Części

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Dane podstawowe:
  • 1995
Cena:
  • 2 500 PLN +VAT
Opis dodatkowy
W OFERCIE SPRZEDAŻY POSIADAMY:

NAZWA : KABINA

PRODUCENT/MODEL: MERCEDES-BENZ

OZNACZENIE KABINA : 814

STAN: 100 % SPRAWNA ORAZ KOMPLETNA

ROK PRODUKCJI : 1995 R

CENA : 2500 (PL +23%)

CENA EKSPORT : 2500 PL+ 0%

ENGLISH :

WE OFFER :

NAME : CABIN

MODEL: MERCEDES-BENZ

CABIN MARKING: 814

CONDITION: 100% EFFICIENT AND COMPLET

YEAR OF PRODUCTION: 1995 R

PRICE: 2500 (PL +23%)

PRICE EXPORT : 2500 PL+ 0%

FRANCAIS :

NOUS OFFRONS:

NOM: CABINE

MODELE: MERCEDES-BENZ

MARQUAGE DU CABINE: 814

CONDITION: 100% BONNE CONDITION ET COMPLETE

ANNEE DE PRODUCTION: 1995 R

PRIX : 2500 (PL +23%)

PRIX EXPORT : 2500 PL+ 0%