Części

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 1995
Cena:
  • 6 843 PLN 1 500 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 1500 EUR
start aukcji: 2020-11-24T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-12-08T18:30:00.000+01:00


TURBO POLISH Simoneer machine

Brand: CALIFORNIA ROHE

Type: 7-0192

Manufacturing number. 9638

Year: 1995

Connection 5 KV

Voltage 380 VOLT / 3-50 Hz

Important = only 11,191 turns

Dimensions: Length 3m40, Width 1m60, Height 2m70

2 Brushes vertical left and right with a size of 1m90 height

1 Brush horizontal of 1m80

plus 6 rails provided !!!