Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(4)
z dnia 13.01.2021

We francuskich miastach oznaczamy martwe pole!

Z początkiem 2021 roku wszedł w życie dekret dotyczący ciężkich pojazdów

Oznaczenie martwego pola na ciężarówce

Infogr. lebureaudecom.fr

 
Przewoźnicy i kierowcy często pytają, m.in. na forach internetowych o nowy przepis obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. we Francji: wszystkie pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony (samochody ciężarowe, autobusy i autokary), poruszające się w miastach, muszą posiadać oznaczenie „martwego pola”, umieszczone po bokach i z tyłu. Uwaga: zagraniczne pojazdy poruszające się we Francji również podlegają temu obowiązkowi!
Jak już informowaliśmy, rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę rowerzystów, pieszych, czyli tzw. wrażliwych uczestników ruchu drogowego. Takie oznakowanie ma uświadamiać im, że kierowca samochodu ciężarowego nie jest w stanie dostrzec ich obecności z każdej strony, w szczególności podczas skręcania w prawo.

Jakie sankcje?

Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą czwartej klasy, tj. grzywną w wysokości 135 euro.
Dekret opublikowany w Dzienniku Urzędowym z 19 listopada 2020 r. wyłącza z tego obowiązku pojazdy rolnicze i leśne, a także pojazdy służb zimowych i interwencyjne służb zarządzających autostradami lub drogami dwujezdniowymi.

Gdzie umieszczać?

Jak informuje lebureaudecom.fr, oznakowanie to musi być widoczne po bokach iz tyłu pojazdu w każdych okolicznościach. Zasadniczo należy je umieścić na wysokości od 0,90 m do 1,50 m nad ziemią, z wyjątkiem szczególnych przypadków. Musi być również umieszczone w taki sposób, aby nie pogarszało widoczności tablic rejestracyjnych i napisów pojazdu, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, jak również pola widzenia kierowcy.

Okres przejściowy

Projekt oznaczenia opublikowano już jesienią ub.r. Ciężkie pojazdy należy wyposażyć natychmiast. Według Routiers.com, w okresie przejściowym trwającym 12 miesięcy pojazdy z oznakowaniem po bokach i z tyłu, wskazującym na ich martwe pole, będą uznawane za zgodne z przepisami dekretu, nawet jeśli to oznakowanie nie będzie ściśle zgodne z opublikowanym modelem.

Oznaczenie martwego pola na autobusie

Infogr. lebureaudecom.fr

Rozkład martwego pola

Ciężkie pojazdy są wyższe niż inne, wysokość ta tworzy cztery obszary tzw. martwego pola , czyli obszary poza polem widzenia kierowcy pojazdu:
• z przodu, pod przednią szybą
• po bokach pojazdu
• z tyłu (pod tylną szybą dla autobusów i autokarów)

Rozkład martwego pola w autobusie

Infogr. lebureaudecom.fr

Rozkład martwego pola w ciężarówce

Infogr. lebureaudecom.fr

Wypadki z powodu niedostatecznej widoczności

• 3% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest martwym polem:
• 10% śmiertelnych wypadków z pieszymi;
• 3% wypadków śmiertelnych wśród zmotoryzowanych jednośladów;
• 8% śmiertelnych wypadków na rowerze.

Źródło: franceroutes.fr

Źródło: ONISR, 2015