Dofinansowania

Znalezione artykuły: 23

 • Dofinansują zakupy elektrycznych ciężarówek Dofinansują zakupy elektrycznych ciężarówek 2024-02-08
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program wsparcia zakupu zeroemisyjnych samochodów ciężarowych. Na zakup będzie można dostać nawet 750 tys. złotych dofinansowania.
  Czytaj całość
 • Leasing z poręczeniem Leasing z poręczeniem 2014-01-17
  Spółka Millennium Leasing podpisała umowę o współpracy z konsorcjum regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, tworzących Krajową Grupę Poręczeniową. W efekcie podpisanej umowy Millennium Leasing, jako druga firma leasingowa w Polsce, już wkrótce zaoferuje poręczenia transakcji leasingowych przedsiębiorcom z siedmiu województw. Celem wprowadzenia do oferty nowego produktu leasing z poręczeniem funduszu jest ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) do źródeł finansowania maszyn i urządzeń, a przez to umożliwienie im rozwoju na atrakcyjnych i korzystnych warunkach, przy niskim udziale własnym.
  Tagi:   dofinansowania
  Czytaj całość
 • Unijna pomoc na modernizację Unijna pomoc na modernizację 2011-01-28
  Do 28 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z PROW 2007 - 2013. O pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" mogą starać się rolnicy z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych może składać wspólnie kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości powoduje, że o wsparcie mogą się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o taką pomoc.
  Czytaj całość
 • Szansa na dofinansowania dla zainteresowanych różnicowaniem Szansa na dofinansowania dla zainteresowanych różnicowaniem 2009-01-30
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach działania pod nazwą "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Tymczasem upłynął termin przyjmowania wniosków w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Złożone wnioski nie wyczerpują puli przewidzianej dla tego programu. W sumie o dofinansowanie (maksymalnie 50 tys. zł) ubiega się w kraju prawie 6,5 tys. rolników.
  Tagi:   dofinansowania
  Czytaj całość
 • Używane maszyny budowlane z dofinansowaniem Używane maszyny budowlane z dofinansowaniem 2008-09-19
  Po ostatniej publikacji dotyczącej finansowania używanych maszyn budowlanych z dotacji unijnych dostaliśmy wiele maili, w których Czytelnicy pytali nas, jakie dokładnie wymagania są stawiane. Postanowiliśmy sprawdzić wszystkie 16 województw. Najmniej wymagań stawianych jest przed przyszłymi beneficjentami w województwach: opolskim, lubelskim i zachodniopomorskim. W dwóch pierwszych mówi się tylko o tym, że jeżeli cena używanej maszyny będzie wyższa od jej wartości ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę pomoc dotyczyć będzie tylko ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.
  Czytaj całość
 • Dofinansowania na używane maszyny budowlane Dofinansowania na używane maszyny budowlane 2008-08-08
  W większości województw można obecnie finansować z unijnych programów pomocowych zakup maszyn budowlanych nowych i używanych. W przypadku tych drugich jest jednak kilka obostrzeń. Obecnie w programach realizowanych w woj. wielkopolskim można - korzystając z dotacji - kupić do firmy tylko maszynę nową.Tymczasem np. w woj. mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz w zachodniopomorskim można nadal zgłaszać programy, w których unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup używanego sprzętu.
  Czytaj całość
 • Jak długo trzeba czekać na dofinansowanie? Jak długo trzeba czekać na dofinansowanie? 2008-07-18
  Pieniądze z pomocy unijnej wypłacane są zwykle po zrealizowaniu projektu. Czyli najpierw trzeba np. zapłacić za maszynę budowlaną, a potem poczekać na wypłatę pieniędzy z UE. Ważna jest pozytywna weryfikacja zrealizowanego projektu. Jeżeli nie uda się przez nią przejść, można w ogóle nie otrzymać zwrotu kosztów jego wykonania. Zaszkodzić mogą wszelkie elementy, które nie zostały ujęte podczas opracowywania projektu oraz odstępstwa (np. zakup czegoś innego niż było planowane) i niejasności (np. nieczytelne faktury).
  Tagi:   dofinansowania
  Czytaj całość
 • Więcej młodych ma szansę na pieniądze z Brukseli Więcej młodych ma szansę na pieniądze z Brukseli 2008-07-11
  Począwszy od 1 lipca br. zmieniły się niektóre wymagania stawiane ubiegającym się o unijne środki w ramach akcji "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Zmiany są korzystne - pojawiły się nowe kategorie osób uprawnionych do otrzymania takiej pomocy. Należą do nich osoby planujące przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej oraz takie, które rozpoczęły już działalność rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a gospodarstwo nabyły w drodze spadku lub darowizny.
  Czytaj całość
 • Kto może służyć radą w kwestii dofinansowania? Kto może służyć radą w kwestii dofinansowania? 2008-06-20
  W Polsce od marca można wnioskować o pomoc unijną z programów strukturalnych na lata 2007-2013. Profesjonalnym pisaniem wniosków i sporządzaniem biznesplanów zajmują się odpłatnie prywatne firmy. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy to jedyne miejsca, w których można uzyskać pomoc i czy można ją dostać bezpłatnie?
  Czytaj całość
 • Dofinansowania (nie) do wzięcia Dofinansowania (nie) do wzięcia 2008-05-30
  Trwa przyjmowanie wniosków w ramach kolejnych dwóch unijnych programów pomocowych dla rolników. Jednak tylko jeden z nich cieszy się dużym powodzeniem u potencjalnych beneficjentów. W ramach akcji pod nazwą "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" ze środków pomocowych skorzysta w sumie ok. 3 tys. osób fizycznych i prawnych. W bieżącej transzy do podziału są środki o łącznej wysokości 1,14 mld zł. Wprawdzie przyjmowanie wniosków w ramach akcji "Ułatwienie startu młodym rolnikom" rozpoczęło się znacznie wcześniej, jednak w tym przypadku zgłoszone zapotrzebowanie na środki wyniosło na dzień 7 maja mniej niż jedną czwartą dostępnych pieniędzy.
  Czytaj całość
 • Maszyny budowlane za unijne pieniądze Maszyny budowlane za unijne pieniądze 2008-05-09
  Mimo ogólnego przekonania o tym, że nie najlepiej wykorzystujemy unijne pieniądze z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności, polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem dofinansowania z europejskich funduszy. Ubiegły rok zakończył się wynikiem: przedsiębiorcy wykorzystali 69,9 procent unijnych pieniędzy przewidzianych dla nich na lata 2004-2006. Dofinansowania z tego okresu są jednak przyznawane naszemu krajowi nadal, również i w tym roku. Szacuje się, że pod jego koniec będzie można mówić o około 90 procentach wykorzystanych środków. Najbliższe lata również zapowiadają się optymistycznie, ponieważ przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kolejnej puli pieniędzy z UE.
  Czytaj całość
 • Kredyt pod dofinansowania unijne Kredyt pod dofinansowania unijne 2008-04-11
  Niemal każdy z działających w Polsce banków udziela pożyczek na realizację projektów dotowanych przez Unię Europejską. Klienci, którzy starają się o dofinansowania zakupu maszyn, często traktowani są na preferencyjnych warunkach. Umowa kredytowa bądź promesa z banku przydaje się już podczas składania wniosku o unijną pomoc.
  Tagi:   dofinansowania
  Czytaj całość
Najpopularniejsze tagi