Części

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 228 PLN 50 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 50 EUR
start aukcji: 2020-10-26T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-11-09T18:30:00.000+01:00


Tires various

Quantity: 30

various Dimensions and types

Conditions: new and used

Remark: The metal rack is not included in the lot