Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 173 PLN 38 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 38 EUR
start aukcji: 2020-11-02T17:00:00.000+01:00
koniec aukcji: 2020-11-16T18:30:00.000+01:00


Bins new

Dimensions: 237x144x123mm

Quantity: 20 parts