Wiadomości z rynku

wtorek
21 maja 2024

Solaris ponownie liderem europejskiej elektromobilności

Firma zajęła 1. miejsce na rynku autobusów zeroemisyjnych w 2023 roku
15 maja 2024

Solaris Urbino 12 hydrogen Fot. Solaris

 
W 2023 roku Solaris udowodnił swoimi wynikami produkcyjnymi i sprzedażowymi, że jest organizacją dobrze przygotowaną do stale zmieniającego się otoczenia rynkowego, potwierdzając swoją odporność na dynamiczne przemiany gospodarcze. Firma odnotowała stabilne wyniki sprzedażowe – nabywców znalazło łącznie 1.456 pojazdów.

Większość kontraktów realizowanych w 2023 r. dotyczyła dostaw pojazdów z całkowicie zeroemisyjnym lub niskoemisyjnym napędem. Pojazdy bateryjne, wodorowe, trolejbusy i autobusy hybrydowe po raz pierwszy w historii spółki przekroczyły 80% udziału w miksie sprzedażowym i stanowiły dokładnie 82%.
Rosnący udział pojazdów nisko- i bezemisyjnych w statystykach produkcyjnych Solarisa świadczy o trafnym rozpoznaniu rynku i dostosowaniu się producenta do jego wymagań. W większości państw Unii Europejskiej udział pojazdów z kategorii e-mobility w miksie transportowym w ostatnich latach dynamicznie rośnie. Dzięki konsekwentnej rozbudowie swojej oferty w tym segmencie od wielu lat, Solaris odpowiada na zmieniające się oczekiwania odbiorców. Znajduje to potwierdzenie także w liczbach – firma kolejny rok z rzędu zajęła pozycję europejskiego lidera wśród producentów autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) w latach 2012-2023, osiągając na koniec 2023 roku skumulowany udział rynkowy na poziomie 14,5%.

Opierając się na rejestracjach pojazdów w 2023 r., w minionym roku Solaris zajął pozycję nr 1 na rynku autobusów bezemisyjnych (bateryjnych i wodorowych) z 15,2% udziałem w rynku.

Rekordowa w historii firmy sprzedaż zaawansowanych technicznie pojazdów z napędami nisko- i zeroemisyjnymi miała przełożenie na równie rekordowe przychody. W 2023 roku działalność Solarisa wygenerowała przychody na poziomie 819 mln euro, co stanowi wzrost o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim.
W 2023 roku Solaris dostarczył swoje produkty do klientów z 17 krajów Europy. Głównymi odbiorcami pojazdów byli przewoźnicy z Polski, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Niemiec, Czech, Rumunii i Węgier. Spośród wszystkich dostarczonych w ubiegłym roku pojazdów marki Solaris, aż 690 sztuk stanowiły autobusy elektryczne. Na uwagę zasługuje również wysoka liczba sprzedanych trolejbusów i autobusów wodorowych – odpowiednio 202 i 81 sztuk.

Urbino18 electric Fot. Solaris

 

Niekwestionowany lider wodorowy

Wzrost liczby sprzedanych autobusów wodorowych w ostatnim roku wyraźnie podkreśla rosnące zainteresowanie tą technologią – coraz więcej operatorów rozpoznaje w niej docelowe rozwiązanie dla swoich systemów transportu publicznego. Do końca 2023 roku Solaris dostarczył na rynek łącznie 180 autobusów z napędem wodorowym, umacniając pozycję europejskiego lidera w tym segmencie. Fakt, że 44,5% wszystkich zarejestrowanych w Europie autobusów wodorowych w 2023 roku stanowiły pojazdy marki Solaris, świadczy o dominacji firmy w tym obszarze.
Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się nadal utrzymywał. Znajduje to także odzwierciedlenie w licznych nowych zamówieniach, które Solaris otrzymał na kolejne lata. Do końca 2023 roku firma zarejestrowała zamówienia na 535 pojazdów wodorowych, z terminem realizacji w latach 2024-2026.
Aby sprostać rosnącemu popytowi i zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, Solaris oddał właśnie do użytku nową halę dedykowaną produkcji pojazdów wodorowych. Ten nowoczesny zakład ma stać się sercem produkcji autobusów na wodór i gaz, podkreślając zaangażowanie firmy w promowanie ekologicznych rozwiązań transportowych.
 

Najważniejsze kontrakty

W 2023 roku Solaris pozyskał, a także zrealizował (częściowo lub w pełni) wiele znaczących kontraktów:
* W kwietniu dostarczył do Oslo 183 przegubowe autobusy elektryczne Urbino, realizując największe zamówienie na autobusy elektryczne w swojej historii.
* Uzyskał zamówienie na 98 elektrycznych autobusów Urbino dla Cagliari na Sardynii w ramach umowy ramowej z Consip S.p.A.
* Duński operator AarBus zamówił 56 przegubowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18, z dostawami zaplanowanymi na 2024 i 2025 rok.
* BVG Berlin złożyło zamówienie na 50 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 18, z dostawami w latach 2024 i 2025.
* TPER w Bolonii zamówiło 130 autobusów wodorowych Solaris, co stanowi największe dotychczasowe jednorazowe zamówienie na pojazdy wodorowe w Europie. Pierwsze dostawy zaplanowane są jeszcze na 2024 rok.
* Azienda Veneziana della Mobilita z Wenecji złożyła zamówienie na łącznie 90 autobusów wodorowych Solaris, z dostawami od listopada 2025.
* In-der-City-Bus GmbH z Frankfurtu nad Menem zamówiło 10 autobusów wodorowych, z planowaną dostawą w pierwszym kwartale 2024 roku.
* Rebus Regionalbus Rostock z Niemiec zamówił 52 autobusy wodorowe, w tym pięć modeli przegubowych, z realizacją do końca 2024 roku.
* Operator transportu publicznego w Duisburgu zamówił 25 autobusów wodorowych, jako pierwszy krok do transformacji floty w całkowicie bezemisyjną do 2030 roku.
* Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) w Niemczech ogłosił swoje trzecie zamówienie na autobusy wodorowe w wersji przegubowej - dostawy 18 sztuk w drugiej połowie 2024 roku.
* Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), kontynuując inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny, zamówiło łącznie 36 autobusów Urbino 12 i dwa przegubowe autobusy wodorowe z dostawami na 2024 rok.
 

Nowości produktowe

2023 rok przyniósł także nowości w obszarze oferty produktowej firmy. W październiku zeszłego roku, podczas targów Busworld w Brukseli, Solaris zaprezentował nową wersję autobusu elektrycznego, zbudowaną w oparciu o nową architekturę układu napędowego, gwarantującą przewoźnikom całodzienną operacyjność i wyjątkową wydajność przy zachowaniu niskiej masy. Wraz z premierą autobusu po raz pierwszy użyte zostały baterie nowej generacji (wszystkie zlokalizowane na dachu pojazdu), zapewniające imponujący zasięg 600 kilometrów na jednym ładowaniu.
Nowy model autobusu wyróżnia się swoją konstrukcją, w której wyeliminowano konwencjonalną wieżę silnika. Zamiast niej autobus został wyposażony w modułowy układ napędowy z komponentami umieszczonymi na dachu i z tyłu pojazdu. Rozwiązanie to maksymalizuje pojemność pasażerską, ułatwia serwisowanie i zapewnia dużą elastyczność w zakresie aranżacji dachu.

Do modelu przegubowego dołączyła niedawno analogiczna konstrukcyjnie wersja 12-metrowa. Premiera pojazdu odbyła się podczas targów MOBILITY MOVE w Berlinie w marcu 2024. Zarówno nowe Urbino 12 electric, jak i wersja przegubowa tego modelu, spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, w tym również nowe wymogi GSR2 oraz cyberbezpieczeństwa, które zaczną obowiązywać nowo rejestrowane pojazdy od lipca 2024 roku.
 

Ślad węglowy maleje

Zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element strategii Solarisa, będącej wspólnym założeniem dla całej Grupy CAF. W 2023 roku firma kontynuowała realizację działań z obszaru ESG, odnotowując sukcesywną redukcję śladu węglowego od 2021 roku. Misją firmy jest nie tylko rozwój alternatywnych rozwiązań dla napędów spalinowych, ale także obniżenie emisji związanych z procesami produkcyjnymi i usługowymi. Nadrzędnym celem tych wszystkich aktywności jest osiągnięcie przez Solarisa całkowitej neutralności emisyjnej w 2045 roku.

Ambitna strategia

W ramach strategii rozwoju na nadchodzące lata Solaris określił trzy kluczowe obszary działania. Jednym z priorytetów jest utrzymanie pozycji europejskiego lidera w segmencie pojazdów zeroemisyjnych. Producent planuje także rozszerzenie oferty produktowej w obszarze pojazdów międzymiastowych na rynku europejskim oraz ekspansję na rynek północnoamerykański z dedykowaną ofertą pojazdów zeroemisyjnych.
Innowacyjność produktu, szerokie portfolio oraz elastyczne reagowanie na trendy technologiczne i potrzeby rynkowe stanowią fundament działań firmy. Dzięki temu Solaris umocnił swoją pozycję lidera na rynku europejskim. Producent oferuje obecnie pełne spektrum zeroemisyjnych rozwiązań dla transportu publicznego, składające się z 10 modeli pojazdów elektrycznych, wodorowych oraz trolejbusów, uzupełnionych o rozległy zakres rozwiązań bateryjnych i systemów ładowania, w tym kompleksowych projektów obejmujących także opiekę nad budową infrastruktury.
Plan rozwoju Spółki obejmuje również rozszerzenie produktowej oferty na inne segmenty – szczególnie na rynek międzymiastowy. W ciągu najbliższych lat Solaris zaprezentuje nową zeroemisyjną platformę międzymiastową o trzech różnych długościach: 10,9, 12,2 i 13 metrów. Co ważne, nowe modele będą dostępne w dwóch technologiach: zarówno w wersji bateryjnej, jak i wodorowej. Rozwijając ten segment, Solaris z pewnością wykorzysta doświadczenie zebrane przy okazji pracy nad modelem 15-metrowym w wersji LE (Low Entry), który miał premierę w 2020 roku. (red)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.