Wiadomości z rynku

sobota
21 maja 2022

Nowa jakość w zarządzaniu ruchem drogowym

Informacje o czasie przejazdu, stanie nawierzchni, miejscach na parkingach, meteorologiczne…
10 maja 2022

W budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie będzie funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem: duży ekran, z podziałem na mniejsze okienka, umożliwi operatorom monitorowanie wielu odcinków dró

Fot. GDDKiA

 
GDDKiA kontynuuje realizację projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I (KSZRD). Umożliwi on dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych oraz poszerzy zakres informacji przekazywanych poruszającym się po nich kierowcom.
Podczas niedawnego spotkania podsumowano postęp prac nad realizacją KSZRD. Wzięli w nim udział wykonawcy Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW) oraz Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW), przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także pracownicy GDDKiA.
- Jest to obecnie największy projekt ITS tego typu realizowany w Europie. Docelowo system umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i pozwoli na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
W ramach projektu KSZRD realizowane są umowy na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

Co w roku 2022?

W ubiegłym roku GDDKiA zakończyła proces zawierania umów na realizację poszczególnych elementów projektu KSZRD, a tym samym weszła w fazę jego realizacji i wdrożenia.
W 2022 roku planowane jest zakończenie (przez wykonawcę CPW) prac prowadzonych w części budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, która dedykowana jest Krajowemu Centrum Zarządzania Ruchem. Kontynuowane będą prace w terenie, związane z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz światłowodowej stacji koncentracyjnych. Rozpoczął się też montaż poszczególnych urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), takich jak kamery czy tablice zmiennej treści.
W bieżącym roku trwać będą dalsze prace związane z wykonaniem oprogramowania systemu centralnego. Rozpocznie się też proces integracji systemu centralnego z systemami poszczególnych RPW. Ruszy również kampania informacyjno-promocyjna KSZRD oraz działania związane z wykonaniem i uruchomieniem portalu prezentacyjnego.

Inteligentny system na ponad 1.100 km dróg

Łączna długość sieci drogowej objętej projektem KSZRD wynosi ok. 1.100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia. CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego - A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Ważne informacje dla kierowców

Projekt KSZRD stanowi kluczową część prac związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne.
KSZR umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami utrzymania infrastruktury drogowej. Dostarczy też informacji o warunkach na drodze, w oparciu o aktualne dane.
KSZR obsługiwany będzie przez Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie, przy ścisłej współpracy z regionalnymi centrami zarządzania ruchem w Strykowie (k. Łodzi), Widawie (k. Wrocławia), Dworku (k. Gdańska) i Kończycach (k. Katowic). W związku z realizacją projektu powstaje „serce” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli system centralny. Jest to rozwiązanie teleinformatyczne, które docelowo zapewni obsługę wszystkich rozwiązań ITS na drogach krajowych.
Rozwiązania ITS powstają już, według ustalonych standardów, na inwestycjach realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Będą one stopniowo włączane do KSZR, rozszerzając tym samym zasięg systemu o kolejne odcinki dróg.
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.