Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(8_1)
z dnia 24.11.2020

Polska-Ukraina: porozumienie w sprawie kontyngentu zezwoleń

Po 160 tysięcy na rok 2021

Źródło: Freepik.com

 
Kontyngent zezwoleń na rok 2021 w transporcie Polska-Ukraina wyniesie w przyszłym roku po 160 000 dla każdej ze stron, czyli tyle samo co w roku bieżącym – informuje TLP. Dodatkowo, przewoźnicy ukraińscy otrzymają 5 000 zezwoleń na rok 2020.
18 oraz 20 listopada br., w formie videokonferencji, obradowała polsko-ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Było to już drugie w tym roku podejście do osiągnięcia porozumienia w sprawie określenia kontyngentu zezwoleń na rok 2021. Tym razem rozmowy okazały się skuteczne.

Ukraińcy chcieliby więcej

Natalia Forsjuk, zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy wnioskowała o zwiększenie kontyngentu do 200 000 sztuk w przyszłym roku argumentując, że pozwoli to przewoźnikom ukraińskim na realizację zawieranych kontraktów.
Przewodniczący strony polskiej Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podkreślał, że nie może się zgodzić na tak znaczące zwiększenie liczby zezwoleń przy istniejącej ogromnej różnicy w ich wykorzystaniu przez przewoźników z obu krajów. Ukraińscy przedsiębiorcy transportowi wykorzystują bowiem 100% przysługujących im w danym roku zezwoleń, podczas gdy polscy zaledwie ok. 35-40%.
Ostatecznie uzgodniono, że kontyngent zezwoleń Polska-Ukraina na rok 2021 wyniesie po 160 000 dla każdej ze stron, w tym po 100 000 zezwoleń ogólnych i po 60 000 zezwoleń tranzytowych. Jednocześnie, jeszcze na rok 2020 Ukraina otrzyma 5 000 dodatkowych zezwoleń, które będą ważne do 31.01.2021.

Należy przyspieszyć odprawy

Uzgodniono również, o co od dłuższego już czasu apelują polscy przewoźnicy, że sytuacja na granicach PL-UA powinna ulec znaczącej poprawie. Chodzi o przyspieszenie odpraw pojazdów i zwiększenie ich liczby każdego dnia w celu zmniejszenia zatorów na granicach. Służby graniczne obu krajów mają ściśle współpracować w ramach obowiązującego memorandum i dążyć do jak największej przepustowości przejść granicznych.
Źródło: TLP