Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(11)
z dnia 12.10.2021

Cel: bezawaryjne działanie pojazdów w 100% czasu pracy

Centra FORDLiive otwarte - już skracają czas przestoju samochodów klientów

Centrum FORDLiive w Dunton: agenci mają do dyspozycji najnowsze rozwiązania techniczne, m.in. zaawansowany ekran ścienny power-wall

Fot. Ford

 
Opublikowane przez Forda dane przedstawiają korzyści wynikające ze zwiększonej efektywności pracy, jakie system zdalnej poprawy dyspozycyjności FORDLiive zapewnia właścicielom pojazdów użytkowych firmy.
FORDLiive jest bezpłatną usługą, wprowadzaną dla wszystkich użytkowników pojazdów użytkowych Forda, opracowaną dla ograniczenia liczby awarii, zmniejszenia liczby wizyt w warsztatach oraz skrócenia czasu serwisowania i napraw. System stanowi kluczowy element nowej globalnej formy sprzedaży i obsługi serwisowej – Ford Pro – skoncentrowanej na zwiększaniu produktywności klientów korzystających z pojazdów użytkowych.

Dane z sieci dilerskiej i pomocy drogowej spływają w czasie rzeczywistym

Nowe, wyspecjalizowane centra FORDLiive, stanowiące kluczowy element systemu podnoszenia dyspozycyjności, już teraz stanowią cenne wsparcie dla sieci dilerskiej Transit Centrum, wpływając na ograniczenie czasu przestojów pojazdów klientów.
Od momentu ogłoszenia bezpłatnej usługi w marcu tego roku, agenci FORDLiive zapewnili ponad 15 000 dodatkowych dni dostępności pojazdów w samej Wielkiej Brytanii. W aktywnym zarządzaniu przebiegiem napraw i przeglądów pomaga im nowe oprogramowanie UptimePro.
Specjaliści FORDLiive wykorzystują dane z sieci dilerskiej i pomocy drogowej, spływające w czasie rzeczywistym, co daje im wgląd w postępy napraw każdego pojazdu – mogą natychmiast reagować na pojawiające się problemy, doradzając najlepsze rozwiązania, które skracają czas przestoju i przywracają samochód do pracy.
Centra FORDLiive w Dunton w Wielkiej Brytanii oraz w Walencji w Hiszpanii już zapewniają pomoc klientom we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a do końca 2021 roku z usług FORDLiive będzie korzystać 80 procent europejskich użytkowników skomunikowanych pojazdów dostawczych Forda.
– Nasze Centra FORDLiive już demonstrują swoją przydatność i udowadniają, że wykorzystanie danych do zwiększenia wydajności przynosi klientom wymierne korzyści – a to dopiero początek – powiedział Nathan Sanders, menadżer działu obsługi klienta w Ford of Europe. – Będziemy nieustannie udoskonalać nasze usługi FORDLiive, aby osiągnąć 100-procentowy czas pracy samochodów, dzięki czemu klienci będą mogli skupić się na swoich firmach, nie na pojazdach – dodał Sanders.

 

Od momentu ogłoszenia bezpłatnej usługi w marcu tego roku, agenci FORDLiive zapewnili ponad 15 000 dodatkowych dni dostępności pojazdów w samej Wielkiej Brytanii

Fot. Ford

 

Inteligentne zwiększanie czasu dyspozycyjności

Ford planuje rozwijanie FORDLiive, aby docelowo zapewnić klientom bezawaryjne funkcjonowanie ich pojazdów użytkowych w 100% czasu pracy – jednak nieprzewidywalne zdarzenia, od wypadków po sporadyczne usterki, mogą nadal powodować wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Centra FORDLiive zostały stworzone z myślą o ograniczeniu do minimum wynikających z tego przestojów.
Dane z pierwszych pięciu pełnych miesięcy działania FORDLiive w Wielkiej Brytanii dowodzą, że tam, gdzie pojazdy były wyłączone z eksploatacji na czas napraw, o ich szybszym powrocie do pracy zadecydowało aktywne zarządzanie serwisem przez agentów FORDLiive, korzystających z narzędzia UptimePro. Coraz więcej klientów odczuwa korzyści płynące z FORDLiive; od kwietnia do sierpnia odsetek napraw przyspieszonych przez Agentów wzrósł prawie pięciokrotnie.

Nowe centra zarządzania czasem dyspozycyjności

Nowe brytyjskie centrum FORDLiive znajduje się w centrum technicznym Forda w Dunton. Agenci mają tam do dyspozycji najnowsze rozwiązania techniczne, m.in. zaawansowany ekran ścienny power-wall, mają też bezpośredni kontakt z inżynierami odpowiedzialnymi za rozwój Transita, co pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów.
Ekran o wymiarach 9 na 2 metry wyświetla w czasie rzeczywistym dane dotyczące napraw i przeglądów wymagających części zamiennych lub doradztwa technicznego. Pokazuje również całkowity czas dyspozycyjności floty, całkowitą liczbę otwartych zgłoszeń, dzienną liczbę rozwiązanych zgłoszeń i średni czas trwania zgłoszenia, co ułatwia zespołowi obsługę klientów.
W Europie działa obecnie ponad 100 agentów FORDLiive, którzy współpracują z dealerami i klientami. w miarę rozwoju systemu FORDLiive na wszystkich rynkach europejskich, do zespołu będą dołączać kolejni członkowie.
Najpopularniejsze tagi