Wiadomości z rynku

środa
17 lipca 2024

Auto wywieziono z UE, przywieziono i… zaczęły się problemy

Jak radzić sobie ze skomplikowanymi procedurami celnymi
9 lutego 2024
 
Producent busów, celem przeprowadzenia testów, wywiózł swoje auto z terytorium Unii Europejskiej do Szwajcarii. Z niewiadomych powodów nie dokonał zgłoszenia towaru do procedury wywozu, dokonując wyprowadzenia tego towaru z rynku unijnego.
Po testach towar powrócił na teren UE korzystając z procedury tranzytu zewnętrznego (T1) i tu zaczął się problem.

Procedury

Procedura tranzytu zewnętrznego to procedura, która pozwala na przewóz towaru o statusie nieunijnym z jednego miejsca do drugiego miejsca pod dozorem celnym oraz zabezpieczeniem należności celno-podatkowych.
Jeżeli towaru tego nie zgłosimy do procedury celnej dopuszczenia do obrotu towaru powracającego z całkowitym zwolnieniem z należności celnych, to przedsiębiorca będzie miał do zapłacenia 10 % cła, 18,6% akcyzy oraz 23% VAT od wartości towaru. Ze względu na brak procedury wywozu i możliwości udowodnienia powrotu tego towaru, ryzyko poniesienia wspomnianych kosztów jest bardzo wysokie.
Procedura dopuszczenia do obrotu towaru powracającego to procedura, która pozwala na legalny powrót towaru na rynek unijny, po udowodnieniu, że towar ten nie uległ zmianom, przeróbkom lub modyfikacjom.
Agencja celna obsługująca przedsiębiorcę zakładając, że działała w dobrej wierze, wystąpiła do organów celno-skarbowych, o retrospektywne otwarcie procedury odprawy czasowej.
O dziwo, zgodę taką otrzymała.
Należy zadać pytanie – jakim sposobem otwarta została procedura odprawy czasowej i na jakim towarze, o jakim statusie?
1. Na towarze o statusie unijnym?
2. Na towarze, który opuszczał UE?
Procedura odprawy czasowej to procedura specjalna, która dzięki uzyskaniu pozwolenia od organów celno-skarbowych, pozwala na wwiezienie towaru o statusie celnym nieunijnym na terytorium Unii na określony czas, np: targi, wystawy, eventy. Towar co do zasady powinien zostać z powrotem wywieziony poza terytorium UE w określonym w pozwoleniu terminie.
Popełniony błąd pociągnął za sobą całą lawinę problemów. Zastosowanie powyższej procedury, skutkowało brakiem możliwości zamknięcia tranzytu bez ponoszonych opłat, co było bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy. Sprawa trafiła zatem do rozpatrzenia w referacie wewnętrznym UCS, gdyż w oddziale nie potrafiono sobie poradzić z tak zawiłą kwestią. <śródt>

Poprawny tok postępowania

Ze względu na liczne popełnione błędy, nie będę dalej opisywać w jakim kierunku sprawa się potoczyła i jakie było jej zakończenie, napiszę natomiast jaki powinien być prawidłowy tok postępowania w tym konkretnym przypadku.
- Wpływa wniosek strony o zamknięcie procedury tranzytu z całkowitym zwolnieniem z cła i podatków (dołożone do tego są wszystkie dokumenty łącznie z retrospektywną procedurą odprawy czasowej).
- Organ na mocy ordynacji podatkowej powinien rozszerzyć postępowanie o weryfikację wszystkich dokumentów dotyczących procedury odprawy czasowej. Decyzją organu powinna zostać zmieniona procedura odprawy czasowej na procedurę wywozu oraz w kolejnym etapie powinna zostać wydana decyzja dopuszczająca towar powracający do obrotu z całkowitym zwolnieniem z należności celno-podatkowych poprzez jednoczesne zamknięcie procedury tranzytu.
Tylko takie postępowanie zabezpieczyłoby przedsiębiorcę oraz naprawiłoby zgodnie z prawem pierwszy błąd, czyli wywiezienie towaru bez zgłoszenia.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

https://www.linkedin.com/in/dr-izabella-tymińska-ekspert-celny/
https://www.facebook.com/Ekspert.celny.Doradztwo.celne/
https://twitter.com/DrTyminska
www.ekspertcelny.pl
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.