Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(7)
z dnia 24.11.2020

Sprzedawali olej smarowy jako napędowy

KAS uczestniczyła w rozbiciu grupy przestępczej

W rozbiciu grupy przestępczej uczestniczyła Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Fot. KAS

 
Zorganizowana grupa przestępcza sprzedawała olej smarowy, który jest zwolniony z VAT i akcyzy, jako olej napędowy. W jej rozbiciu uczestniczyła Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
Grupa działała na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii. Akt oskarżenia wniesiono przeciwko 52 osobom.
Wyprodukowany w Polsce olej smarowy był wywożony poza granice Polski, głównie do Niemiec. Tam przelewany był do cystern i miał trafić do odbiorców z Litwy, Łotwy oraz Rumunii. Towar trafiał jednak do Polski i sprzedawany był bez opłacania podatku VAT i akcyzy jako olej napędowy stacjom paliw, firmom transportowym i gospodarstwom rolnym. Takie transporty wykryli funkcjonariusze KAS. Przyłapali oni również na gorącym uczynku przelewanie oleju smarowego do cystern z oznaczeniami, które wskazywały, że to olej napędowy.
Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy oszacowano na blisko 103 mln zł.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia przeciwko 52 osobom, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 40 z nich przyznało się do winy.