Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(7)
z dnia 10.09.2021

Niemcy zwrócą niesłusznie pobrane opłaty

Zmiana taryfy myta od samochodów ciężarowych z datą wsteczną od 28.10.2020

Fot. TOLL COLLECT

 
Od 1 października 2021 roku będą obowiązywały nowe taryfy opłat drogowych TOLL COLLECT w Niemczech. Udział kosztów infrastruktury w stawce opłaty zostanie obniżony z datą wsteczną, od dnia wyroku TSUE, wydanego 28 października 2020 roku.
W przyszłości wzrośnie udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnie taryfy opłat drogowych zostaną obniżone na kilometr w zależności od klasy emisji spalin.

Trybunał zakwestionował

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 28 października 2020 r. zakwestionował doliczanie kosztów policji drogowej do kosztów drogowych. Dlatego Republika Federalna Niemiec zaktualizowała sposób obliczania tych kosztów. Zmieniona ustawa, której celem jest dopasowanie taryfy opłat drogowych po ponownym obliczeniu kosztów drogowych z mocą wsteczną za okres od 28 października 2020 do 30 września 2021 roku, wchodzi w życie 1 października 2021 roku.

Tutaj znajduje się tabela z taryfami opłat drogowych obowiązującymi od 1 października 2021 roku: LINK

Można wnioskować o zwrot

Można wnioskować o zwrot kosztów przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej. Kwota zwrotu stawki częściowej za koszty infrastruktury zależy od kategorii wagowej i wynosi:
DMC od 7,5 t do poniżej 12 t: zwrot w wysokości 1,5 centa/km
DMC od 12 t do 18 t: zwrot w wysokości 0,3 centa/km
DMC powyżej 18 t z maksymalnie 3 osiami: zwrot w wysokości 0,5 centa/km
DMC powyżej 18 t z 4 osiami lub większą liczbą osi: zwrot w wysokości 0,5 centa/km
Aby wszystkie przejazdy mogły zostać uwzględnione, zarządca Toll Collect zaleca klientom złożenie wniosku o zwrot dopiero po otrzymaniu wszystkich zestawień opłat drogowych lub dokumentów rozliczeniowych za ten okres, tzn. dopiero po 1 października 2021 roku. Klienci mogą dochodzić roszczeń do końca 2023 roku.
Obecnie trwają przygotowania, których celem jest maksymalne uproszczenie procedury składania wniosków. W związku z tym wkrótce na stronie internetowej Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) pojawią się stosowne informacje.
Aby móc uwzględnić w rozliczeniu wszystkie przejazdy do 30 września 2021 roku, potrzebne są wszystkie dokumenty wystawione aż do tego dnia. A ponieważ do tej pory nie ma odpowiedniej podstawy prawnej, rozpatrzenie wniosków może nastąpić dopiero z wejściem w życie ustawy dnia 1 października 2021 roku. Zatem rozpatrzenie wniosków zacznie się dopiero od tej daty i może zająć trochę czasu. Dlatego Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) prosi o cierpliwość. Opłata za opracowanie nie zostanie pobrana.
Więcej informacji udziela Federalny Urząd Transportu Towarowego.
Najpopularniejsze tagi