Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(11)
z dnia 06.10.2021

KAS na razie nie będzie karać przewoźników

Po interwencji Rzecznika MŚP – łagodne podejście w początkowym okresie działania systemu e-TOLL

Fot. GDDKiA

 
Po interwencji Rzecznika MŚP KAS nie będzie karać przewoźników w początkowym okresie działania systemu e-TOLL.
„Kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL będą się odbywać w oparciu o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu” – napisała w piśmie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, tym samym uwzględniając prośbę Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP o niekaranie przewoźników.

Rzecznik MŚP chciał przedłużenia okresu przejściowego

Pismo KAS to efekt interwencji Rzecznika MŚP w sprawie o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL dla branży transportowej.
Z dniem 30 września 2021 r. wygasła możliwość jednoczesnego korzystania z dotychczasowego systemu viaTOLL oraz nowego systemu-e-TOLL. Od 1 października 2021 r. przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie z systemu e-TOLL.
Adam Abramowicz w skierowanym do Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej piśmie z dnia 29 września 2021 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL. Zdaniem Rzecznika MŚP przedłużenie terminu rejestracji w systemie e-TOLL pozwoliłoby nie tylko na płynną migrację danych wielu użytkowników z dotychczasowego systemu viaTOLL, ale także zapewniłoby służbom informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej więcej czasu na dostosowanie systemu e-TOLL do potrzeb przewoźników.
„Proponuję, aby dotychczasowy okres przejściowy został przedłużony lub apeluję o odstąpienie od karania, w początkowym okresie docelowego działania systemu e-TOLL, tj. od 1 października br., przewoźników, którzy nie zdążyli zarejestrować się w nowym systemie płatności opłat drogowych lub z powodów technicznych nie mogli z niego skorzystać” – napisał do KAS Adam Abramowicz.

KAS uwzględnia postulat o odstąpieniu od karania przewoźników

30 września br. Rzecznik MŚP otrzymał odpowiedź od Sekretarz Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej, która podzieliła argumentację Rzecznika MŚP. Poinformowała, że „kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, które od 1 października będą przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz Służbę Celno-Skarbową będą odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu”.
Równocześnie Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej uwzględniła postulat Rzecznika MŚP o odstąpieniu od karania przewoźników, informując, że „w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących stosowane będą pouczenia. Natomiast w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, w pierwszej kolejności inspektorzy skorzystają z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”.
Na skutek działań Rzecznika MŚP branża transportowa ma dłuższy okres czasu na dostosowanie się do nowego systemu e-TOLL.
Najpopularniejsze tagi