Wiadomości z rynku

czwartek
20 czerwca 2024

Hotspot logistyczny Słowacja

Inteligentna skrzynka EETS - transgraniczne naliczanie opłat drogowych
11 czerwca 2024

Autostrada w pobliżu miejscowości Podbanska w Słowacji Fot. pixabay

 
Aby o kolejny krok przybliżyć jednolity europejski system poboru opłat drogowych firma Toll4Europe GmbH w marcu 2024 r. poszerzyła portfel obsługiwanych przez siebie krajów o Słowację. System EETS Toll4Europe został wcześniej szczegółowo przetestowany i spełnia w całości surowe kryteria jakości obowiązujące w tym kraju.

Ze względu na swoje położenie w sercu Europy Słowacja jest uważana za ważny węzeł śródlądowego transportu towarowego w UE. Wysoki poziom inwestycji i nadwyżki eksportowe od lat, pomimo kryzysów, napędzają rozwój gospodarczy Słowacji, czyniąc z tego kraju atrakcyjną lokalizację dla wielu producentów z branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Firmy wykonujące przewozy są w Słowacji zobowiązane uiszczać opłaty za korzystanie z dróg.

Automatyczne wyliczanie opłat drogowych

Jednostka pokładowa Toll4Europe (OBU) zapewnia łatwy dostęp do różnych systemów opłat jednocześnie. OBU umożliwia w pełni automatyczne wyliczanie opłat drogowych, biorąc pod uwagę obowiązujące każdorazowo składniki opłat, takie jak dany kraj, rodzaj pojazdu i jego masa. Ponadto kierowcy są ostrzegani, jeśli nie nastąpiła inicjacja wymaganej usługi poboru opłaty drogowej lub urządzenie nie jest prawidłowo zasilane prądem. Urządzenie pokładowe (OBU) Toll4Europe jest dostępne poprzez wielu partnerów handlowych w całej Europie. Od połowy marca br. po raz pierwszy tym serwisem objęta została także Słowacja.

Ponieważ Słowacja w dużym stopniu ukierunkowana jest na eksport, drogowy transport towarów posiada tu szczególne znaczenie i czyni ją ważnym krajem tranzytowym dla europejskiego transportu towarowego. W dążeniu do zapewnienia sfinansowania kosztów utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej, rząd słowacki wdrożył już w 2010 r. ogólnokrajowy, cyfrowy system poboru opłat drogowych, który dotyczy wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Dla wielu firm logistycznych i spedytorów oznaczało to do tej pory, że kierowcy musieli mieć do dyspozycji dodatkowe urządzenie OBU, służące do odczytu i rejestrowania podlegających opłacie kilometrów przejechanych po przekroczeniu granicy ze Słowacją. Choć jest to kraj stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi krajami europejskimi, oprócz autostrad posiada on wiele płatnych dróg krajowych. Prawidłowe świadczenie opłat drogowych może zatem oznaczać dodatkowy nakład pracy, szczególnie jeśli kierowca nie zna specyfiki tego kraju.
Pomocna jest tutaj sprawdzona, interoperacyjna usługa EETS firmy Toll4Europe. To znane przedsiębiorstwo informatyczne oferuje urządzenie pokładowe, które znalazło już zastosowanie w większości krajów europejskich. Posługiwanie się nim oznacza, że do transgranicznego rejestrowania i przetwarzania opłat drogowych potrzebne jest już tylko jedno urządzenie. Dzięki swym specjalistycznym kompetencjom Toll4Europe od samego początku była jedną z czterech firm dopuszczonych do świadczenia usług EETS w słowackim systemie opłat drogowych. Wymagało to nie tylko wszechstronnego przetestowania wymiany danych pomiędzy Toll4Europe a słowackim systemem poboru opłat drogowych. Ponadto należało bowiem zapewnić niezawodność rejestrowania danych także podczas przejazdów na duże odległości. W tym celu na terenie Słowacji przejechano wiele tysięcy kilometrów ciężarówkami i autokarami wyposażonymi w urządzenia pokładowe Toll4Europe. Bezbłędna praca tych urządzeń została wykazana także przy współudziale słowackich pojazdów testowych i tamtejszych kierowców.
Wraz z rozszerzeniem obszaru poboru opłat drogowych na Słowację zlikwidowano zarazem znaczącą lukę na drodze do jednolitego rejestrowania i przetwarzania opłat drogowych w UE. Ułatwia to zarządzanie flotami pojazdów wszystkim dostawcom usług spedycyjnych, którzy albo transportują ładunki przez Słowację, albo też, mając tam swe bazy, obsługują przewozy międzynarodowe.

Odrębne urządzenie OBU na Słowację staje się zbędne

Wielokrotnie sprawdzona koncepcja bazuje na łatwym w obsłudze urządzenie OBU, działającym w systemie łączności satelitarnej. W ten sposób zastosowana technika dokładnie wykazuje i przesyła lokalizację pojazdu oraz samodzielnie nalicza należną opłatę. Konkretnie oznacza to, że przy wyjeździe lub wjeździe na teren Słowacji urządzenie OBU automatycznie rozpoznaje właściwą usługę opłaty poboru drogowej, czyniąc to bez konieczności ręcznego ustawiania czegokolwiek przez kierowcę lub zmiany używanego urządzenia OBU podczas przekraczania granicy. Dzięki temu kierowca może szybko zobaczyć na wyświetlaczu aktualnie używaną usługę poboru opłaty drogowej, liczbę osi i masę pojazdu, a także inne parametry istotne dla poboru opłaty drogowej.
W celu zapewnienia działania systemu ponad granicami firma Toll4Europe również w przypadku Słowacji stawia na niezawodną technologię komunikacyjną. Dzięki aktualizacjom dokonywanym w czasie rzeczywistym, urządzenie OBU jest zawsze na bieżąco z wszelkimi przepisami dotyczącymi opłat drogowych obowiązującymi w poszczególnych krajach. Redukuje to do minimum błędy w rozliczeniach, a menedżerowie flot pojazdów natychmiast otrzymują dane w formie cyfrowej. Ponieważ Toll4Europe za pośrednictwem swych partnerów handlowych oferuje we wszystkich obsługiwanych krajach własne usługi serwisowe, to w przypadku jakichkolwiek problemów lub zgłaszanych zapytań użytkownicy otrzymują od tych lokalnych przedstawicieli pomoc w swoim własnym języku. Jeśli pojawią się jakieś specjalne trudności, to w drugiej kolejności dostępni są także eksperci Toll4Europe ds. opłat drogowych, którzy w razie potrzeby wspierają tychże partnerów handlowych.
– Ważne jest dla nas to, aby spedytorzy i menedżerowie flot mogli o każdej porze liczyć na naszą szybką pomoc – deklaruje dr Felix Wex, dyrektor generalny Toll4Europe GmbH.

Inteligentne rozwiązania poboru opłat

Inteligentne rozwiązania poboru opłat drogowych pozwalają lepiej zarządzać flotą pojazdów. Świadczenie szybkiej pomocy dotyczy nie tylko partnerów serwisowych firmy, ale także funkcji samej technologii Toll4Europe. Usługa EETS Toll4Europe to centralna platforma dla realizacji wszystkich potrzeb związanych z opłatami drogowymi. Jak zapewnia operator, intuicyjne zarządzanie i przejrzystość systemu traktowane są priorytetowo. Dla spedytorów oznacza to konkretnie, że mają teraz możliwość samodzielnego sprawdzania swoich danych i wpisów, kontrolowania parametrów wprowadzanych przez kierowców, co umożliwia wczesną ewentualną interwencję.
Integralną częścią systemu jest nowa funkcja „OBU Health” również dostępna od początku 2024 roku. Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym takich ustawień OBU jak np. osie przyczepy czy masa pojazdu, dane wymagane do analizy reklamacji zgłaszanych przez klientów oraz wykupywanych biletów są - za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego - łatwo dostępne także dla odnośnego partnera handlowego oraz menedżerów floty.
Dodatkowo wyświetlany jest poziom naładowania baterii, stan (status) samego urządzenia oraz rodzaj zamontowania OBU. Dzięki tym informacjom menedżerowie flot mogą teraz znacznie szybciej reagować, jeśli kierowca ma pytania lub problemy z urządzeniem OBU.
– Wraz z kolejnym zwiększeniem liczby obsługiwanych krajów i poszerzeniem naszej oferty serwisowej, realizacja opłat drogowych w UE staje się coraz prostszą rutyną i przestaje być irytującym problemem dla wielu spedytorów i kierowców – dodaje Felix Wex.

Fakty: drogowy transport towarowy w Słowacji

W Słowacji obowiązkiem opłaty drogowej objęte są samochody ciężarowe i autokary/autobusy o masie przekraczającej 3,5 tony. Opłata pobierana jest na łącznie 17.700 km autostrad, dróg ekspresowych i dróg wyższej kategorii. Opłatę drogową pobiera się na podstawie przejechanych kilometrów, liczby osi, tonażu i klasy emisji.
Pomimo tego, że Słowacja zarówno pod względem swej powierzchni, jak i gospodarki zalicza się do mniejszych krajów europejskich, tutejszy sektor drogowego transportu towarowego plasuje się na 12. miejscu w Europie pod względem wielkości przewozów i na 6. miejscu pod względem skali przewozów międzynarodowych. Wynika to m.in. z korzystnego położenia geograficznego Słowacji.

Według danych Eurostatu udział transgranicznego drogowego transportu towarowego w całkowitym wolumenie towarów przewożonych na terenie UE transportem drogowym był w Słowacji szczególnie wysoki i wyniósł tam 84,9 proc. (red)
 
Toll4Europe
Przedsiębiorstwo Toll4Europe GmbH, powstałe w 2017 roku I posiadające swą siedzibę w Monachium, jest spółką joint venture utworzoną przez T-Systems Road User Services GmbH, Daimler Truck AG, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG oraz euroShell Cards B.V. W oparciu o połączony know-how tych partnerów firma stworzyła jednolitą jednostkę pokładową (OBU) oraz platformę do pobierania i rozliczania opłat drogowych, powstających w relacjach transgranicznych i międzyusługowych. Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z tego systemu, Toll4Europe oferuje uniwersalną skrzynkę poboru opłat do instalowania w kokpitach ciężarówek. Kompleksowa usługa EETS jest już wykorzystywana w Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Bułgarii, Węgrzech, Włoszech, Szwajcarii, Polsce, Danii (most Storebælt), Szwecji (most Øresund), w różnych tunelach i na parkingach. W połowie marca 2024 r. wdrożona została również w Słowacji.
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.