Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(2)
z dnia 12.01.2021

Dodatkowe zakazy ruchu dla ciężarówek we Francji

W wybrane dni 2021 roku

Źródło: franceroutes.fr

 
Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało rozporządzenie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zakazów ruchu pojazdów ciężarowych na 2021 r.
Dotyczy to pojazdów do transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony (PTAC), przewoźników i zespołów drogowych.
Dekret odwołuje na rok 2021 ogólny system zakazu ruchu tych pojazdów w soboty i w przeddzień świąt od godziny 22:00 do 22:00 w niedziele i święta.

W przypadku tych ciężarówek ruch jest zabroniony:

• zimą w godzinach od 7:00 do 18:00 na drogach sieci „Auvergne-Rhône-Alpes”, w soboty 6 lutego, 13 lutego, 20 lutego, 27 lutego i 6 marca 2021 r. 18:00 do 22:00 w odnośne soboty;
• w okresie letnim w godzinach od 7:00 do 19:00 na całej sieci drogowej w soboty 24 lipca, 31 lipca, 7 sierpnia, 14 sierpnia i 21 sierpnia 2021. Ruch jest dozwolony od 19:00 do 24:00 w odpowiednie soboty.