Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(29)
z dnia 2020-05-20

Luźniej na drogach

Mniejszy ruch pojazdów, zarówno lekkich, jak i ciężarowych

* W roku 2017 w sieci funkcjonowała mniejsza liczba stanowisk kontrolnych, tym samym dane z tego roku nie są w pełni porównywalne

Źródło: GDDKiA

O ile w roku 2019 w omawianym okresie notowano 4.189 ciężkich pojazdów na dobę, to w 2020 tylko 3.898

Fot. GDDKiA

GDDKiA przeanalizowała ruch na drogach od 9 marca do 17 maja 2020 r. i porównała go z ruchem w analogicznym okresie w latach 2017-2019. W wyniku ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii, ruch pojazdów ogółem oraz ciężkich jest znacznie mniejszy od typowego.
Jako źródło danych do analizy wybrano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich dostępność on-line. Należy zaznaczyć, że w roku 2017 w sieci funkcjonowała mniejsza liczba stanowisk kontrolnych, tym samym dane z tego roku nie są w pełni porównywalne. Analizy przeprowadzono dla ruchu pojazdów ogółem oraz pojazdów ciężkich. Łącznie do analiz wykorzystano dane z 32 stanowisk pomiarowych w całym kraju.

Mniejszy ruch pojazdów ogółem

Ruch pojazdów ogółem w analizowanym okresie 2020 roku jest wyraźnie mniejszy od ruchu obserwowanego w poprzednich latach. W ubiegłym roku w tym czasie odnotowano 25.307 pojazdów na dobę, a w tym roku tylko 16.531. Największy spadek natężenia ruchu nastąpił w okolicach Wielkanocy (ok. 80% w stosunku do danych z roku 2019). Od tego okresu rejestrowany jest stały wzrost ruchu, a podyktowane jest to znoszeniem ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Przy czym nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych ruch ogółem jest o ok. 100-180 tys. poj./dobę mniejszy od ruchu w latach ubiegłych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozkłady obrazujące tygodniowe wahania ruchu w ostatnich 3 tygodniach wracają do typowych kształtów krzywych, tj. z wyraźnie zaznaczonym szczytem w poniedziałek i piątek.

Ruch ciężkich też mniejszy

O ile w roku 2019 w omawianym okresie notowano 4.189 ciężkich pojazdów na dobę, to w 2020 tylko 3.898. Spadek wielkości natężenia ruchu ciężkiego w analizowanym okresie jest mniejszy niż w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu przypada na pojazdy osobowe. Ruch ciężki jest bardzo wrażliwy na układ dni wolnych od pracy (wpływ Świąt Wielkanocnych i „majówki”). Niemniej rozkład tygodniowy tego ruchu jest praktycznie taki sam w poszczególnych latach. W roku 2020 obserwowano pewne nietypowe zmiany w pierwszej połowie marca. Obecnie ruch ciężki jest na poziomie podobnym do tego, jaki był rejestrowany w roku 2018, jednak w stosunku do roku 2019 nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych porusza się mniej o ok. 20 tys. poj. ciężkich na dobę.

Wynik uzależniony od wielu czynników

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 16.IV.2017, 1.IV.2018, 21.IV.2019, 12.IV.2020), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu, a także ewentualne błędy w funkcjonowaniu stanowisk pomiarowych. Link do materiału z wykresami w serwisie internetowym GDDKiA: LINK