Wiadomości z rynku

Autor: red
Zdjęcia: red
Tygodnik Truck.pl, 2017(1)
z dnia 11.08.2017

Luksemburg wprowadza płacę minimalną dla branży transportowej

Praca i płaca
Płaca minimalna, w państwach członkowskich UE, przewidziana dla branży transportowej budzi ogromne zainteresowanie wśród zawodowych kierowców z Polski, ponieważ może bezpośrednio przełożyć się na wysokość ich zarobków. Po Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech i Norwegii, na poważne zmiany prawne zdecydował się  także Luksemburg.
Transport międzynarodowy i kabotaż
Luksemburg wprowadził płacę minimalną dla branży transportowej. Nowe przepisy obejmują transport międzynarodowy i kabotaż. Warto jednak wiedzieć, że wprowadzone zmiany nie odnoszą się do tranzytu, czyli przewozu towaru lub osób z jednego państwa do innego przez Luksemburg.
Jakie obowiązki Luksemburg nakłada na zagranicznych przewoźników?
Zagraniczni przewoźnicy, planujący trasy do Luksemburga, muszą zgłosić przejazd. W tym celu została stworzona specjalna platforma (dostępna jest pod adresem https://guichet.itm.lu/edetach). Na stronie można wybrać język francuskim, niemiecki lub angielski.
W wypełnianym wniosku należy podać:
•    pełne dane firmy transportowej (nazwa, adres, numer NIP i REGON),
•    dane pracownika, który został oddelegowany (imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL),
•    czas delegacji,
•    dane reprezentanta przewoźnika ma terenie Luksemburga.
Przedstawiciel przewoźnika w Luksemburgu powinien posiadać szereg dokumentów. Przepisy wymagają:
•    zaświadczenia A1,
•    zaświadczenia o delegacji kierowcy,
•    dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru VAT-UE,
•    dokumentów, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe pracownika (kierowcy).
Bardzo ważne jest, aby dokumenty zostały przetłumaczone na j. niemiecki lub francuski.  Osoba będąca przedstawicielem przewoźnika, w razie kontroli, musi udostępnić dokumenty miejscowej Inspekcji Pracy.
Ciekawostką jest, że kary za nieprzestrzeganie przepisów mają wynosić 1-5 tys. euro, a w przypadku przewoźników częściej łamiących zasady (wystarczy podwójne złamanie przepisów w ciągu 2 lat) stawka ma być nawet 2 razy wyższa.
Ile zarobi polski kierowca?
Luksemburg wprowadził stawkę 11,5 euro za godzinę (1 998,59 euro miesięcznie) dla pracowników niewykwalifikowanych. W przypadku pracowników wykwalifikowanych obowiązuje stawka godzinowa wynosząca 13,86 euro (2 398,30 euro na miesiąc).