną i topografię trasy. Efektem takiej analizy jest wskazanie trudności użytkowania i najbardziej ekonomicznego stylu jazdy dla danego pojazdu. Raport wydajności MAN TeleMatics zawiera elementy, przyczyniające się do potencjalnej poprawy stylu jazdy, a historia eksploatacji dostarcza szczegółowego zestawienia czasu jazdy i postoju.
TIME – monitorowanie pozostałego czasu pracy/odpoczynku oraz zdalne pobieranie danych z pamięci masowej tachografu i karty kierowcy, niezależnie od lokalizacji pojazdu. Wskaźniki pozostałego czasu pracy umożliwiają dysponentowi przygotowanie odpowiedniego planu oraz zapewniają transparentność czasu pracy i postoju. 
Pakiet Premium zawiera wszystkie funkcje systemu, dodatkowo z aktualizacją pozycji pojazdu na mapie co 1. minutę
Aplikacja MAN TeleMatics dla urządzeń mobilnych pozwala na dostęp do wszystkich istotnych danych na temat danej floty, stały kontakt z kierowcami także spoza biura. 

Mercedes – FleetBoard

System oferowany przez Mercedesa umożliwia ekonomiczne zarządzanie flotą pojazdów dzięki kombinacji usług w zakresie techniki jazdy, serwisu, lokalizacji, komunikacji z kierowcą oraz informacji o czasie pracy. Analiza użytkowania rejestruje i weryfikuje dane techniczne pojazdu, na podstawie których określany jest sposób prowadzenia pojazdu w postaci oceny. Cenne są tutaj takie informacje jak korzystanie z systemu PPC czy licznik uruchomień funkcji KickDown. W efekcie możliwa jest redukcja zużycia paliwa od 5 do nawet 15 procent. Usługa Serwis udostępnia m.in. ocenę stanu technicznego pojazdu, terminy przeglądów poszczególnych podzespołów z okresami międzyprzeglądowymi, które mogą zostać wydłużone nawet do 150.000 km, czy informacje o wartości ciśnienia powietrza w ogumieniu. Uptime (Telediagnoza) to dostępne online informacje w przypadku awarii pojazdu oraz dane diagnostyczne, które mogą być przesyłane do Mercedes-Benz Serwis24h. 
Dzięki usłudze Rejestr tras można sprawdzić m.in. czas pracy, postoju pojazdów, dane kierowcy, poziom napełnienia zbiornika paliwa, stan licznika czy ciężar pojazdu. Funkcje Mapping oraz Track&Trace umożliwiają graficzne przedstawienie danych pojazdu na cyfrowej mapie, śledzenie trasy łącznie ze zużyciem paliwa i ciężarem, a także pozycjonowanie pojazdu nawet co 30 sekund. Moduł Zarządzanie transportem to realizacja zleceń indywidualnie dopasowana do profilu firmy transportowej oraz wsparcie dla kierowcy dzięki komputerowi DispoPilot. guide2 z opcją foto i nawigacji ciężarówkowej TomTom. Z kolei Zarządzanie czasem, to optymalne wykorzystanie czasu pracy i odpoczynku. Możliwa jest dalsza redukcja kosztów dzięki zdalnemu zarządzaniu danymi kart kierowcy i pamięci masowej tachografu cyfrowego. 
Dzięki aplikacjom FleetBoard App klient ma zawsze dostęp do najważniejszych informacji dotyczących swojej floty poprzez iPhone lub iPad. 

Renault Trucks – Optifleet

Rdzeń systemu zarządzania flotą opracowanego przez Renault Trucks stanowi aplikacja internetowa www.optifleet.net, która zapewnia właścicielom floty kontrolę nad taborem transportowym. System pozwala na dwustronną wymianę danych pomiędzy kierowcą a zarządzającym flotą. Wszystkie operacje odbywają się w czasie rzeczywistym (online).
System umożliwia monitorowanie i doskonalenie stylu jazdy w celu zredukowania zużycia paliwa, nawet o 7%. Obecnie, dzięki nowej aplikacji, menedżerowie floty mogą obserwować te dane z dowolnego miejsca.
Na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji pojazdów, ładunku, zapasie paliwa, czasie pracy kierowców, emisji spalin i zużyciu paliwa, użytkownik jest w stanie reagować na nieoczekiwane problemy, zwiększyć wydajność pojazdów i podejmować decyzje pozwalające oszczędzać paliwo. Na koniec każdego dnia pracy system przedstawia szczegółowe raporty wyników każdego pojazdu i każdego kierowcy.
Jedną z funkcji Optifleet jest MAP – Geolokalizacja floty. Jest to lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym: prędkość pojazdu, miejsce, kierunek, nazwisko kierowcy i stan jego karty. Możliwa jest analiza historii tras pojazdów i optymalizacja przejazdów, aby unikać pokonywania niepotrzebnych kilometrów. Istnieje też pakiet MAP+, w którym automatyczne pozycjonowanie jest co 60 sekund, poszerzone są także możliwości tworzenia do 1.500 wirtualnych stref i korytarzy 
Kolejna funkcja to Check – kontrola zużycia paliwa. Zdalna kontrola danych technicznych według pojazdu i kierowcy: zużycie paliwa, zużycie w zielonej strefie, procent czasu na biegu jałowym, liczba naciśnięć pedału hamulca itd. Istnieje możliwość aktywacji alarmu informującego o dużych zmianach poziomu paliwa w zbiorniku. Drukowanie bilansu środowiskowego (dwutlenek węgla, NOx itd.).
Drive – to funkcja dotycząca przestrzegania przepisów: kontrola w czasie rzeczywistym czasów prowadzenia i odpoczynku zgodnie z przepisami rozporządzenia europejskiego. Zdalne programowanie i sczytywanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy.
Wreszcie Link – to kontakt z kierowcami: przesyłanie wiadomości e-mail do kierowców – efektem mogą być niższe rachunki telefoniczne za rozmowy międzynarodowe. Przeglądanie dziennika pojazdu w kabinie.

Scania Fleet Management

Użytkownik Scania Fleet Management zyskuje dostęp do danych pojazdów, ich lokalizacji oraz osiągów i stylu jazdy kierowców. Poprawa osiągów pojazdu i stylu jazdy kierowcy może przynieść oszczędność do 10% paliwa.
FMS identyfikuje kluczowe elementy niezbędne do zwiększenia wydajności floty. System stanowi wyposażenie wszystkich nowych pojazdów Scania – wystarczy aktywować go z dowolnym pakietem, aby zyskać dostęp do danych swoich pojazdów.
Usługa jest dostępna w pakietach FMS: Monitoring, Kontrola oraz Optimise. Każdy z nich zapewnia m. in.: szybki dostęp do danych w formie cotygodniowych raportów przesyłanych pocztą elektroniczną, dane każdego pojazdu podzielone na kluczowe kategorie, trend i porównanie wskaźników wydajności całej floty, dostęp do narzędzia Planowania Serwisu w portalu FMS, dostęp do danych pojazdów i kierowców poprzez portal FMS przez całą dobę, za pośrednictwem dowolnego komputera, łatwiejsze planowanie pracy kierowców, lokalizację pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym.
Jednostka Scania Communicator odczytuje i gromadzi dane dotyczące pojazdów oraz kierowców, dzięki czemu można je przeglądać i analizować za pomocą portalu SFM oraz aplikacji mobilnej na smartfonie. W ramach usług użytkownik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje raporty tygodniowe, miesięczne i roczne. 
Pakiet FMS Monitoring – udostępnia raporty tygodniowe, miesięczne i roczne, wysyłane na podany przez klienta adres e-mail, bez konieczności logowania do portalu FMS. Każdy raport zawiera podstawowe informacje, główne wskaźniki efektywności (np. zużycie paliwa i emisja CO2), trendy i wahania wydajności. 
Planowanie Serwisu – aplikacja udostępnia przegląd wszystkich pojazdów floty wraz z ich harmonogramami obsługowymi. Ponadto, z pojazdu są automatycznie wysyłane raporty usterek. 
Jeżeli pojazd jest wyposażony w system Scania Driver Support, zarządca może sprawdzić ocenę stylu jazdy kierowcy (hamowanie, praca silnika na biegu jałowym, hamowanie silnikiem, nadmierna prędkość, zużycie paliwa).
Pakiet FMS Kontrola – to dane pojazdów i kierowców wraz z lokalizacją na mapie i pomoc w skutecznym planowaniu. Raport trendów wydajności jest wartościowym zestawieniem wyników (z podziałem na kierowców lub pojazdy) dotyczących zużycia paliwa, stylu jazdy i charakterystyki osiągów pojazdu w dowolnie wybranym okresie.
Dostępna jest też bezpłatna aplikacja na platformy iPhone & iPad oraz Android dedykowana użytkownikom usługi FMS.

Volvo Trucks – Dynafleet

System oferowany przez Volvo Trucks, monitoruje samochody ciężarowe i kierowców za pośrednictwem czterech usług: Lokalizacja Pojazdu, Paliwo i Środowisko, Czas Pracy Kierowcy i Komunikacja Tekstowa. 
Lokalizacja Pojazdu+, najnowsza aktualizacja usługi Lokalizacja Pojazdu ułatwia śledzenie pojazdów za pośrednictwem systemu powiadomień o przekroczeniu tzw. linii geofence – wirtualnej granicy wytyczonej wokół określonego obszaru geograficznego. 
System Dynafleet jest dostępny w biurze – za pośrednictwem portalu internetowego, na drodze – za pośrednictwem wyświetlacza w kabinie samochodu ciężarowego, oraz – gdy użytkownik jest w ruchu – za pośrednictwem smartfonu lub tabletu. Aplikacja Dynafleet jest dostępna na urządzenia zarówno Android, jak i Apple.
Oznacza to, że usługi Dynafleet, takie jak np. Paliwo i Środowisko, są również dostępne dla kierowców. Tak więc, nie tylko dyspozytor floty może monitorować i analizować ekonomikę paliwową swoich kierowców. Również oni mogą śledzić swoje własne postępy za pomocą Oceny Zużycia Paliwa oraz otrzymywać w czasie rzeczywistym wskazówki za pośrednictwem wyświetlacza w kabinie.
Usługa Paliwo i Środowisko pozwala kierowcom monitorować własną technikę jazdy i na bieżąco ją doskonalić. W ten sposób, według przedstawicieli Volvo, kierowca jest w stanie zredukować zużycie paliwa nawet o 5 procent.
Właśnie Paliwo i Środowisko jest najpopularniejszą usługą Dynafleet.
Funkcjonalne jest pobieranie danych z tachografu za pośrednictwem usługi Czas Pracy Kierowcy. W przypadku kontroli w firmie umożliwia łatwy dostęp do tych danych. 
Sprzęt Dynafleet jest montowany w fabryce, a więc system jest gotowy do użycia w chwili dostawy samochodu ciężarowego. W Dynafleet można doposażyć samochód ciężarowy dowolnej marki, także starszej generacji.
DAF zamierza wprowadzić firmowy system telematyczny w 2016 roku.
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.