Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(48_1)
z dnia 10.01.2021

Słone mandaty za ropopochodne w ładowni

Wieźli w sumie 78 ton bez zgłoszenia SENT

Zbiorniki z substancją ropopochodną wewnątrz naczepy

Fot. KAS

 
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała ostatnio trzy transporty, które nie były zgłoszone w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Do wykrycia ropopochodnych zbiorników wykorzystano urządzenia RTG.
Od stycznia 2020 r. na Dolnym Śląsku ujawniono już ponad 210 ton substancji ropopochodnej.
Funkcjonariusze KAS zatrzymali, na autostradzie A4 oraz drodze krajowej A5 z Wrocławia do Poznania, trzy transporty z substancją ropopochodną. Przewóz nie był zgłoszony w SENT. Łącznie zabezpieczono 78 ton substancji ropopochodnej.
Kierowcy zostali ukarani grzywną w wysokości 7500 zł, a przewoźnikowi grożą kary administracyjne.
Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), nakłada obowiązek zgłaszania przewozu na terytorium RP niektórych towarów, do których zalicza m.in. wyroby ropopochodne, tytoń, alkohol i produkty lecznicze, a także monitorowania przewozu przy użyciu technologii GPS. Za brak zgłoszenia, nieprawidłowości w zgłoszeniu i brak włączonego urządzenia do geolokalizacji grożą wysokie kary pieniężne.

Funkcjonariuszom celno-skarbowym pomogło urządzenie RTG

Fot. KAS