Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 68 PLN 15 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 15 EUR
start aukcji: 2020-11-11T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-11-25T18:30:00.000+01:00


Metal Cabinets
Dimensions: 70 cm x 60 cm x 188 cm
Quantity: 2
Conditions: Good