Wiadomości z rynku

środa
24 lipca 2024

Obawy inflacyjne słabną

Najmniej rosnących cen obawiają się przedsiębiorstwa transportowe
13 lutego 2024
 
Negatywny wpływ inflacji na działalność firm w Polsce z kwartału na kwartał jest coraz słabszy, choć grupa „obawiających się” wciąż pozostaje liczna. Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że 33% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. To o 11 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 14 p.p. mniej niż roku temu. Najmniej rosnących cen obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (20%).
Rzadziej takie obawy mają średni przedsiębiorcy (20%) niż mikro i mali (po 37% wskazań).
– W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z coraz niższym poziomem inflacji. Ubiegły rok zakończyliśmy wynikiem na poziomie 6,2% w ujęciu rocznym – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. – Przypomnijmy, że 2023 rok zaczęliśmy z ponad 17% wzrostem cen. Jeśli weźmiemy pod uwagę inflację średnioroczną, to również zobaczymy, że przedsiębiorcy mają podstawy do bardziej optymistycznych ocen przyszłości. Z danych GUS wynika, że w 2023 roku ceny wzrosły średnio o 11,4% w ujęciu rocznym, rok wcześniej średnioroczna inflacja wyniosła 14,4%. Był to pierwszy spadek tego wskaźnika od 2018 roku. Dlatego większość branż liczy, że najbliższe miesiące będą dla nich lepsze i „tańsze”.

Inflacyjne obawy w odwrocie

Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że inflacja wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak grupa „obawiających się” z kwartału na kwartał jest coraz mniejsza. 33% uważa, że wzrost cen „odbije się” negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do wcześniejszego pomiaru z końca ubiegłego roku wynik jest niższy o 11 p.p. (44% w IV kwartale 2023 roku). Na wysokim poziomie pozostaje odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (43% vs. 47% w IV kwartale 2023 roku). Jeszcze większą poprawę „nastrojów inflacyjnych” widać, gdy pierwsze tegoroczne wyniki porównamy w ujęciu rocznym. W I kwartale 2023 roku 48% firm obawiało się negatywnego wpływu inflacji na swoją działalność biznesową.
Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 20% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie mikro i małych firm ten odsetek wynosi po 37%.

Transport czuje się najpewniej

Każda branża nieco mniej obawia się inflacji niż pod koniec ubiegłego roku.
Najmniej o swoją przyszłość – podobnie jak kwartał wcześniej – obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 15% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 14 p.p. mniej niż w IV kwartale 2023 roku. W budownictwie 30% firm obawia się inflacji (- 8 p.p.), w handlu 35% (-16 p.p.), w przemyśle 27% (-14 p.p.).

Z wojną w tle

Pierwszy tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 7% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W IV kwartale 2023 roku uważało tak 13% przedsiębiorców. Większość, bo 82%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian.
Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wynosi 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar.

***
Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku. (red)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.