Wiadomości z rynku

czwartek
20 czerwca 2024

Kto smaruje, ten jedzie

Oleje silnikowe do pojazdów użytkowych - nowe technologie
7 czerwca 2024

Nowoczesne pojazdy ciężarowe potrzebują olejów silnikowych o niskiej lepkości Fot. ZM

 
Najważniejszym ogólnym trendem na europejskim rynku olejów do silników HDD jest przejście na produkty o niższej lepkości. Jest to spowodowane redukcją emisji CO2 nakazaną przez Unię Europejską – co podkreśla m.in. Grzegorz Tyszka, dyrektor generalny - Europa Centralna i Wschodnia Gulf Polska Sp. z o.o.

Według Cezarego Wyszeckiego, doradcy technicznego w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska, niezmiennym czynnikiem determinującym rozwój rynku jest tempo wymiany taboru wykorzystywanego przez firmy i przedsiębiorstwa transportowe.

– Nowe pojazdy wyposażone są w nowoczesne silniki, a ich bezpieczna eksploatacja wymaga stosowania odpowiednich środków smarnych, wykorzystujących zaawansowaną formulację oleju bazowego i dodatków – mówi ekspert Shell. – Im więcej będzie na drogach nowych ciężarówek, tym większe będzie zapotrzebowanie na innowacyjne, w pełni syntetyczne oleje silnikowe.

Eksperci Orlen Oil zwracają uwagę, że w ostatnich latach nastąpił wzrost popularności olejów silnikowych o niskiej lepkości do samochodów ciężarowych (takiej jak 0W-XX i 5W-XX), co wcześniej nie było spotykane w tym segmencie. Według raportu POPiHN, w 2022 roku udział olejów silnikowych 0W-XX i 5W-XX na rynku samochodów ciężarowych wyniósł 13%, a rok później już 15%.

Gabriela Radwańska, specjalista w Biurze Rozwoju i Technologii ORLEN OIL:

– Oleje silnikowe odgrywają znaczącą rolę w kwestii efektywności paliwowej pojazdów, chroniąc kluczowy osprzęt, poprawiając osiągi oraz zmniejszając zużycie paliwa. Biorąc pod uwagę ogólną oszczędność paliwa, oleje silnikowe i inne środki smarowe są często pomijane, ale mogą odgrywać ważną rolę w przyczynianiu się do efektywności paliwowej pojazdów.
W ostatnich latach, obserwujemy rozwój w kierunku nowych technologii układów napędowych m.in.: akumulatory elektryczne, wodorowe ogniwa paliwowe, a nawet wodorowe silniki spalinowe, które w przyszłości mogą zajmować coraz większy udział w rynku. Jednak nie zmienia to faktu, że silniki wysokoprężne nadal będą odgrywać kluczową rolę, dlatego należy ciągle poprawiać ich wydajność. Zwiększoną efektywność silnika można osiągnąć poprzez zmniejszenie lepkości środka smarowego w wysokich temperaturach. Związane jest to z wartością lepkości dynamicznej HTHS, która odpowiada lepkości oleju przy skrajnie wysokim obciążeniu podczas pracy silnika. Zazwyczaj minimalna lepkość HTHS, dla olejów do wysokoobciążonych silników wysokoprężnych, wynosi 3,5 cP w 1500C. Ze względu na nowoczesne konstrukcje osprzętu silnika, coraz większa liczba producentów oryginalnego sprzętu (OEM) dąży do obniżenia lepkości HTHS, zachowując wytrzymałość filmu olejowego i zapobiegając nadmiernemu zużyciu w ekstremalnych warunkach pracy.
W celu zmniejszenia zużycia paliwa należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników dokonując wyboru odpowiedniego środka smarowego. Jednym z aspektów w procesie projektowania oleju silnikowego jest olej bazowy. W praktyce coraz większą rolę odgrywają oleje bazowe gr IV (PAO), czyli w potocznym rozumieniu oleje syntetyczne. Tak skonstruowana technologia przyczynia się do obniżenia lepkości HTHS oleju silnikowego, przy zachowaniu tych samych lub nawet lepszych parametrów użytkowych. Syntetyczne środki smarowe mogą oferować lepsze właściwości użytkowe w porównaniu z konwencjonalnymi olejami, ze względu na ich wydajność w niskich temperaturach i zdolność do utrzymywania lepkości w celu ochrony silnika w podwyższonych temperaturach. Syntetyczne oleje silnikowe są projektowane z myślą o najwyższej wydajności. W tym celu wykorzystują wyłącznie syntetyczne oleje bazowe w połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi.
Kolejnym, istotnym parametrem podczas doboru oleju silnikowego, jest pompowalność niskotemperaturowa MRV. Podczas wymiany płynów eksploatacyjnych, należy również zwrócić uwagę na ten parametr. Pompowalność MRV określa z jakim oporem olej może przepływać przez kanały olejowe w niskiej temperaturze, co w potocznym rozumiemy oznacza graniczne warunki, w których lepkość oleju jeszcze pozwala na rozruch.
Często zadawane jest również pytanie, czy interwał wymiany oleju silnikowego jest gwarantowany przez producenta oleju? Odpowiedź brzmi - nie. O interwale wymiany oleju silnikowego decyduje producent pojazdu. Oczywiście jest on zależny również od jego stanu technicznego oraz sposobu eksploatacji. Zazwyczaj aprobata, którą posiada dany olej, jest skorelowana z interwałem wymiany. Należy również wziąć pod uwagę sposób eksploatacji pojazdu, który jest inny w przypadku tras z lekkimi gabarytami, a inny (znacznie krótszy) podczas eksploatacji np. w terenie górzystym z pełnym obciążeniem.
Eksperci z firmy ORLEN OIL na bieżąco śledzą wszystkie najważniejsze trendy mające wpływ na rozwój i produkcję środków smarowych, zwłaszcza w segmencie Heavy Duty. Dzięki temu oferta spółki, należącej do Grupy Kapitałowej ORLEN, obejmuje szeroką gamę wysokojakościowych olejów marki ORLEN OIL ULTOR dedykowanych do każdych warunków pracy silnika. Wiktoria Klauze, lab manager w Zakładzie Produkcji Olejów TEDEX S.A.: – Rynek olejów samochodowych w Polsce przeszedł znaczną ewolucję, która odzwierciedla zmieniające się potrzeby konsumentów oraz postęp technologiczny w przemyśle motoryzacyjnym. W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i zdania sobie sprawy wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne, a także coraz wyższych wymagań dotyczących wydajności i trwałości silników, zauważalny jest dynamiczny wzrost popularności olejów syntetycznych. Przyszłość rynku olejów samochodowych wydaje się być solidnie zakotwiczona w związku z nadchodzącym końcem produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi do 2035 roku. Pomimo takiego kresu produkcji, sam fakt zakończenia nie oznacza natychmiastowego zniknięcia spalinowych jednostek napędowych z ulic. Istniejące pojazdy będą wciąż potrzebować środków smarnych, a ich liczba na rynku zapewnia długoterminową perspektywę popytu na oleje do silników spalinowych. Ponadto, ogłoszenie o zakończeniu produkcji konwencjonalnych pojazdów jest ograniczone przede wszystkim do Europy, głównie do obszaru Unii Europejskiej. Jednakże poza tą strefą nie ma jednoznacznych strategii. W związku z tym producenci środków smarnych z niepokojem, ale także z umiarkowanym optymizmem, przygotowują się do wyzwań, jakie niesie przyszłość. Wspólnie z tym przygotowaniem, rozwijają oni również nowe produkty, które uwzględniają zmieniające się trendy w zakresie rodzajów napędów. Oleje te nie tylko będą nadal wykorzystywane w tradycyjnych silnikach spalinowych, ale również znajdą zastosowanie w nowych technologiach, takich jak przekładnie czy akumulatory, co podkreśla ich długoterminowe znaczenie na rynku motoryzacyjnym.

Idzie nowe

Jakie wyzwania stoją obecnie przed producentami środków smarnych do pojazdów użytkowych? Jak przystosowują swoje produkty do napędów alternatywnych - gazowych, bio, elektrycznych i wodorowych?

Według Grzegorza Tyszki (Gulf) najważniejsze paliwa alternatywne to obecnie sprężony gaz ziemny, napęd elektryczny i wodór.

– CNG jest często stosowany w autobusach, a silniki zasilane CNG wymagają formuł o niskiej zawartości popiołu – mówi przedstawiciel Gulf. – Dysponujemy technologią i wiedzą umożliwiającą opracowanie olejów silnikowych do pojazdów zasilanych CNG, jeśli rynek będzie tego wymagał w większej skali. E-paliwa są nadal oceniane pod kątem ich komercyjnej wykonalności i wpływu na silniki. Jak dotąd nie ma planów wprowadzenia nowych specyfikacji olejów silnikowych dla e-paliw. Dotyczy to również wodoru. Wykorzystanie odnawialnego wodoru jako paliwa oferuje realną możliwość zerowej emisji netto. Uważnie obserwujemy ten sektor i w przypadku opracowania specyfikacji dla tych typów olejów będziemy w stanie rozpocząć wdrażanie tej technologii.
Nieustannym wyzwaniem dla flot jest ich należyte utrzymanie i poprawa ich efektywności – dodaje Grzegorz Tyszka. – W obliczu postępu technologicznego, zmian regulacyjnych i rosnących obaw środowiskowych w branży transportowej, operatorzy flot muszą proaktywnie dostosowywać swoje praktyki, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Stąd jako producent markowych środków smarnych zwracamy szczególną uwagę na efektywność zużycia paliwa, utrzymanie wymaganego czasu pracy i wspomaganie technologii oczyszczania spalin, które mogą znacząco zminimalizować emisję z silnika. Wybór oleju silnikowego może wydawać się drobną częścią całości procesu utrzymania, ale może zrobić realną różnicę w ich finalnym koszcie. Zatem szczególnie dzisiaj bardzo istotne jest, aby wybrać odpowiedniego partnera i dostawcę wysokiej jakości produktów smarnych, bo tylko takie będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Nasze ponad 120-letnie doświadczenie globalne w tym obszarze na pewno to gwarantuje przez co umożliwi większy komfort pracy właścicielom i operatorom flot pojazdów użytkowych.

Cezary Wyszecki (Shell): – Dziś i zapewne jeszcze w dłuższej perspektywie, w rozwoju środków smarnych priorytetem będzie dążenie do obniżania lepkości oleju. Jeśli chodzi o paliwa alternatywne, to w sektorze transportu ciężarowego ich użycie nadal jest ograniczone. A bez rozbudowy infrastruktury umożliwiającej tankowanie lub ładowanie, trudno mówić o ich upowszechnieniu. Natomiast dzięki bliskiej współpracy z producentami pojazdów i podzespołów, uczestniczymy w pracach rozwojowych dotyczących różnych rozwiązań dotyczących napędów alternatywnych. Bez względu na to, jak w jakim tempie będą wdrażane paliwa alternatywne lub alternatywne źródła energii, Shell cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w pojazdach użytkowych. O tym, kiedy będą one dostępne w sprzedaży, zadecydują regulacje prawne dotyczące emisji spalin i możliwości rejestracji pojazdów spalinowych, a co za tym idzie – zapotrzebowanie rynku.

– Ciągłe inwestowanie w badania nad nowymi technologiami napędowymi jest kluczowe dla producentów środków smarnych, ponieważ zmieniające się rodzaje napędów wymagają specjalistycznych podejść do smarowania – komentuje Wiktoria Klauze (TEDEX S.A.). –W przypadku tradycyjnych silników spalinowych, produkcja olejów silnikowych opierała się głównie na zapewnieniu odpowiedniej ochrony podczas spalania. Jednakże nowe technologie napędowe wymagają bardziej złożonego podejścia. Chociaż silniki elektryczne nie wymagają tradycyjnego smarowania, to jednak inne komponenty pojazdu, takie jak układy przeniesienia napędu czy łożyska, wciąż potrzebują odpowiedniego smarowania. Dlatego producenci olejów muszą dostosować swoje produkty do specyficznych potrzeb tych nowoczesnych pojazdów, zapewniając im nie tylko skuteczną ochronę, ale i optymalną wydajność. Warto również zwrócić uwagę na rosnącą popularność samochodów hybrydowych, które wykorzystują zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny. Tak złożone układy napędowe wymagają specjalistycznych olejów, które mogą zapewnić optymalne działanie zarówno dla tradycyjnego silnika spalinowego, jak i dla komponentów elektrycznych.
W związku z tym, producenci muszą opracowywać oleje, które nie tylko zapewniają optymalną ochronę i smarowanie, ale także są kompatybilne z nowymi technologiami napędowymi, chroniąc je przed zużyciem i zapewniając długotrwałą wydajność.
Ponadto, rozwój nowych technologii napędowych wymaga inwestowania w badania nad wpływem środków smarnych na wydajność i trwałość pojazdów. Nie tylko muszą one spełniać wymogi producentów pojazdów, ale także przyczyniać się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji zużycia paliwa oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

GULF

Flagowa linia produktów Gulf, dedykowana do pojazdów użytkowych, czyli Gulf Superfleet Professional, oparta jest o technologię Gulf Tri-Guard, która zapewnia aktywną, 3-kierunkową ochronę silnika.

– Cząsteczki przeciw-zużyciowe tego oleju tworzą solidny film olejowy, chroniący powierzchnie silnika przed zużyciem, podczas gdy cząsteczki detergentu rozpraszają cząsteczki sadzy, zapobiegając gromadzeniu się osadów, zapewniając czystszy silnik, neutralizując kwasy i zapobiegając korozji – wyjaśnia Grzegorz Tyszka, dyrektor generalny - Europa Centralna i Wschodnia Gulf Polska. – Technologia ta utrzymuje optymalną wydajność silnika i oleju przez dłuższy czas, pozwalając na dłuższe okresy między wymianami oleju. Seria Gulf Superfleet Professional obniża koszty konserwacji i całkowity koszt posiadania (TCO).

Zapytaliśmy przedstawiciela Gulf Polska, w jakim stopniu Państwa produkty przyczyniają się do poprawy efektywności paliwowej pojazdów i wydłużenia okresów między wymianami? W jaki sposób firma może sprostać wyzwaniu produkcji środków smarnych o obniżonej lepkości?

– Tutaj naszym wyróżnikiem jest topowy produkt syntetyczny Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30, który charakteryzuje się zwiększonym potencjałem oszczędności paliwa, może zaoferować do 1,2% wyższą oszczędność paliwa, równocześnie zapewniając zrównoważoną jazdę – odpowiada Grzegorz Tyszka. – Ponadto, w oparciu o specyfikację Scania LDF-4, produkt może być stosowany aż przez 150.000 km (rzeczywisty okres między wymianami oleju zależy od typu silnika i warunków eksploatacji) do momentu jego wymiany. Wprowadzenie tego produktu do oferty nastąpiło już jakiś czas temu, pomimo faktu, iż zainteresowanie rynku nie było jeszcze duże. Natomiast nasza decyzja była jednomyślna, gdyż marka Gulf zawsze starała się brać aktywny udział w kształtowaniu trendów w motoryzacji.

W kwestii przejścia na produkty o niższej lepkości, spowodowanego redukcją emisji CO2 nakazaną przez Unię Europejską, dyrektor Grzegorz Tyszka wskazuje na olej Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30.
– To produkt z najwyższej półki, który jest gotowy do wykorzystania tej szansy – zapewnia przedstawiciel marki. – Już teraz obserwujemy dynamiczny wzrost sprzedaży tego produktu w Polsce, który będzie kontynuowany w nadchodzących latach i będzie się to odbywać kosztem spadku sprzedaży olejów mineralnych oraz olejów klasy 10W40.

Grzegorz Tyszka, dyrektor generalny - Europa Centralna i Wschodnia Gulf Polska Fot. Gulf

 
Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30 to syntetyczny olej do silników Diesla o bardzo wysokich parametrach, przeznaczony wyłącznie do silników wysokoprężnych nowej generacji o wysokich osiągach i niskiej emisji. Olej ten został opracowany przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologicznie dodatków i syntetycznych olejów bazowych, aby zapewnić potencjalne korzyści w zakresie oszczędności paliwa, zachowanie pożądanej lepkości w wysokich temperaturach, płynność w niskich temperaturach, czystsze silniki i kontrolę lotności. Zastosowane w tym oleju najnowsze dodatki chemiczne typu low SAPS (popiół siarczanowy, fosfor, siarka) ułatwiają utrzymanie sprawności układów redukcji emisji, takich jak filtr cząstek stałych (DPF), spełniając wymogi emisji Euro 6. Olej ten nadaje się również do stosowania w silnikach gazowych HD. Aprobaty i normy: API CK-4/SN, MB-Approval 228.51/228.52, Volvo VDS-4.5/ Mack EO-S 4.5/ Renault VI RLD-3 approval, ACEA E6, E7, E9, MB 228.31, Cummins CES 20086, DDC 93K222, CAT ECF-3 X, Scania LDF-4, Deutz DQC IV-18 LA, MTU Oil Category 3.1 X, JASO DH-2, MAN M3677/M3477/M3271-1/M3775, Ford WSS M2C213-A1 X, IVECO 18-1804 TLS E6, DAF Extended Drain

Gulf Superfleet Professional ECON 5W-30 Fot. Gulf

 
Gulf Superfleet Professional+ Long Drain 10W-40 to półsyntetyczny olej do silników wysokoprężnych o bardzo wysokich parametrach, przeznaczony wyłącznie do nowej generacji wysokowydajnych silników o niskim poziomie emisji, używanych w trudnych warunkach drogowych. Olej ten został opracowany przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii dodatków i najwyższej jakości płynów bazowych, które zapewniają zachowanie pożądanej lepkości w wysokich temperaturach, płynność w niskich temperaturach, kontrolę lotności i poprawę oszczędności paliwowej. Zastosowane w tym oleju najnowsze dodatki chemiczne typu low SAPS (popiół siarczanowy, fosfor, siarka) ułatwiają utrzymanie sprawności układów redukcji emisji, takich jak filtr cząstek stałych (DPF). Aprobaty i normy: Volvo VDS-4.5, Mack EO-S 4.5, Renault VI RLD-3 approval, ACEA E6, E9, E7, API CK-4, MB 228.51/228.52/228.31 X, JASO DH-2, Cummins CES 20086, MAN M3775 X, MTU Oil, Category 3.1, Cat ECF-3, IVECO 18-1804 TLS E6 X, DEUTZ DQC IV-18 LA, DAF Extended Drain, DDC 93K222

Gulf Superfleet Professional+ Long Drain 10W-40 Fot. Gulf

 

SHELL

Jedną z propozycji Shell jest olej Rimula R7 Plus AI 0W-20. To w pełni syntetyczny olej o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS do wysokoobciążonych silników Diesla. Opracowany specjalnie dla samochodów ciężarowych Iveco oraz pojazdów wyposażonych w jednostki napędowe tego producenta. Spełnia wymogi najnowszej specyfikacji Iveco 18-1804 TLV LS. Zawiera wysokowydajne, skuteczne dodatki niskopopiołowe „Low-SAPS”, które zapewniają oszczędność paliwa i obniżoną emisję spalin bez uszczerbku dla ochrony silnika lub komponentów.

Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 Fot. Shell

 
Z kolei Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS, opracowany tak, aby spełniać wymagania najnowszych silników do samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w zakresie stopnia ochrony, zapewniając jednocześnie większą sprawność. Spełnia wymagania specyfikacji Daimler DTFR 15C140 (MB 228.71) w zakresie obniżenia zużycia paliwa. Zaawansowana technologia niskopopiołowa zapobiega blokowaniu i zanieczyszczaniu układów oczyszczania spalin. Przeznaczony do pojazdów ciężarowych i autobusów Mercedes-Benz z silnikami OM 470, 471, 473, 934, 936, 936h wymagającymi oleju napędowego o jakości FA-4.

Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 Fot. Shell

 
– Najważniejszymi cechami olejów silnikowych Shell Rimula R7 są jeszcze wyższa oszczędność paliwa w porównaniu z olejami 5W-30 oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji bez uszczerbku dla trwałości nawet w najtrudniejszych warunkach – komentuje Cezary Wyszecki, doradca techniczny w Shell Polska. – Ta innowacyjna, najbardziej zaawansowanych technologicznie rodzina olejów silnikowych Shell Rimula o niskiej lepkości wysokotemperaturowej (HTHS 2,6) została opracowana specjalnie z myślą o samochodach ciężarowych najnowszej generacji. Shell Rimula R7 jest owocem wieloletniego doświadczenia Shell oraz współpracy z producentami OEM i firmami produkującymi dodatki. Wyjątkowa wydajność, trwałość i oszczędność paliwa w przypadku produktów z rodziny Rimula R7 zostały sprawdzone w rygorystycznych testach i próbach terenowych w warunkach rzeczywistych.
Bardzo niski poziom HTHS jest gwarantem uzyskania najwyższych możliwych oszczędności paliwa przy zachowaniu kryteriów wymiany zalecanych przez producentów pojazdów, co jest potwierdzone ich aprobatami. Niezależnie od tego, oleje Shell Rimula R7 spełniają wymagania dotyczące wydłużonych interwałów wymiany olejów dla najnowszych silników Euro 6. Istotnym czynnikiem, który pomógł osiągnąć ten cel, jest opatentowana przez Shell technologia produkcji syntetycznego oleju bazowego z wykorzystaniem procesu GTL.

Cezary Wyszecki, doradca techniczny w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska Fot. Shell

 

ORLEN OIL

W ostatnim czasie ORLEN OIL poszerzyło swoją ofertę o kolejny wysokojakościowy, syntetyczny olej silnikowy ULTOR EFFECTIVE 5W-20. Nowy produkt posiada najnowsza aprobatę MAN M3977 oraz SCANIA LDF-5, jednocześnie spełniając niskoemisyjną normę Euro VI. Według producenta olej charakteryzuje się nie tylko świetnymi właściwościami smarnościowymi, zapewnia skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach eksploatacji, ale także dzięki obniżonej lepkości dynamicznej w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ścinania (obniżona wartość HTHS) zapewnia oszczędność zużycia paliwa w porównaniu z olejami referencyjnymi. ORLEN OIL ULTOR EFFECTIVE 5W-20 to niskopopiołowy olej do silników Diesla, produkowany w oparciu o połączenie syntetycznych olejów bazowych oraz odpowiedni balans dodatków i polimerów. Tak opracowana technologia zapobiega blokowaniu filtrów i zanieczyszczaniu urządzeń do oczyszczania spalin, ułatwiając codzienną eksploatację. ULTOR EFFECTIVE 5W-20 jest zalecany do nowoczesnych silników wysokoprężnych, wyposażonych w systemy redukcji emisji spalin, w tym filtry cząstek stałych DPF. Nowy ULTOR wydłuża okres między wymianami oleju i ułatwia rozruch silnika w ujemnych temperaturach. Olej nie jest kompatybilny wstecz, dlatego nie może być używany w silnikach wymagających produktu o starszej lub innej specyfikacji OEM. Technologię opracowano z myślą o jednostkach napędowych najnowszej generacji – olej polecany jest dla silników MAN oraz Scania.

ORLEN ULTOR EFFECTIVE 5W-20 Fot. Orlen

 

VALVOLINE

Profleet LS 5W-30 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy klasy UHPD, z formułą opracowaną w celu spełnienia najnowszych norm UE oraz ochrony najnowszych układów obróbki spalin. Spełnia rekomendacje UHDP czołowych producentów silników. Unikatowa formuła zapewnia niższą zawartość popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki, aby chronić najnowsze układy obróbki spalin, takie jak układ recyrkulacji spalin (EGR), układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) oraz filtry cząstek stałych (DPF). Niska lepkość (5W-30) oraz w pełni syntetyczna formuła zapewniają oszczędność paliwa oraz bardzo długie okresy pomiędzy wymianami oleju. Odpowiedni dla silników Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Profleet LS 5W-30 Fot. Valvoline

 
Olej silnikowy All-Fleet™ Superior LE-X SAE 10W-40 to półsyntetyczny olej do silników pracujących z dużym obciążeniem, o wysokiej jakości dodatkach chemicznych, w celu uzyskania następujących korzyści: zwiększenie oszczędności paliwa, ograniczenie osadów na tłokach powstających w wysokich temperaturach, ochrona przed pienieniem, dyspersja sadzy, kontrola zwiększenia lepkości oleju, zapobieganie oksydacji, ochrona przed powstawaniem szlamu w niskich temperaturach, ochrona przed rdzą i korozją, ochrona mechanizmu rozrządu zaworowego oraz utrzymywanie liczby TBN. Produkt zapewnia wysoką wydajność na lokalnych krótkich dystansach, w warunkach drogowych i pozadrogowych, w zastosowaniach w rolnictwie, na budowach i w kopalniach. Olej ten został przygotowany specjalnie do silników z filtrami cząstek stałych (DPF), układami recyrkulacji spalin (EGR) i układami selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

All-Fleet™ Superior LE-X SAE 10W-40 Fot. Valvoline

 

TEDEX

Tedex Synthetic GF-6 Hybrid Motor Oil 0W-16 to zaawansowany technologicznie olej syntetyczny, stworzony z myślą o nowoczesnych silnikach, szczególnie tych stosowanych w pojazdach hybrydowych oraz samochodach japońskich. Jego unikatowa formuła zapewnia ochronę silnika oraz znaczną oszczędność paliwa. Jak informuje producent, olej ten spełnia najwyższe standardy jakości, co potwierdzają klasyfikacje API SP-RC oraz ILSAC GF-6B. Zachowuje swoje właściwości smarne i stabilność termiczną nawet w wysokich temperaturach. Zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin, jednocześnie zapewniając wyjątkową wydajność i ochronę przed osadami, szlamem i zużyciem silnika.

Tedex Synthetic GF-6 Hybrid Motor Oil 0W-16 Fot. Tedex

 
Tedex Super Truck Motor Oil 5W-20 to syntetyczny olej silnikowy, zaprojektowany specjalnie do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Jednym z kluczowych jego atutów jest wyjątkowa stabilność termiczna, co zapewnia ochronę silnika. Dzięki niskiej lepkości olej zapewnia pożądany przepływ podczas zimnych startów, natychmiast chroniąc kluczowe komponenty silnika. Dodatkowo olej ten zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin.

Tedex Super Truck Motor Oil 5W-20 Fot. Tedex

 
– Produkty Tedex, takie jak Tedex Synthetic GF-6 Hybrid Motor Oil 0W-16 oraz Tedex Super Truck Motor Oil 5W-20 są zaprojektowane tak, aby sprostać ekstremalnym warunkom pracy silników, zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach, co gwarantuje niezawodność i bezawaryjność jednostek napędowych – mówi Wiktoria Klauze, lab manager w Zakładzie Produkcji Olejów TEDEX S.A. – Zostały opracowane z myślą o maksymalizacji oszczędności paliwa. Na przykład, Tedex Synthetic GF-6 Hybrid Motor Oil 0W-16 charakteryzuje się niską lepkością, co redukuje opory wewnętrzne silnika i prowadzi do mniejszego zużycia paliwa. To nie tylko zmniejsza koszty eksploatacji pojazdów, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin, co jest zgodne z najnowszymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
Tedex Synthetic GF-6 Hybrid Motor Oil 0W-16 posiada licencję wydaną przez American Petroleum Institute (API) w celu spełnienia, a nawet przekroczenia wymagań powszechnie spotykanych w instrukcjach obsługi.
Nasze oleje silnikowe znacząco przyczyniają się do poprawy efektywności paliwowej pojazdów. Oparte na zaawansowanych dodatkach, mogą poprawić efektywność paliwową nawet o kilka procent. Może wydawać się to niewielkie na pierwszy rzut oka, ale w dłuższej perspektywie przynosi znaczące oszczędności. Na przykład, w przypadku pojazdów flotowych lub intensywnie użytkowanych, te oszczędności mogą przekładać się na setki, a nawet tysiące litrów paliwa rocznie.
Jeśli chodzi o wydłużenie okresów między wymianami, to nasze oleje silnikowe mogą znacznie przedłużyć te okresy, często nawet dwukrotnie w porównaniu do standardowych olejów. Przede wszystkim nasze oleje silnikowe charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną, co oznacza, że zachowują swoje właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur. Dzięki temu olej nie degraduje się szybko pod wpływem wysokich temperatur pracy silnika, co pozwala na wydłużenie okresu jego użytkowania.
Sprostanie wyzwaniu wytwarzania środków smarnych o obniżonej lepkości wymaga podjęcia szeregu kroków, aby dostarczyć produkty, które są nie tylko niezawodne, ale również zgodne z najnowszymi standardami. Wykorzystujemy najwyższej jakości bazy olejowe, które charakteryzują się lepszymi właściwościami w niskich temperaturach i mniejszą lotnością. Dzięki temu nasze środki smarne mogą zapewniać doskonałe smarowanie przy niskiej lepkości. Również poprzez zastosowanie dodatków uszlachetniających, takich jak modyfikatory tarcia, inhibitory korozji i dodatki przeciwzużyciowe, jesteśmy w stanie utrzymać wysoką wydajność środków smarnych przy obniżonej lepkości.
Mówiąc o rozwoju sprzedaży Wiktoria Klauze dodaje:
– Dzięki nowemu wizerunkowi opakowań i etykiet, nasze produkty prezentują się bardziej atrakcyjnie i profesjonalnie. Dodatkowo, założenie naszej strony internetowej oraz uruchomienie sklepu internetowego stanowiło istotny krok w kierunku jeszcze większego skoncentrowania się na potrzebach klienta. Poprzez platformę internetową możemy zapewnić naszym klientom łatwy dostęp do naszych produktów, a także zapewnić im wygodne i bezpieczne zakupy online, niezależnie od miejsca i czasu. (red)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.