Wiadomości z rynku

sobota
2 lipca 2022

Firma Oponiarska Dębica ukarana za zatory płatnicze

Kolejne sankcje Prezesa UOKIK
22 czerwca 2022

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK: – Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców

Fot. UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary za zatory płatnicze w łącznej wysokości 656 tys. zł. Ukarane spółki to: Reckitt Benckiser Production (Poland), Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz – z naszej branży – Firma Oponiarska Dębica.
Reckitt Benckiser Production (Poland) to producent środków chemii gospodarczej występujących na rynku pod takimi markami jak: Woolite, Vanish, Calgon, Finish, Cillit Bang. Beiersdorf Manufacturing Poznań jest producentem kosmetyków marki Nivea, Eucerin. Firma Oponiarska Dębica to producent opon. Przeprowadzone postępowania potwierdziły, że spółki mają problem z terminowymi płatnościami i przyczyniają się do tworzenia zatorów płatniczych w Polsce. Wysokość wygenerowanych przez nie zatorów płatniczych wyniosła odpowiednio 153 mln zł, 10 mln zł i 9 mln zł. Z kolei, nałożone kary finansowe wyniosły: 554 tys. zł dla spółki Reckitt Benckiser Production (Poland), 35 tys. zł dla Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz 67 tys. zł dla Firmy Oponiarskiej Dębica.
– Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. – Firmy regularnie opóźniające się z zapłatą kontrahentom finansują swoją działalność kosztem innych, często dużo mniejszych przedsiębiorców. Takie praktyki nie tylko wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców doświadczających takich opóźnień, ale również generują koszty związane z windykacją takich należności czy koniecznością zapewnienia sobie dodatkowych źródeł finansowania. Trudno mówić o rozwoju, gdy trzeba poszukiwać pieniędzy na przetrwanie, bowiem dłużnik nie płaci w umówionym terminie. Szczególnie jeśli podmiot oczekujący na spłatę należności należy do sektora MŚP i koszty powstałego zatoru są dla niego proporcjonalnie większe niż te ponoszone przez duże firmy.
Wysokość nałożonych na przedsiębiorców kar – z uwagi na obowiązujący, ustawowy wzór ich obliczania - uwzględnia skalę wygenerowanych przez te podmioty zatorów płatniczych i długość opóźnień w zapłacie.

Uprawnienia Prezesa UOKiK w walce z zatorami

Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu trzech kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln złotych.

Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych

Nowelizacja przepisów dotyczących zatorów płatniczych jest właśnie w trakcie opiniowania. Celem planowanych zmian jest doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych oraz zwiększenie efektywności postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.
Aktualny projekt nowelizacji przewiduje m.in. nowy wzór na wysokość kary maksymalnej oraz umożliwia Prezesowi UOKiK wzięcie pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzących i obciążających występujących w konkretnej sprawie. Równocześnie - zgodnie z przygotowanym przez UOKiK projektem regulacji - z postępowań dotyczących zatorów mają zostać wyłączone rozliczenia pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

Zawiadom UOKiK o zatorach płatniczych

Urząd monitoruje rynek pod kątem identyfikacji tych podmiotów, które naruszają dyscyplinę płatniczą i zachęca do składania zawiadomień przez osoby posiadające informacje o przedsiębiorcach najbardziej opóźniających się z zapłatą mikro, małym i średnim firmom.
Każdy, kto podejrzewa, że stał się ofiarą zatorów płatniczych, może zwrócić się do UOKiK. Zawiadomienie powinno zawierać m.in. wskazanie podejrzanego przedsiębiorcy, opis stanu faktycznego, uprawdopodobnienie wystąpienia zatorów, dane zgłaszającego oraz wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie.
Zawiadomienie można:
- przesłać w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zatory@uokik.gov.pl
- przesłać pocztą na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
- złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

MŚP – w transakcjach handlowych pamiętaj o swoich prawach!

Jesteś dostawcą towarów lub usług z sektora MŚP, a twoim dłużnikiem jest duży przedsiębiorca? Pamiętaj, maksymalny termin zapłaty przysługującego ci wynagrodzenia nie może przekraczać 60 dni liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. (z)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.