Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 179 PLN 40 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 40 EUR
start aukcji: 2020-09-30T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-10-14T18:30:00.000+02:00


Plastic storage bins
Dimensions: 39 cm / 29 cm / 14 cm