Wiadomości z rynku

środa
17 lipca 2024

Mercedes-Benz zaangażowany w ESG

Więcej aut elektrycznych i redukcja emisji CO2
16 maja 2023

W tym roku Mercedes-Benz spodziewa się około dwukrotnego wzrostu liczby dostaw pojazdów w pełni elektrycznych (BEV), a do połowy dekady – osiągnięcia nawet 50% udziałów pojazdów xEV w swojej sprzedaży Fot. Mercedes-Benz

 
Na tegorocznej konferencji dla inwestorów i analityków na temat ESG – środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania – Mercedes-Benz zaakcentował swoją aktywność, mającą na celu redukcję śladu węglowego i tworzenie trwałej wartości dla wszystkich interesariuszy.
– W Mercedes-Benz chcemy budować najbardziej pożądane samochody świata – powiedział Ola Källenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG. – A ponieważ nie ma luksusu bez zrównoważonego rozwoju, przestawiliśmy się w kierunku ESG – zwłaszcza w obliczu naszego wzrostu w obszarze elektromobilności. ESG umożliwia tworzenie długofalowej wartości i obejmuje ograniczanie ryzyka oraz wykorzystywanie szans w zrównoważonym biznesie. Jedno i drugie zamierzamy zintensyfikować.

Przyspieszenie elektryfikacji

W 2022 r. sprzedaż elektrycznych samochodów osobowych Mercedes-Benz (z uwzględnieniem marki smart) wzrosła o 67%. W tym roku firma spodziewa się około dwukrotnego wzrostu liczby dostaw pojazdów w pełni elektrycznych (BEV), a do połowy dekady – osiągnięcia nawet 50% udziałów pojazdów xEV w swojej sprzedaży. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć popularyzację napędu elektrycznego, Mercedes-Benz stworzy markową, globalną sieć stacji ładowania o wysokiej mocy, która tam, gdzie to możliwe, będzie zasilana zieloną energią elektryczną. W ciągu bieżącej dekady w Ameryce Północnej, Europie, Chinach oraz na innych kluczowych rynkach zainstalowanych zostanie łącznie ponad 10.000 ładowarek. Sieć będzie otwarta dla aut wszystkich marek, lecz klientom Mercedes-Benz zaoferuje wyjątkowe korzyści, takie jak możliwość wcześniejszej rezerwacji punktu.

Dekarbonizacja łańcucha dostaw i ochrona zasobów

Mercedes-Benz wraz ze wszystkimi swoimi dostawcami stali dąży do celu, jakim jest zielony łańcuch dostaw stali – z realizacją najpóźniej do 2039 r. Do samochodów z gwiazdą wprowadzono już niskoemisyjną stal wytwarzaną ze złomu. Obecnie pod kątem seryjnej produkcji testowane są prototypowe części zawierające ultrawytrzymałą stal martenzytyczną firmy SSAB, która wykorzystuje niemal wolne od paliw kopalnych, bezpośrednio zredukowane żelazo. Co więcej, Mercedes-Benz był pierwszym producentem samochodów, który objął udziały w szwedzkim start-upie H2 Green Steel. Poprzez tę inwestycję promuje transformację przemysłu stalowego, a od 2025 r. zamierza wprowadzać na rynek różne modele pojazdów wytwarzanych z zastosowaniem niemal bezemisyjnej stali.
Firma pracuje również nad dekarbonizacją swojego łańcucha dostaw aluminium. Co najmniej jedna trzecia aluminium wykorzystywanego w Europie w nadchodzących modelach elektrycznych będzie produkowana z wykorzystaniem energii odnawialnej, co doprowadzi do redukcji emisji CO2 nawet o 50%. Na potrzeby strukturalnych odlewów istotnych dla bezpieczeństwa testowane jest już aluminium od firmy Hydro, zawierające minimum 25% złomu pokonsumpcyjnego. Mercedes-Benz chce rozpocząć stosowanie tego materiału w seryjnej produkcji jeszcze w tym roku. Jego ślad CO2 jest o około 70% niższy od konwencjonalnego aluminium stosowanego w Europie. Do 2030 r. firma spod znaku gwiazdy wspólnie z Hydro zamierza pilotażowo wprowadzić aluminium o bardzo niskim poziomie emisji CO2. Równocześnie poszerzone zostanie wykorzystanie materiałów certyfikowanych od kopalni do dostawcy, zgodnie ze standardami inicjatywy Aluminium Stewardship Initiative; jej celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości aluminium.

Napędzanie gospodarki o obiegu zamkniętym i bezpośrednie pozyskiwanie surowców

Do końca 2023 r. swoją działalność rozpocznie nowy zakład recyklingu akumulatorów w Kuppenheim w Niemczech. Dzięki innowacyjnemu procesowi mechaniczno-hydrometalurgicznemu kilka miesięcy później Mercedes-Benz ma osiągnąć tam wskaźnik recyklingu na poziomie ponad 96%. Trwa oczekiwanie na wynik obiecujących rozmów z sektorem publicznym – Kuppenheim chce mieć możliwość recyklingu ponad 2.500 ton modułów akumulatorowych rocznie. Producent luksusowych samochodów rozszerza także wykorzystanie ogniw i akumulatorów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Koncentrując się na materiale katody, dąży do zmniejszenia emisji CO2 przypadającej na ogniwa o 40%. Dźwignią w dalszej redukcji jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji i rafinacji surowców. W 2022 r. firma podpisała kontrakt z kanadyjsko-niemieckim startupem Rock Tech Lithium na dostawy średnio 10.000 ton wodorotlenku litu rocznie, począwszy od 2026 r. Rock Tech będzie wydobywać lit w Kanadzie, z miejsc kontrolowanych zgodnie ze standardami Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA), i rafinować go w Niemczech.
Ponadto obaj partnerzy będą współpracować przy tworzeniu mapy drogowej dla osiągnięcia produkcji wodorotlenku litu neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do końca 2030 r. Rozpoczęcie budowy fabryki w Guben na granicy z Polską miało miejsce w marcu 2023 r. Również w Chinach Mercedes-Benz wspólnie z silnymi partnerami pracuje nad zamknięciem obiegu materiałów nadających się do recyklingu na skalę przemysłową.

Dążenie do 80-procentowego ograniczenia emisji CO2

Od początku 2022 r. zakłady produkcyjne na całym świecie w pełni należące do Mercedes-Benz są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Obecnie 45% całkowitej energii wykorzystywanej do produkcji w zakładach tego producenta pochodzi ze źródeł odnawialnych, w dużej mierze dzięki dostawom w 100% zielonej energii elektrycznej. Już w 2022 r. producent osiągnął swój cel redukcji emisji CO2 o 50%, wyznaczony na 2030 r. (zakresy 1 i 2) – zgodnie z zatwierdzeniem inicjatywy Science Based Target Initiative (SbTi). Firma dąży do ograniczenia emisji CO2 o 80% do 2030 r. względem 2018 r. i zamierza zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł, tak aby pokryć 70% całkowitego zapotrzebowania na prąd we własnych fabrykach, m.in. poprzez zwiększenie zdolności wytwórczych bezpośrednio na miejscu. W tym celu Mercedes-Benz koncentruje się na rozbudowie systemów fotowoltaicznych w swoich zakładach: do 2025 r. zainstalowanych zostanie nawet 140 megawatów mocy szczytowej (MWp), co odpowiada milionowi metrów kwadratowych nowych paneli słonecznych. Kolejny punkt strategii energetycznej firmy to rozszerzenie portfolio o energię wiatrową z farm lądowych i morskich. Nowe systemy słoneczne oraz farmy wiatrowe pomogą Mercedes-Benz zabezpieczyć około 50% przyszłego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech. W sektorze offshore niemiecki producent zawarł umowę typu PPA (Power Purchase Agreement) z firmą Iberdrola – jednym ze światowych liderów rynku energii odnawialnej – na dostawy energii elektrycznej z farmy wiatrowej Windanker na Morzu Bałtyckim. Tylko ta umowa pozwala Mercedes-Benz zabezpieczyć ponad 140 MW energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od 2027 r., co pokryje około 30% zapotrzebowania firmy na prąd w Niemczech. Jeśli chodzi o ląd, do połowy dekady producent zbuduje farmę wiatrową z dwucyfrową liczbą turbin wiatrowych na swoim poligonie testowym w Papenburgu w Niemczech. Ambicją wszystkich fabryk Mercedesa na świecie jest korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej, przy zerowej emisji CO2, do 2039 r. Cel dla logistyki to unikanie i ograniczanie emisji CO2 poprzez optymalizację procesów. Ważnym czynnikiem jest przejście z transportu drogowego na kolejowy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie możliwe. Mercedes-Benz bada również innowacyjne koncepcje, takie jak frachtowce napędzane żaglami. Firma podpisała list intencyjny z Wallenius Wilhelmsen (Global Shipping and Logistic Solutions Company) na transport samochodów z Europy do USA.
Mercedes-Benz chce, aby najpóźniej do 2030 r. jego ogólnoświatowa, niezależna sieć sprzedaży była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Środki do osiągnięcia tego celu obejmują wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej w budynkach, popularyzację elektromobilności we flotach działów sprzedaży oraz rozwój infrastruktury ładowania. Pierwsze kroki zaplanowane na ten rok obejmują szczegółowe obliczenia emisji CO2 globalnej sieci sprzedaży oraz opracowanie odpowiednio dostosowanych regionalnych planów działania. (z)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.