Wiadomości z rynku

czwartek
20 czerwca 2024

Od lipca MAUT obejmie pojazdy o masie powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony

Już teraz można zgłaszać samochody objęte wyłączeniem dla rzemieślników
11 czerwca 2024

Fot. Toll Collect

 
Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych w Niemczech od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu.
Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych. To, czy warunki zwolnienia są spełnione, zależy od konkretnego przejazdu i przewożonych towarów.

Kiedy obowiązuje wyłączenie?

Wyłączenie dla rzemieślników obowiązuje, jeśli pojazd jest prowadzony przez pracownika zakładu rzemieślniczego i przewozi materiały, wyposażenie lub maszyny potrzebne do świadczenia usług i wykonywania prac przez zakład, lub przewozi wykonane przez rzemieślników gotowe towary, które są wytwarzane, przetwarzane lub naprawiane we własnym zakładzie rzemieślniczym.

Warunki zwolnienia dla rzemieślników spełniają wszystkie zawody wymienione w załącznikach A i B rozporządzenia o zasadach działania rzemiosła oraz uznawane w Niemczech zawody wyuczone, których profil działalności jest porównywalny z zawodem rzemieślniczym.

Wyłączenie dla rzemieślników obowiązuje także w przypadku zakładów rzemieślniczych z zagranicy.

Zakłady rzemieślnicze mogą zgłaszać pojazdy o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, których eksploatacja spełnia warunki wyłączenia dla rzemieślników, na witrynie internetowej Toll Collect. Dzięki tym informacjom kontrole uiszczania opłat drogowych można zorganizować w sposób ograniczający do minimum dochodzenia i procedury administracyjne.

Rzemieślnicze nie zawsze są rzemieślnicze

W przypadku przejazdów niespełniających warunków wyłączenia dla rzemieślników można przed rozpoczęciem jazdy zaksięgować i uiścić opłatę drogową w aplikacji Toll Collect lub na witrynie internetowej Toll Collect.

W przypadku pojazdów zakładów rzemieślniczych, których eksploatacja przeważnie nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, w celu wygodnego uiszczania opłaty drogowej zaleca się montaż urządzenia pokładowego Toll Collect lub operatora European Electronic Toll Service (dostawcy EETS).

Firma Toll Collect udostępnia dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 i poniżej 7,5 t urządzenia pokładowe (Windshield lub do montażu w kieszeni DIN). Montaż urządzeń pokładowych odbywa się w warsztacie partnera serwisowego. Firmy powinny jak najszybciej uzgodnić termin montażu u jednego z 1.300 partnerów serwisowych. (red)
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.