Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: .
Tygodnik Truck.pl, 2016(4)
z dnia 2016-09-16

Wiarygodność potwierdzona certyfikatem

Serwis i części
Inter Cars po raz kolejny uzyskał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. To prestiżowe wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom rentowności i stabilności firmy. 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej otrzymują tylko te firmy, które spełniają ściśle określone kryteria. Warto podkreślić, że w tym elitarnym gronie znajduje się tylko 1% przedsiębiorstw na rynku. Wyróżnieni to firmy, których dane finansowe gwarantują wysoki poziom rentowności, a także zdolności i płynności finansowej. Ważny jest również fakt, że ich poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. 
Przed przyznaniem certyfikatu, Bisnode Polska, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza, ocenia wiarygodność i stabilność firmy na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, a także największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych. 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej stanowi gwarancję, że dana firma jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie to jest uznawane na całym świecie i przyczynia się zwiększenia atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa.