Wiadomości z rynku

Autor: Dawid Korczyński
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(6)
z dnia 13.01.2021

Można odzyskać kary za przejazd ze zbyt dużym naciskiem

Zmiany w ustawie o drogach publicznych z podpisem Prezydenta

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE

Fot. ZM

 
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zacznie ona obowiązywać od połowy marca . Zgodnie ze zmienionymi przepisami na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton. Przewidziano jednak wyjątki od tej reguły.
Ustawa to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019 roku.

Uprawnienia dla samorządów

W ustawie przewidziano, że samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu ww. pojazdów ciężkich po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek.
Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu będzie dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t. Będzie to dotyczyło dróg przebiegających przez obszar, na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy.
Zakazu ruchu nie będzie można jednak stosować na:
• drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania,
• drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Ograniczenia na drogach gruntowych – 8 ton

Zgodnie z przedmiotową ustawą, po drogach publicznych o nawierzchni innej niż bitumiczna, betonowa, kamienna lub klinkierowa, w tym kostkowa lub płytowa, dopuszcza się wyłącznie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, będzie mógł podnieść dla niektórych użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów wartość dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t albo 10 t w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia niezbędnego dojazdu do nieruchomości lub prowadzenia robót budowlanych na tej drodze (informacja w sprawie ustawy na stronach Prezydenta).
Należy zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce nadal 122 658 km dróg publicznych posiada nawierzchnię gruntową i stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych.
422 302 km – łączna długość dróg publicznych w Polsce, w tym: 19 410 km dróg krajowych, 402 892 km dróg samorządowych. Drogi samorządowe stanowią 95 % dróg publicznych.
122 658 km dróg gruntowych – stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych w Polsce.
Po wejściu w życie ustawy, co do zasady przewiduje się, iż dróg publicznych w Polsce, po których dopuszczony będzie ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będzie ok. 299 644 km co stanowić będzie ok. 70% wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Wzrosną kary

Naruszenie zakazów albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną w wysokości od 3 do 20 tys. zł

Szansa na zwrot kar – krótki termin

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE. Wznowienia będzie można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Skargę o wznowienie będzie należało wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Przy czym ustawa w tym zakresie zacznie obowiązywać nie po 60 dniach, lecz po 14 dniach od chwili jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wznowienie będzie mogło nastąpić tylko na żądanie strony. O wznowienie będzie mogła wystąpić również firma, która się przekształciła.
Przewoźniku jeżeli nałożono na Ciebie karę za przekroczenie nacisku osi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl.
Dawid Korczyński, adwokat

Dawid Korczyński, adwokat