Wiadomości z rynku

piątek
23 lutego 2024

CBR BIO ułatwi odbiór odpadów

Nowy program Inter Cars do obsługi gospodarki odpadami
5 sierpnia 2016
Inter Cars wdrożył nowy program do obsługi gospodarki odpadami pod nazwą CBR BIO. Ma on usprawnić komunikację między klientem Bio Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku dedykowaną firmą odbierającą odpady.
Dzięki programowi CBR BIO nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy każdej zmianie statusu zamówienia jego nazwa zmieni się odpowiednio na ekspert energetyczny. Program umożliwia zlecenie różnej usługi w jednym miejscu, bez konieczności przelogowania się do innych aplikacji. Takie rozwiązanie zostało stworzone specjalnie dla klienta Inter Cars w celu uproszczenia procesu odbioru odpadów, a także szybkiej realizacji otrzymanych zgłoszeń.
Klient, który już korzysta z IC Katalogu Online i ma podpisaną umowę w Bio Service, ma automatyczny dostęp do CBR BIO. Klient, który nie korzysta z IC Katalogu Online, ma dostęp do Bio Service przez link na stronie www.intercars.eu (zakładka EKOLOGIA). Login i hasło otrzyma indywidualnie.

Jak to działa

Po zalogowaniu się do programu CBR BIO klient tworzy zgłoszenie w celu zamówienia usługi odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów – tak, jak indeksy w IC Katalogu Online. Każdy kod odpadu, który wpisuje do zamówienia, posiada dodatkowo informację czy opis, czego dotyczy (kody odpadów odpowiadają kodom na pojemnikach, które znajdują się w warsztacie klienta). W oknie ilość/kilogramy wpisuje się orientacyjną wagę danego kodu, który jest do odebrania. Cena utylizacji za wpisaną ilość oddawanego odpadu przypisuje się automatycznie. Taką czynność powtarzamy tyle razy, ile odpadów mamy do oddania według tabeli kodów odpadów. Jeżeli odpadem jest olej przepracowany, złom akumulatorowy, złom metalowy, makulatura, to istnieje możliwość zgłoszenia takiego odpadu i negocjowania ceny z operatorem logistycznym przez zgłaszającego odbiór.

Automatyczne zgłoszenie

System automatycznie podlicza koszty odbioru odpadów. Jeśli na zgłoszeniu są odpady podlegające zapłacie i odsprzedaży, system przelicza dane i podaje różnicę, która w zależności od tego, których odpadów jest więcej, pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi albo jaką otrzyma się od operatora. Ma to miejsce chociażby w przypadku, kiedy klient sprzedaje operatorowi np. olej przepracowany. Jeżeli zostały wprowadzone wszystkie kody, które warsztat chce, aby zostały odebrane, akceptujemy zgłoszenie przez kliknięcie przycisku ZGŁOŚ. Zgłoszenie automatycznie przekierowywane jest do operatora logistycznego oraz nadawany jest mu numer zamówienia, status zamówienia, a zgłoszenie jest zapisywane w archiwum. Zgłoszenie pojawia się u operatora, który podejmuje je i udziela odpowiedzi, podając termin odbioru odpadu. Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące odebranych odpadów będą archiwizowane w formie elektronicznej i widoczne przez obie strony.
W programie CBR BIO będzie również można zamówić płatny audyt energetyczny – efektywne doradztwo energetyczne. Audyt służy inwentaryzacji energetycznej obiektu klienta w celu sprawnego obniżenia kosztów energii, jakie ponosi klient. 
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.