Wiadomości z rynku

Autor: RD
Zdjęcia: Producenci
Tygodnik Truck.pl, 2016(1)
z dnia 2016-08-05

Ciężarowe pędzą do przodu

Duży wzrost rejestracji w pierwszym półroczu

W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t, a także w segmencie >= 16 t w pierwszym półroczu na czele znalazł się DAF 

W rankingu marek w segmencie naczep i przyczep, na pierwszym miejscu jest KRONE – 2.774 nowe rejestracje i 22,6% rynku

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów podał, że w pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano aż o 27,8 proc. więcej nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 t w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Na zamknięcie drugiego kwartału, dynamika w czerwcu br. w grupie nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 t znowu wzrosła, po lekkim majowym przyhamowaniu – poinformował PZPM. Ostatni miesiąc zakończył się na poziomie wyższym o 1/5 (20,5%) niż rok wcześniej. W centralnej ewidencji pojazdów przybyło 2.667 pojazdów z tej grupy. 
O wysokim wzroście rejestracji pojazdów użytkowych pow. 3,5 t zdecydowały nowe samochody ciężarowe. To już 17. miesiąc wzrostu ich sprzedaży. W pierwszej połowie roku użytkownicy odebrali 14.192 nowe pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5 t. Wzrost w skali roku wynosi 27,8%.
W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t sprowadzanych do Polski z zagranicy, od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło razem 16,4 tys. sztuk. Nieco więcej niż w analogicznym czasie przed rokiem (+2,8%). W tym 14,7 tys. ciężarówek i 1,7 tys. autobusów. Razem przewyższyły one liczebność nowych pojazdów zarejestrowanych w tym samym czasie o blisko 16%.
Ciągniki wciąż na topie 
Ciągniki siodłowe, które dyktują tempo rozwoju całej grupy, po jednym miesiącu lekkiego zmniejszenia wzrostu znowu okazały się bardzo dynamiczne. 
W czerwcu wydano ich 2.010, czyli więcej o 310 szt. niż w maju (+18,2%) oraz więcej o 31,4% niż rok wcześniej. Ich udział w całej grupie w czerwcu wyniósł 80%. Średnio w całym ubiegłym roku ciągniki stanowiły blisko 76% a w przedkryzysowych latach 2007 – 2008, 62% – 51%. Widać, że struktura sprzedaży samochodów ciężarowych zmienia się i coraz większą część zajmują ciągniki, które są podstawą i świadectwem rozwoju przewozów międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników. Dokłada się do tego ich zainteresowanie wymianą posiadanego przez nich taboru na spełniający normy Euro VI, który jest już sprawdzony i bardziej ekonomiczny w eksploatacji niż wcześniejsze wersje pojazdów. Korzystniej też dla pojazdów z normą Euro VI zaczęły wypadać opłaty myta w Europie.
Skompletowane podwozia (razem z zabudowami specjalnymi) przyciągają uwagę znacznie mniejszej grupy klientów. W czerwcu br. ich rejestracje zwiększyły się o 3,1% do 499 szt. W maju było ich 405 a w kwietniu 515 szt. Ich poziom podniósł się powyżej średniomiesięcznego rezultatu nie tylko z ub. roku (452 szt.), ale także z br. (425 szt.). Ze względu na opisaną wcześniej zmianę struktury całej grupy, do średniomiesięcznego poziomu podwozi z roku 2007 (709 szt.) czy tym bardziej 2008 (832 szt.) jest daleko w tym segmencie rynku. 
Od początku roku zarejestrowano 13.250 szt. (+30,0%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 10.697 ciągników (+35,0%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (81% udz.), zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16 t (87% udz.). Od początku roku przybyło samochodów najcięższych 12.307 (+33,5%). Pojazdy o tonażu poniżej 16 t skupiły zainteresowanie 932 nabywców, o 32 szt. mniej niż rok wcześniej (-3,3%). Wśród podwozi tego segmentu masowego wyróżnia się IVECO (424; -3,4%) z 45,5% udziałem. Następny w tej grupie MAN (214; -2,7%) skupia 23% tej części rynku a kolejny MERCEDES-BENZ już tylko 16% (151; -21,4%).
Do końca czerwca br. najsilniejsza grupa odbiorców wszystkich samochodów ciężarowych pow. 3,5 t – firmy prowadzące leasing czy CFM – odebrały prawie 77% nowo zarejestrowanych pojazdów. Rok wcześniej ich udział był niższy o ponad 6 pkt. proc. W pierwszej połowie br. przypadło na nie blisko 10,2 tys. nowych rejestracji wobec 7,2 tys. szt. rok wcześniej. Wszystkie podmioty instytucjonalne odebrały od początku roku 11,9 tys. nowych pojazdów, co przekłada się na 89,7% rynku.
Samochody dostawcze o DMC<=3,5 t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t wysokie tempo wzrostu utrzymuje się nieprzerwanie od 19. miesięcy. Od początku roku przybyło 29.811 nowych pojazdów. Jest to o 22,7% więcej niż w analogicznym czasie 2015 r. Przypomnimy, że jesteśmy przed zmianą wymagań homologacyjnych dotyczących norm emisji spalin dla nowo rejestrowanych samochodów dostawczych we wrześniu br. Może to częściowo tłumaczyć rozkręconą dynamikę wśród samochodów dostawczych.
W klasyfikacji marek nie ma zmiany na pierwszych miejscach. Liderem jest Fiat (6.077 samochodów). Jego udział obniżył się do 20,4% rynku a tempo wzrostu wyniosło 10,2%. Na drugim miejscu Renault z liczbą 4.170 zarejestrowanych samochodów w tempie +22,1%. Trzeci bez zmiany jest Ford (3.097; +24,4%), a Peugeot (2.785; +20,5%) czwarty. Pierwszą piątkę zamknął Volkswagen (2.373; +3,8%). Do czołowej grupy zbliżyło się Iveco (2.302;+62,2%), które zakończyło pierwszą połowę roku z 6. lokatą. Za nim dopiero jest Mercedes-Benz (2.290;+35,7%).
Największą popularnością wśród nabywców w pierwszej połowie roku cieszył się Fiat Ducato (4.003 szt.), a kolejne modele to Renault Master (3.571), Iveco Daily (2.301), Peugeot Boxer (1.715) i Mercedes Sprinter (1.682). 
Wśród samochodów dostawczych w pierwszej połowie roku zarejestrowano 1.101 pick-upów (+47,2) oraz 174 pojazdy kempingowe (72,3%). Największym wzięciem wśród pick-upów cieszył się Volkswagen Amarok (326), a wśród kempingowych – Fiat Ducato (10).
Od początku roku najczęściej wybierane i rejestrowane przeznaczenie wśród samochodów dostawczych to izotermy (770 sztuk) (+22,8%), zabudowy uniwersalne (620 szt.) (+55,4%), chłodnie (238) (+34,5%), zabudowy do przewozu pojazdów (227) (+36,8%) i pomoc drogowa (118) (+114,6%).
Autobusy hamują
Wyniki autobusów już trzeci miesiąc z rzędu hamują. Od początku roku zarejestrowano 942 autobusy o DMC > 3,5 t (+3,2%) a wśród nich 558 o DMC od 16 t. (+2,8%). W rankingu marek od początku roku pierwsze miejsce ma niezagrożenie MERCEDES-BENZ po wydaniu 447 (+30%) autobusów. Przewagę nad drugą marką – SOLARIS (164; +46%), wzmocnił do 283szt.
Trzecia jest SCANIA z liczbą 72 autobusów zarejestrowanych pod swoją marką. Dalej SETRA, która po wydaniu 58 (+32%) autobusów prześcignęła markę FORD, który zakończył pierwsza połowę roku z liczbą 49 nowych rejestracji. 
Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) od początku roku na pierwszym miejscu plasuje się MERCUS – 103 szt., następnie HIGER – 42 szt., AUTO-CUBY 39 szt., BUS-PRESTIGE – 26, CMS-AUTO – 21 szt. i AUTOMET – 18.
Przybywa przyczep i naczep 
Rejestracje nowych przyczep ciężarowych wzrastają konsekwentnie od 17. miesięcy. Od początku br. przybyło 39.675 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 12,9% (+4 528 szt.) niż w takim samym czasie 2015 r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+6,6%), jak i naczepy (32,7%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zarejestrowano 12.252 szt. Czyli więcej o 2.964 szt. (+31,9%) niż w 2015 r. 
Bardzo dobre wyniki sprzedaży przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych. Badania GUS w czerwcu br. w sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. wykazują ogólny klimat koniunktury pozytywny. Sytuacja w przewozach międzynarodowych, w których aktywnie uczestniczą polscy przewoźnicy i gdzie podstawą działalności są m.in. posiadane przez nich zespoły pojazdów (w tym naczepy i przyczepy), utrzymuje się ciągle w atmosferze dyskusji o płacach minimalnych. Regulacje wprowadzane przez niemiecką ustawę MiLoG oraz francuską loi Macron, nakładają nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na przedsiębiorców świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego. Stanowi to zapowiedź utrudnień z jakimi przedsiębiorcy tej branży zmierzą się.
Od początku br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t zarejestrowano 12.252 pojazdy i jest to rezultat o 31,9% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub. r.
Od początku roku wśród 11.196 (+33%) zarejestrowanych naczep o DMC pow. 3,5 t największą grupę stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (7.026 szt. razem), w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych. Utrzymują one ponad 62% tej części rynku. Na drugim miejscu są furgony, których przybyło 1.500 (+44%). Ich udział zwiększył się o 1 pkt. proc. do 13,4% od ub. r. Wyróżniono wśród nich 1.289 chłodni (+46%) i 12 izoterm. Pozostałe 199 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne (193 szt.), których zarejestrowano więcej o 36% niż w ub. r. Natomiast udział wywrotek w grupie naczep o DMC pow. 3,5 t znacznie obniżył się i wyniósł 12,1% wobec 16,5% w analogicznym czasie przed rokiem, a ich liczba zmniejszyła się o 3% do 1.350 szt. Cysterny zaznaczyły tu swoją obecność rejestracjami 422 szt. 
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5 t od początku roku nadwyżka nad poprzednim rokiem dzięki dobrym rezultatom w maju i czerwcu, zwiększyła się i wyniosła 21% (+186 szt.). Łącznie zarejestrowano 1.056 nowych przyczep o masie pow. 3,5 t. Liczebność ich zasadniczej części – przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 772 szt. i była o 29% wyższa niż rok wcześniej (+174szt). Zarejestrowano tu 28 cystern i 20 furgonów a wśród nich 11 chłodni i jedną izotermę. 
Ciężarowe: DAF przed Scanią
W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t w pierwszym półroczu na czele znalazł się DAF (2.520 pojazdów; +39,8) z udziałem bliskim 1/5 rynku (19%). SCANIA z liczbą 2.455 pojazdów (+43,4%) spadła na drugie miejsce. Przypadło na nią 18,3% udziału. Na trzeciej pozycji dzięki wynikom ostatniego miesiąca jest VOLVO (2.245 szt.; +47,2%) z 17% udziałem. MAN przesunął się na czwarte miejsce po rejestracji 2.222 szt. (+22,5%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ z liczbą 1.877szt. (+12,1%) i udziałem w rynku przekraczającym 14%.
W grupie najcięższych pojazdów (DMC >= 16 t) też pierwszy jest DAF (2.481 pojazdów; +40%), a za nim SCANIA (2.455 sztuk; +43%). Na trzecim miejscu zbliżyło się VOLVO (2.240 szt.; +47%). Następny jest MAN (2.003; +26%). Piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (1.724; +16%).
Naczepy i przyczepy: Krone i Schmitz Cargobull
W rankingu marek w segmencie naczep i przyczep, na pierwszym miejscu jest KRONE. Jej rezultat to 2.774 nowe rejestracje i 22,6% rynku przy wzroście 36,7%. Na drugim miejscu (zaledwie o 39 pojazdów mniej) jest SCHMITZ CARGOBULL, który zarejestrował 2.735 szt. (+50,5%). W br. wypracował 22,3% udział w rynku. Trzeci na liście jest WIELTON – ma 15,5% rynku, po wydaniu swoim klientom w tym samym czasie 1.896 pojazdów (+34,4%). Czwarty przyspiesza KOEGEL – osiągnął 42,8% wzrostu w skali roku i zarejestrował 1.107szt. Piąte miejsce umocnił KAESSBOHRER z liczbą 442 pojazdów. W ciągu pierwszego półrocza zarejestrował 2,1 razy więcej sztuk niż w analogicznym czasie przed rokiem (+108,5%).