Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2022(2)
z dnia 14.01.2022

Firma transportowa w Niemczech, czyli rozwiązanie problemu kabotażu

Jak otworzyć działalność gospodarczą za zachodnią granicą i czy to się opłaca?

W dobie zwiększonego popytu na usługi transportowe sektor ten na niemieckim rynku jest przeciążony, a tamtejsi przewoźnicy nie są w stanie pokryć zapotrzebowania

Fot. ZM

 
W perspektywie nadchodzących zmian w prawie transportowym coraz więcej polskich przewoźników rozważa otworzenie działalności gospodarczej za naszą zachodnią granicą – w Niemczech.
Brak ograniczeń kabotażowych oraz możliwość nawiązania współpracy z firmami oferującymi znacznie wyższe stawki niż te w Polsce są głównymi przyczynami poszukiwania przez polskich przedsiębiorców nowych rozwiązań. Nie sposób pominąć innych oczywistych zalet tego zjawiska, jak chociażby mniejsza ilość kontroli na drogach, związanych ze wspomnianymi ograniczeniami kabotażowymi lub możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami niemieckimi, które przywiązują uwagę do kraju pochodzenia przewoźnika.

Problemy na niemieckim rynku szansą dla polskich przewoźników

W dobie zwiększonego popytu na usługi transportowe w całej Europie sektor ten na niemieckim rynku jest przeciążony, a tamtejsze firmy transportowe nie są w stanie pokryć zapotrzebowania. Konsekwencjami tego zjawiska są opóźnione dostawy zdarzające się zarówno wobec małych, jak i dużych przedsiębiorców w Unii Europejskiej, a to przekłada się na niezadowolenie konsumentów. Biorąc pod uwagę to tło, problemy na niemieckim rynku mogą stać się szansą dla polskich przedsiębiorców.

Ograniczenia kabotażowe

Ograniczenia kabotażowe znacznie utrudniają funkcjonowanie polskiego przedsiębiorcy na rynku europejskim. Obecnie kierowcy uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem do trzech przewozów kabotażowych.
Ograniczenia wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Dodatkowo od lutego 2022 roku, po wejściu w życie zmian regulowanych przez tzw. Pakiet Mobilności mający na celu ujednolicenie zasad transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej, przewoźnicy nie będą mogli wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia poprzedniego przewozu kabotażowego. Nowe regulacje mogą więc przyczynić się do znacznej redukcji operacji kabotażowych w ogóle.

Złożenie firmy transportowej w Niemczech

Atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje się zarejestrowanie działalności gospodarczej czy spółki w innym kraju, np. właśnie w Niemczech.
U naszych zachodnich sąsiadów można prowadzić działalność m.in. w następujących formach:
║ działalność na własny rachunek (Gewerbe)
║ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkterHaftung, GmbH)
║ lub w formie Mini GmbH (UG haftungsbeschränkt)

Wskazane wyżej rodzaje podmiotów gospodarczych są tymi najchętniej wybieranymi przez przedsiębiorców z zagranicy. Gewerbe cechuje się stosunkowo niskimi kosztami oraz szybkim i łatwym sposobem jej założenia, jednakże odpowiedzialność przedsiębiorcy, podobnie jak w Polsce, jest co do zasady nieograniczona. Z tego względu z punktu widzenia firmy transportowej dużo korzystniejsza może okazać się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości wniesionego wkładu.
Pierwszym krokiem, a zarazem najważniejszym przy założeniu każdej spółki jest sporządzenie projektu jej umowy. Na tym etapie należy się zastanowić pod jaką firmą będzie działać spółka, jaki będzie przedmiot jej działalności, gdzie będzie jej siedziba oraz kto będzie jej wspólnikiem (mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne). Spółka GmbH może mieć od jednego do nieograniczonej liczby wspólników. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 000 euro, przy czym na samym początku wystarczy wpłacenie połowy jego wysokości. Umowę spółki należy zawrzeć u niemieckiego notariusza. Warto podkreślić, że w czynnościach przed niemieckim notariuszem nie trzeba uczestniczyć osobiście, co niewątpliwie stanowi ogromną zaletę, ponieważ umożliwia kierowanie procesem chociażby z Polski. Po podpisaniu przez wspólników umowy spółki przychodzi czas na założenie firmowego rachunku bankowego oraz wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (poprzez wpłatę na utworzony rachunek bankowy lub oddanie środków do dyspozycji zarządu. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie spółki do właściwego miejscowo rejestru handlowego. Sąd po weryfikacji dokonuje wpisu spółki do rejestru. Całość może potrwać kilka tygodni, ale w przypadku prawidłowego zrealizowania każdego z powyższych etapów spółka powinna zarejestrować się w terminie 2-3 tygodni.
Warto wspomnieć o alternatywie dla spółki GmbH jaką stanowi spółka Mini GmbH, która istnieje w prawie niemieckim od 2008 r. Jej największą zaletę stanowi wysokość kapitału zakładowego – wystarczy ustalić ją na poziomie minimum 1 euro. Ze względu na ograniczenie liczby wspólników do trzech ta forma prawna polecana jest w szczególności zakładającym małe przedsiębiorstwa. Charakterystyczne dla tej spółki jest także przeznaczanie 25% zysku do kapitału rezerwowego do momentu osiągnięcia wartości minimalnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 25 tysięcy euro. Po osiągnieciu tej kwoty Mini GmbH automatycznie przekształca się w klasyczną GmbH.

Licencja nie dla każdego

Założenie spółki nie kończy jednak procesu zakładania firmy transportowej. Istotnym elementem dla prowadzenia takiego rodzaju działalności w Niemczech jest uzyskanie zezwolenia na krajowy transport drogowy (nationale Güterkraftverkehrserlaubnis) oraz odpowiednich licencji, takich jak licencja unijna (EU-Lizenz), którą należy złożyć do powiatowego lub miejskiego urzędu ds. komunikacji. Opłata od takiego wniosku różni się w zależności od landu. Podstawowymi kryteriami, które należy spełnić, aby uzyskać wspomnianą licencję są:
║ siedziba w Niemczech;
║ wykazanie się rzetelnością (przestrzeganie prawa);
║ posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (9 tysięcy euro na pierwszy pojazd, 5 tysięcy euro na każdy kolejny);
║ posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

Warto podkreślić, że urzędy przyznające licencję transportową za zachodnią granicą mogą wymagać posiadania przez firmę biura w Niemczech i miejsc parkingowych na rejestrowane pojazdy. To oznacza, że prowadzenie działalności za pomocą wirtualnego biura, czyli bez faktycznej siedziby, a jedynie z adresem do korespondencji w Niemczech (bez wynajętego pomieszczenia, pracowników administracyjnych, miejsca na przechowywanie dokumentów) może okazać się niewystarczające.
***
Założenie firmy transportowej w Niemczech może się początkowo wydawać skomplikowane, jednak po głębszej analizie procesu oraz jego etapów można dojść do odmiennych wniosków. Z całą pewnością korzyści z tego płynące przewyższają koszty i trudy poniesione na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście w przypadku problemów z rejestracją spółki czy uzyskaniem odpowiednich zezwoleń warto zwrócić się do profesjonalnego podmiotu zajmującego się kompleksowo pomocą w tym zakresie.

 

Natalia Jasek

Fot. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

 

 

Mateusz Naporski

Fot. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

 

Autorzy: Natalia Jasek, Mateusz Naporski – paralegals w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy
Najpopularniejsze tagi