Wiadomości z rynku

czwartek
7 grudnia 2023

Od grudnia MAUT na nowych zasadach

Warto przygotować się na zmiany w opłatach drogowych od samochodów ciężarowych
29 września 2023

Fot. Toll Collect

 
Projekt ustawy niemieckiego rządu federalnego zmieniającej ustawę o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych przewiduje wprowadzenie od 1 grudnia 2023 r. klasy emisji CO₂ jako nowej cechy decydującej o taryfie. Ponadto maksymalna masa całkowita (tzGm) staje się podstawą przydziału do kategorii wagowej.

Toll Collect radzi

Toll Collect radzi, aby sprawdzić klasę emisji CO₂ i maksymalną masę całkowitą (tzGm) swoich pojazdów w portalu klienta. Klasa emisji CO₂ 1 jest zapisana standardowo dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Toll Collect.
Lepsza klasa emisji jest możliwa w przypadku pojazdów z datą pierwszej rejestracji od 1 lipca 2019 r. Za pomocą wyszukiwarki klas emisji w portalu klienta można sprawdzić, do jakiej klasy emisji CO₂ został przypisany dany pojazd. Można tam złożyć wniosek o zmianę klasy emisji i przesłać dokumenty potwierdzające (dowód rejestracyjny, CIF, CoC, świadectwo dopuszczenia indywidualnego). Przedstawiciele Toll Collect proszą o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń.
Wraz z wprowadzeniem klas emisji CO₂ jako podstawę przyporządkowania do kategorii wagowej ustalono maksymalną masę całkowitą (MMC) ciągnika (pole F.1 w dowodzie rejestracyjnym) – zamiast dotychczasowej maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej (DMC, pole F.2). Przez to pojazdy mogą należeć do wyższej kategorii wagowej lub podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych. Dotyczy to w szczególności pojazdów z obniżoną dopuszczalną masą całkowitą.
Firma Toll Collect przeniesie informacje dotyczące masy wszystkich zarejestrowanych dotychczas pojazdów, dla których nie podano do tej pory maksymalnej masy całkowitej, z pola „DMC” do nowego pola „MMC”. Należy sprawdzić wartości „MMC”, aby opłata drogowa była prawidłowo pobierana od 1 grudnia 2023 r.
Od 1 grudnia 2023 roku pojazdy z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) nie będą klasyfikowane do lepszej klasy emisji spalin.

Gazowe, elektryczne, wodorowe…

Od stycznia 2024 roku pojazdy wyposażone fabrycznie w napęd CNG/LNG i należące do klasy emisji spalin Euro 6 będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.
Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do końca 2025 roku.
Od 1 lipca 2024 roku opłaty obejmą pojazdy powyżej 3,5 tony.
Od 1 stycznia 2026 roku od pojazdów bezemisyjnych trzeba będzie uiszczać tylko 25% stawki częściowej za koszty związane z infrastrukturą plus stawki częściowe za koszty związane z obciążeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.
Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony są trwale zwolnione z opłaty drogowej.
Projekt ustawy oraz dalsze informacje dotyczące opłaty drogowej od samochodów ciężarowych i programów wsparcia dla przyjaznych dla klimatu pojazdów użytkowych Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu można znaleźć pod następującym linkiem:
http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.