Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(5)
z dnia 22.11.2021

Gdzie najbardziej wzrósł ruch na drogach krajowych?

Synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21

Wyraźnie przybyło na drogach samochodów dostawczych, więcej jest także zestawów, natomiast ubyło tzw. solówek

Fot. GDDKiA

 
Mamy już pierwsze podsumowanie Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) rozpoczętego w 2020 r. i zakończonego w tym roku. Dzięki odpowiedniej organizacji pomiarów oraz metodom zastosowanym w procesie przetwarzania i obliczania wyników, zminimalizowano wpływ pandemii koronawirusa na wyniki. Będą one mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg – informuje GDDKiA.

Przybywa pojazdów na drogach

13.574 pojazdy na dobę - oto średni dobowy ruch roczny (SDRR) na zamiejskiej sieci dróg krajowych. Jest o 21 proc. wyższy niż w GPR 2015. Na drogach międzynarodowych SDRR według pomiarów GPR 2020/21 wynosił 25.488 poj./dobę (o 27 proc. więcej niż w GPR 2015). Na pozostałych drogach krajowych to 8.746 poj./dobę (wzrost o 15 proc.).

Różnice między województwami

Odnotowano duże różnice w obciążeniu sieci dróg krajowych w poszczególnych województwach. Największe obciążenie ruchem na drogach krajowych, wynoszące ponad 22.000 poj./dobę, wystąpiło w województwie śląskim. Najmniejszym obciążeniem ruchu, poniżej 8.000 poj./dobę, charakteryzowały się drogi krajowe w województwie warmińsko-mazurskim.

Najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych w GPR 2020/21:

- S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka, SDRR od 104.620 do 197.813 poj./dobę, zależnie od odcinka;
- S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz, SDRR od 104.869 do 114.959 poj./dobę, zależnie od odcinka;
- S2, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami na przecięciu z Al. Jerozolimskimi i al. Krakowską, SDRR od 100.461 do 114.288 poj./dobę, zależnie od odcinka;
- S86, od węzła z ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do węzła z Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, SDRR = 112.736 poj./dobę;
- A4, pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska, SDRR = 105.033 poj./dobę.

 

Źródło: GDDKiA

 

Największe wzrosty ruchu w stosunku do GPR 2015:

- S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz, o ok. 50-80 tys. poj./dobę (ok. 70-280 proc), zależnie od odcinka;
- S7, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Salomea i Opacz, o ok. 55 tys. poj./dobę (ok. 140 proc.);
- S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka, o ok. 25-45 tys. poj./dobę (ok. 25-40 proc.), zależnie od odcinka;
- A4, pomiędzy węzłami Kraków Południe i Niepołomice, o ok. 30-40 tys. poj./dobę (ok. 60-100 proc), zależnie od odcinka;
- S6, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Straszyn, o ok. 32 tys. poj./dobę (ok. 84 proc.);
- A8, pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Stadion, o ok. 26 tys. poj./dobę (ok. 45 proc.).

Największe spadki ruchu:

- DK91, Częstochowa - Podwarpie, o ok. 20-24 tys. poj./dobę (ok. 40-60 proc.), zależnie od odcinka;
- A1, DK1 Łódź Południe - Kruszyny, o ok. 10-20 tys. poj./dobę (ok. 30-40 proc.), zależnie od odcinka;
- DK92, Brzeziny - Choszczówka, o ok. 10 tys. poj./dobę (ok. 45 proc.);
- DK94, Łańcut - Przeworsk, o ok. 7 tys. poj./dobę (ok. 48 proc.);
- DK15, węzeł Trzebnica - Trzebnica, o ok. 7 tys. poj./dobę (ok. 48 proc.);
- DK14, Stryków - Łódź, o ok. 6,5 tys. poj./dobę (ok. 30 proc.).

 

Źródło: GDDKiA

 

Znacznie więcej aut dostawczych

O ile SDRR w porównaniu z wynikami GPR 2015 wzrósł o 21 proc., to zmiany w ruchu poszczególnych kategorii pojazdów były bardziej zróżnicowane. Największy wzrost, o 42 proc., odnotowano dla lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych), co może wynikać m.in. ze zmian zachodzących od 2015 r. w strukturze handlu (w tym wzrostu popularności e-zakupów wynikającego z pandemii COVID-19).
Dla kategorii samochodów ciężarowych bez przyczep i autobusów odnotowano spadki wynoszące odpowiednio 17 i 51 proc. Duży spadek ruchu autobusów przypuszczalnie był efektem ograniczeń w przewozie osób w transporcie zbiorowym wprowadzonych w związku z pandemią. Zmiany dla tych dwóch kategorii pojazdów będą jeszcze szczegółowo analizowane w najbliższych latach, z wykorzystaniem danych ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu.
Wyniki GPR 2020/21 pokazały dużą koncentrację ruchu na wybranych drogach krajowych o długości 3.680 km, z czego 2.972 km to autostrady i drogi ekspresowe. Chociaż stanowią one tylko 20 proc. sieci dróg krajowych to przenosiły ponad 50 proc. pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych.
Pomiary pokazały także zmniejszenie, średnio o 0,8 proc., udziału ruchu nocnego (w godzinach 22 - 6) w ruchu dobowym na drogach krajowych.
Podobna zmiana widoczna była między latami 2010 - 2015, co może wynikać z ciągłej poprawy warunków ruchu na sieci dróg krajowych i dostępności nowych odcinków dwujezdniowych. Większa możliwość korzystania z sieci dróg szybkiego ruchu może powodować zmniejszenie odsetka kierowców podróżujących nocą, unikających w ten sposób większego natężenia ruchu na drogach, co ma znaczenie na odcinkach jednojezdniowych.
Bardziej szczegółowy materiał informacyjny zostanie zawarty w opracowaniu pn. „Ruch drogowy 2020/2021”, którego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

Dostosowano GPR do warunków pandemii

GPR 2020/21 przeprowadzono na 2.289 odcinkach pomiarowych wyznaczonych na całej sieci dróg krajowych zarządzanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiar rozpoczął się w styczniu 2020 r., a wraz z pandemią COVID-19 wprowadzono szereg działań zaradczych, polegających m.in. na zmianie założonego harmonogramu prac i modyfikacji kalendarza GPR 2020/21. Ponadto, ze względu na charakter obliczanych parametrów ruchu wykorzystywanych do celów planistyczno-projektowych, niezbędne było zmodyfikowanie wzorów obliczeniowych tak, aby otrzymane parametry miały wartości poprawne ze względu na zastosowanie w wymienionych celach.
Pomiary na drogach krajowych przeprowadzono metodą wideorejestracji lub w sposób automatyczny, co wymusiło na wszystkich uczestnikach pomiaru zupełnie nowe podejście do archiwizacji, weryfikacji i przetwarzania danych. Konieczny był stały nadzór nad realizacją pomiaru, w tym także bezpośrednie kontrole w terenie, realizowane przez GDDKiA oraz firmę opracowującą wyniki pomiaru. Ponadto przyjęta organizacja pomiarów zapewniła uzyskanie wyników, które będą mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci dróg krajowych, zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Najpopularniejsze tagi