Wiadomości z rynku

piątek
7 października 2022

Niedobór kierowców jeszcze wzrośnie

Badanie IRU: brakiem wykwalifikowanych kadr, kiepskie warunki pracy i wizerunek zawodu
20 września 2022

Fot. IRU

 
Firmy transportowe w wielu krajach borykają się z coraz większym niedoborem kierowców. Wzrost płac w 2021 r. nie rozwiązał problemu. Nadchodzący kryzys demograficzny pogłębia przepaść między młodymi i starymi kierowcami. Coroczne badanie IRU pokazuje, że liczba wakatów na stanowiskach kierowców zawodowych nadal rośnie w alarmującym tempie na całym świecie. Przeprowadzając ankietę wśród ponad 1.500 komercyjnych przewoźników drogowych w 25 krajach obu Ameryk, Azji i Europy, IRU potwierdziła, że ​​w 2021 r. praktycznie we wszystkich regionach wzrosły niedobory kierowców ciężarówek. W Europie w ciągu roku podskoczyły o 42% , przy czym liczba wolnych stanowisk kierowców sięgała 71.000 w Rumunii, 80.000 w Polsce i Niemczech oraz 100.000 w Wielkiej Brytanii. W Meksyku niedobory wzrosły o 30%, osiągając 54.000, a w Chinach o 140% do 1,8 mln. Wyższe zarobki kierowców w 2021 r., zwłaszcza w Europie i USA, nie doprowadziły do ​​zmniejszenia niedoborów. Sekretarz generalny IRU Umberto de Pretto powiedział: - Przewlekłe niedobory kierowców komercyjnych pogłębiają się, a miliony stanowisk pozostają niewypełnione. Naraża to już zestresowane gospodarki i społeczności na większe ryzyko inflacji, problemy związane z mobilnością społeczną i załamaniem łańcucha dostaw. W 2022 r., firmy w Argentynie i Chinach przewidują niewielką poprawę, ale operatorzy w większości regionów spodziewają się zwiększenia niedoborów kierowców ciężarówek: np. w Turcji o 15%, w Meksyku o 32%, a w Europie o 40%.

Kobiety wciąż nie zasiadają za kierownicą

W 2021 r. we wszystkich regionach mniej niż 3% kierowców ciężarówek stanowiły kobiety, z godnymi uwagi wyjątkami w Chinach (5 proc.) i USA (8 proc.). Odsetek kobiet kierowców autobusów i autokarów w Europie był wyższy i wynosił 12%. Jednak wszystkie te wskaźniki są nadal znacznie poniżej norm sektora transportu, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiednio 22% i 28% wszystkich pracowników transportu to kobiety.

Demograficzna bomba zegarowa

W większości regionów młodzi kierowcy poniżej 25 roku życia stanowili mniejszość, stanowiącą 6 lub 7% populacji kierowców ciężarówek. Z drugiej strony we wszystkich regionach z wyjątkiem Chin i Meksyku jest od dwóch do pięciu razy więcej starszych kierowców w wieku powyżej 55 lat. W Stanach Zjednoczonych i Europie starsi kierowcy stanowią około jednej trzeciej siły roboczej. Europa ma najwyższy średni wiek kierowcy, wynoszący 47 lat. Rosnąca różnica wieku jest poważniejsza w przypadku transportu pasażerskiego. W Europie w 2021 r. tylko 3% kierowców autobusów i autokarów miało mniej niż 25 lat, co stanowi połowę wskaźnika w całym sektorze transportu. Natomiast kierowcy w wieku powyżej 55 lat stanowili aż 32% siły roboczej, przy średnim wieku kierowcy 50 lat. Według przewoźników drogowych obecny kryzys związany z niedoborem kierowców jest spowodowany brakiem wykwalifikowanych kadr - we wszystkich regionach, z wyjątkiem Chin i Turcji, które jako główne przyczyny podały warunki pracy kierowców i wizerunek zawodu. – Rządy i władze muszą stworzyć warunki w celu poprawy infrastruktury parkingowej, dostępu do szkoleń i zachęcania większej liczby kobiet i młodych ludzi do zawodu – podsumował Umberto de Pretto, sekretarz generalny IRU. (z)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.