Wiadomości z rynku

sobota
21 maja 2022

Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu

Udany rok biznesowy 2021 – niepewność i wzrost kosztów obciążają perspektywy bieżącego roku
11 maja 2022

Według kierownictw Bosch polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór

Fot. Bosch

 
W roku finansowym 2021 Bosch osiągnął znaczny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1 proc. do 78,7 mld euro, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld euro.
– Pomyślny wynik 2021 roku umacnia nasze przekonanie, że uda nam się stawić czoła wymagającej rzeczywistości roku bieżącego – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wyników rocznych firmy.
Wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje przynoszą znaczącą niepewność. Firma poważnie traktuje kwestię odpowiedzialności za swoich pracowników. Jednocześnie od pierwszego dnia wojny, mocno angażuje się w pomoc humanitarną, zwłaszcza w kontekście wspierania uchodźców.

Elektryfikacja najszybszą drogą do neutralności klimatycznej

– Nasze myśli są przy tych, którzy muszą walczyć o przeżycie i podzielamy ich strach – powiedział prezes Bosch. Dodał, że wojna nie może być odpowiedzią na konflikt polityczny. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, aby szybko realizować proces uniezależnienia się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Grupa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 miliardy euro.
Prezes Grupy Bosch uważa, że choć w krótkim okresie wojna spowolni redukcję emisji dwutlenku węgla, to w dłuższej perspektywie przyspieszy zieloną transformację w Europie.
– Dla decydentów politycznych może to być powód do bardziej zdecydowanego działania – na przykład poprzez zachęcanie do zwiększania efektywności energetycznej istniejących budynków, czy wspieranie rozwoju wytwarzania energii odnawialnej na masową skalę – powiedział Hartung.
Prezes uważa, że elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem, że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Hartung podkreślił jednocześnie, że potrzebny będzie również wodór.
– Polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór – powiedział. – Będziemy potrzebować obu rozwiązań, jeśli chcemy żyć na naszej niebieskiej planecie w sposób zrównoważony.
Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 miliardów euro w cyfrową transformację swojej działalności.
– Cyfryzacja może pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie – powiedział Hartung. Przykładami z portfolio firmy są np. system do zarządzania energią dla inteligentnego domu albo połączona z siecią platforma energetyczna dla produkcji.

Perspektywy na 2022 rok: niepewność w wymagającym otoczeniu

W pierwszym kwartale Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%.
– Dobrze rozpoczęliśmy 2022 rok. Spodziewamy się przekroczenia prognoz wzrostu sprzedaży, które definiowaliśmy na poziomie 6% – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH. – Znaczna niepewność, z jaką mamy aktualnie do czynienia, uniemożliwia jednak dokładniejsze prognozowanie na cały bieżący rok.
Według Forschnera, firma może nie osiągnąć EBIT-u na poziomie roku ubiegłego. Mimo spodziewanego wzrostu sprzedaży, tegoroczny EBIT powinien oscylować między 3 do 4%.
– Na nasz wynik wpłynie wzrost kosztów energii, surowców i logistyki. W szczególności w sektorze biznesowym Mobility Solutions presja kosztowa jest obecnie bardzo wysoka – ceny niektórych surowców wzrosły nawet trzykrotnie od 2020 r. Musimy przygotować się na utrzymujące się wysokie ceny i bardzo niestabilne rynki – powiedział Forschner. Nie tylko producenci samochodów, ale także dostawcy muszą podnosić ceny.
W obecnej sytuacji Bosch zrewidował już znacząco swoje oczekiwania dotyczące światowej koniunktury gospodarczej. Firma spodziewa się, że w tym roku globalna gospodarka wzrośnie o prawie 3,5 procent – na początku roku oczekiwano wzrostu około 4 procent. Poprzednia prognoza dotycząca produkcji samochodowej (około 88 milionów pojazdów i spodziewany wzrost o 9 procent rok do roku) prawdopodobnie nie zostanie spełniona. Powodów tej sytuacji Forschner upatruje w negatywnych skutkach ponownego pojawienia się pandemii koronawirusa w Chinach oraz w trwających niedoborach półprzewodników. Szef finansów Bosch jest jednak pewien, że:
– Bosch sprosta wyzwaniom również w tej trudnej fazie. Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma portfolio produktów zorientowanych na przyszłość oraz jasna, długoterminowa strategia – mamy jedno i drugie.

Elektroliza wodoru: wejście na rynek warty 14 miliardów euro

Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu wprowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r.
– Mamy solidne podstawy do rozwoju technologii wodorowych i chcemy przyczynić się do zwiększenia produkcji wodoru w Europie – powiedział Hartung. – Spodziewamy się, że w 2030 r. globalny rynek komponentów do elektrolizerów osiągnie poziom blisko 14 miliardów euro.
Bosch dostarcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie systemu elektrolizy wodoru – które w połączeniu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa do wytwarzania wodoru powinny wejść do produkcji już w 2025 roku.

Zrównoważony rozwój: odpowiedzialność społeczna w czasach transformacji energetycznej

Bosch wspiera Zielony Ład Unii Europejskiej i czuje się szczególnie zobowiązany do wspierania zrównoważonego rozwoju: od 2020 roku 400 placówek Bosch na całym świecie jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma szybciej niż oczekiwano, wdraża wysokiej jakości działania w zakresie neutralności. Bosch zrealizował już 30% oszczędności energii, które planował uzyskać do końca 2030 roku.
– Zrównoważony rozwój nie jest już tematem pobocznym; musi być częścią podstawowej działalności każdej firmy – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektorka ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH. Społeczna odpowiedzialność firmy Bosch obejmuje trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.
– Nie jest łatwo utrzymać te trzy obszary w równowadze. W czasach zmian odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas angażowanie jak największej liczby współpracowników w nowe obszary działalności.
Jak zauważyła Albrecht, Bosch opracowuje technologię neutralną dla klimatu przede wszystkim w lokalizacjach, w których wcześniej produkowano rozwiązania spalinowe. Dzięki programom umożliwiającym przekwalifikowanie się i dzięki wewnętrznej platformie pośrednictwa pracy, 1400 pracowników pracujących dotychczas w obszarze układów napędowych, znalazło nowe miejsca pracy w dziedzinach takich jak oprogramowanie czy elektromobilność.
– Do końca roku prawie 2300 pracowników będzie pracować nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi – prawie wszyscy będą zrekrutowani wewnętrznie – powiedziała Albrecht, dodając: – To jest transformacja „made by Bosch”.
Poinformowała również, że firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10 000 nowych programistów.

Efektywność energetyczna dzięki cyfryzacji

W przemyśle Bosch zwiększa wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i kosztowej w fabrykach.
– Cyfryzacja produkcji przemysłowej to także element działań na rzecz klimatu – powiedział Rolf Najork, członek zarządu Robert Bosch GmbH, który nadzoruje sektor Industrial Technology. – Dzięki zintegrowanemu z siecią zarządzaniu energią, zmniejszamy jej zużycie w produkcji średnio o 5 procent rocznie.
Platforma Energetyczna z portfolio Przemysłu 4.0 Bosch, jest już wykorzystywana w 80 projektach klientów i w 120 placówkach firmy na świecie. Jednocześnie Grupa Bosch stawia na elektryfikację. Firma spodziewa się, że do 2030 r. 30 procent maszyn mobilnych wykorzystywanych w produkcji, zostanie zelektryfikowanych. To stworzy dodatkowy rynek napędów wysokowoltowych o wartości 1,5 miliarda euro. Bosch chce również rozwijać pojazdy elektryczne poprzez swoją technologię przemysłową.
– Razem z VW pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa, które będzie wyposażało fabryki akumulatorów w Europie – powiedział Najork. – Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach do masowej produkcji akumulatorów.
Eksperci przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świecie łączną wartość rynkową 50 miliardów euro.

Przejście na alternatywną mobilność: baterie i ogniwa paliwowe

Bosch zakłada, że Zielony Ład Unii Europejskiej w decydujący sposób przyczyni się do elektryfikacji ruchu drogowego.
– Wszyscy producenci samochodów chcą zapewnić sobie jak największy udział w rosnącym rynku pojazdów elektrycznych – powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu Robert Bosch GmbH i prezes sektora Mobility Solutions. – Bosch chce być dostawcą numer jeden w zakresie elektrycznych układów napędowych do pojazdów drogowych.
Kluczowym zadaniem technicznym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury układu napędowego, w tym akumulatora, oraz zapewnienie pasażerom właściwego komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu - samo inteligentne zarządzanie temperaturą może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. W tym celu Bosch opracował zintegrowane rozwiązanie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do końca dekady wielkość 3,5 mld euro. Jeśli chodzi o mobilność elektryczną opartą na ogniwach paliwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produkcję układów napędowych z ogniwami paliwowymi do samochodów ciężarowych.
– Nie później niż w 2025 roku w naszym zakładzie w Bambergu chcemy produkować stoki ogniw paliwowych o mocy jednego gigawata – powiedział Heyn. – Do 2030 r. eksploatacja ciężarówki zasilanej ogniwami paliwowymi nie powinna kosztować więcej niż eksploatacja diesla – to jest nasz cel.
Bosch po raz kolejny zwiększył nakłady inwestycyjne na mobilne ogniwa paliwowe: między 2021 i 2024 rokiem zainwestuje w nie prawie miliard euro.
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.