Wiadomości z rynku

sobota
2 lipca 2022

Dziesięć pasów do odpraw ciężarówek w Korczowej

23 czerwca 2022
Dziesięć pasów do odpraw ciężarówek w Korczowej Jak już informowaliśmy, Polska podwoiła przepustowość głównego przejścia drogowego z Ukrainą. Teraz możemy przekazać nieco więcej szczegółów.
ZMPD otrzymało pismo sygnowane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, informujące o wyraźnym poprawieniu przepustowości polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej.
W przesłanym do Zrzeszenia piśmie minister Rafał Weber informuje, że zgodnie z postulatami przewoźników drogowych w zakresie poprawy przepustowości przejść granicznych na polsko-ukraińskim odcinku granicy państwowej, podjęte zostały działania na szczeblu rządowym w tym zakresie.
„W wyniku współdziałania ze stroną ukraińską, podczas spotkań z moim udziałem, przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po stronie polskiej udało się doprowadzić do znaczącej poprawy odpraw w przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec. Z dniem dzisiejszym (tj. 20 czerwca 2022 r.) w przejściu granicznym w Korczowej uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP) – czytamy w piśmie Sekretarza Stanu. – Dzięki przeniesieniu ruchu osobowego na terminal autostradowy dwukrotnie zwiększono liczbę pasów dedykowanych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski. Od dziś odprawa samochodów ciężarowych będzie się odbywała na 10 pasach. Docelowo przewiduje się przeznaczenie 11 pasów odpraw przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów ciężarowych.
Wykorzystanie odcinka autostradowego przejścia Korczowa - Krakowiec pozwoli na wykorzystanie dotychczasowego fragmentu przejścia granicznego wyłącznie dla potrzeb pojazdów ciężarowych, co wpłynie na znaczne zwiększenie przepustowości tego przejścia w zakresie ruchu towarowego. Mam nadzieję, że przyjęte rozwiązanie w sposób widoczny poprawi sytuację przewoźników drogowych przekraczających granicę polsko-ukraińską na międzynarodowym szlaku drogowym E-40 (…).”
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.