Wiadomości z rynku

niedziela
14 kwietnia 2024

Przejazdy kolejowe pod kontrolą

Pilotażowy projekt CANARD GITD
18 stycznia 2022
 
Pięć pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych będzie kontrolowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Systemy Red Light sprawdzą czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Trwa wybór wykonawcy w ramach pilotażowego projektu.
Wrocław, Makowiska, Warszawa, Parkowo i Radomsko – w tych lokalizacjach planowane jest wprowadzenie kontroli na pierwszych przejazdach kolejowo-drogowych:
- Warszawa (województwo mazowieckie) – ul. Cyrulików/Okuniewska w Rembertowie, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B,
- Wrocław (województwo dolnośląskie) – ul. Szczecińska, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B,
- Makowiska (województwo kujawsko-pomorskie) – droga wojewódzka nr 397 (Otorowo-Makowiska), przejazd kolejowo-drogowy kategorii C,
- Parkowo (województwo wielkopolskie) – droga powiatowa Jaracz-Józefinowo, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C,
- Radomsko (województwo łódzkie) – ul. Piłsudskiego, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B.

Kamery zarejestrują wykroczenia

Przejazdy zostały wytypowane w uzgodnieniu z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybrano przejazdy kategorii B z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami oraz kategorii C, na których nie ma rogatek a ruchem sterują wyłącznie samoczynne sygnalizatory świetlne. W przypadku braku możliwości wprowadzenia automatycznej kontroli w tych lokalizacjach, CANARD wykorzysta tzw. listę rezerwową.
Kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem kamer, które po przekroczeniu przez pojazd wirtualnej linii detekcji w trakcie nadawanego czerwonego światła, automatycznie wykryją i zarejestrują wykroczenie. Urządzenia mają zidentyfikować pojazd, którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę, zapewnić rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych jadących pojazdów oraz do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkować dane dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła. Funkcjonalność urządzeń zaoferowanych przez potencjalnych wykonawców zostanie zweryfikowana w trakcie testów. Dopiero po ich przeprowadzeniu zostanie wybrany dostawca.

Ma być bezpieczniej

Montaż systemów Red Light na newralgicznych przejazdach kolejowo-drogowych ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i zmianę zachowania kierujących. Wciąż bowiem dochodzi do przypadków wjeżdżania wprost pod rozpędzone pojazdy szynowe, niezachowania ostrożności, ignorowania sygnalizacji świetlnej, objeżdżania opuszczonych zapór, czy wjeżdżania na przejazdy, mimo braku możliwości kontynuowania jazdy.
Z danych PKP PLK S.A. wynika, że w 2021 roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 159 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów, a skutki tych zdarzeń były tragiczne. Zginęło 25 osób, a 12 kolejnych odniosło poważne obrażenia (źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dane za okres 1 stycznia – 30 listopada 2021 r.).
Montaż urządzeń do automatycznej kontroli na przejazdach kolejowo-drogowych jest realizowany po raz pierwszy w historii Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Jest jednym z etapów realizowanego już projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Zakłada on zakup i montaż 358 urządzeń rejestrujących, w tym w 100 lokalizacjach, które wcześniej nie znajdowały się w systemie CANARD.
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.