Wiadomości z rynku

sobota
21 maja 2022

Nowe regulacje prawne dla lekkiego transportu do 3,5 t DMC

Licencje, dobra reputacja, zdolność finansowa, kompetencje zawodowe…
9 maja 2022

Graf. ZMPD

 
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przypomina, że przepisy Pakietu Mobilności wprowadzają istotne zmiany w zakresie prowadzenia działalności dla przewoźników wykonujących profesjonalne przewozy rzeczy pojazdami poniżej 3,5 tony w ruchu międzynarodowym. Najważniejszą z nich jest obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. W celu uzyskania powyższych uprawnień przedsiębiorca będzie musiał spełnić szereg warunków.

Licencja transportowa do 3,5 t DMC - jak ją zdobyć?

Od 21 maja 2022 roku wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami od 2,5 do 3,5 t dmc będzie wymagało posiadania licencji wspólnotowej. Aby ją otrzymać przedsiębiorca będzie musiał spełnić wymóg:
1) Dysponuj rzeczywistą i stałą siedzibą w jednym z państw członkowskich.
W celu spełnienia tego wymogu przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że posiada bazę eksploatacyjną, czyli miejsca będącego w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanego do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie.

Wykaż się dobrą reputacją

Dobrą reputację przedsiębiorcy transportowego wykazuję się poprzez informację o niekaralności za przestępstwa umyślne określone w następujących dziedzinach: prawo handlowe, prawo upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia w zawodzie, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami.

Zdolność finansowa

W celu spełnienia tego wymogu przedsiębiorca w każdym momencie roku finansowego musi dysponować kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości:
1800 euro - na pierwszy pojazd, 900 euro - na każdy następny pojazd.

Potwierdź kompetencje zawodowe przewoźnika certyfikatem

Kompetencje zawodowe wykazuje się poprzez okazanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonego pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Uzyskaj świadectwo kierowcy

Od maja 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy operujący pojazdami do 3,5 t w ruchu międzynarodowym będą musieli uzyskać dla swoich kierowców - obywateli państw spoza UE - świadectwo kierowcy.

ZMPD może pomóc

ZMPD może złożyć wniosek za przedsiębiorcę (usługa jest płatna).
„Dlaczego warto? Po prostu znamy się na tym – zachęca Zrzeszenie na swojej stronie internetowej. – Zatrudniamy specjalistów z zakresu przepisów transportowych, czasu pracy, jazdy i odpoczynku kierowców, przepisów celnych. Mamy blisko 70 lat doświadczenia w branży transportu międzynarodowego. Pracujemy na co dzień z najważniejszymi dla transportu organami administracji państwowej: Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, posłami i europosłami…”
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.