Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(22)
z dnia 2020-04-29

Przewoźnicy oceniają rządowe wsparcie

ZMPD: negatywnie wypowiedziało się o nim blisko 87 proc. ankietowanych
COVID-19 nie oszczędził niemal żadnej z branż, o sile pandemii boleśnie przekonał się także transport drogowy. Rządowa pomoc dla przedsiębiorców ma pomóc przetrwać im ten wyjątkowo trudny czas. ZMPD przygotowało ankietę, w której zapytało przewoźników, jak oceniają oferowane wsparcie. Spośród ankietowanych ponad 56 proc. zadeklarowało, że ich przedsiębiorstwo podlega rządowemu wsparciu, przeciwnego zdania było 25 proc., a 20 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Zakres rządowego wsparcia nie spotkał się z przychylnym przyjęciem. Negatywnie wypowiedziało się o nim blisko 87 proc. ankietowanych, z czego dla ok. 59 proc. jest zdecydowanie niewystarczający, a dla ok. 29 proc. – niewystarczający. Tylko 3 proc. udzielonych odpowiedzi wystawia kolejnym tarczom pozytywną ocenę – wśród nich 2,3 proc. uważa pomoc za wystarczającą, a 1,1 proc. za zdecydowanie wystarczającą. Obojętność deklaruje 4,5 proc. respondentów, a 5,7 proc. nie podejmuje się oceny. Patrząc pod kątem form pomocy, największym powodzeniem wśród korzystających lub zamierzających korzystać ze wsparcia cieszy się zwolnienie ze składek ZUS (83,5 proc.). To znacznie więcej pozytywnych wskazań niż w przypadku pożyczki z Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł (33,6 proc.). Dla co 3. respondenta atrakcyjne są pożyczka preferencyjna PFR i postojowe, a dla co 6. – refinansowanie umów leasingowych przez ARP, rozłożenie na raty lub odroczenie należności podatkowych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości. Ponad 15 proc. wyraża zainteresowanie wydłużeniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, ponad 14 proc. przedłużeniem wiz dla cudzoziemców, a ponad 13 proc. przesunięciem terminu składania deklaracji VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. i rozliczeniem tegorocznej straty poprzez obniżenie dochodu za rok 2019. Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym udzielana przez ARP przykuła uwagę niemal 8 proc. ankietowanych. Najliczniejszą grupę respondentów – blisko połowę – stanowili mikroprzedsiębiorcy, 34,8 proc. – małe przedsiębiorstwa, 10,5 proc. – średnie, 0,6 proc. – duże przedsiębiorstwa, a 7,4 proc. – samozatrudnieni.