Wiadomości z rynku

sobota
18 maja 2024

Ograniczenia ruchu w Polsce w 2024 roku

Kogo dotyczą, jakie są wyjątki…
27 lutego 2024

W święta stoimy Fot. ZM

 
ZMPD informuje o ograniczeniach w ruchu, dotyczących pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju, w 2024 roku.

Zakaz ruchu obowiązuje w dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00; w święto państwowe wymienione poniżej od godz. 08:00 do godz. 22:00.
W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 21 czerwca do 1 września 2024 roku):
- od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek;
- od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę;
- od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.
Ponieważ 15. sierpnia jest świętem to obowiązują ogólne ograniczenia.

Święta państwowe 2024

a. 1 stycznia - Nowy Rok
b. 6 stycznia - Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)
c. 31 marca - Niedziela Wielkiej Nocy
d. 1 kwietnia - Poniedziałek Wielkiej Nocy
e. 1 maja - Święto Pracy
f. 3 maja - Święto Państwowe
g. 19 maja - Zielone Świątki
h. 30 maja - Boże Ciało
i. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
j. 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
k. 11 listopada - Dzień Niepodległości
l. 25 grudnia - Boże Narodzenie
m. 26 grudnia - Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Wyjątki

1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
5. pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych;
6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9. pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
15. pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone poniżej, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
22. pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągników rolniczych;
23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski;
24. pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski;
25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
26. do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu.

UWAGA
Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze

1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Źródło: ZMPD
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.