Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 68 PLN 15 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 15 EUR
start aukcji: 2020-09-16T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-09-30T18:30:00.000+02:00


2 PVC shelves in good condition
4 pitches + 4