Inne

Ważność tego ogłoszenia już wygasła lub płatność za to ogłoszenie jeszcze nie wpłynęła.
Cena:
  • 684 PLN 150 EUR
Opis dodatkowy

Podana cena jest ceną wywoławczą


Auction's start price

cena wywoławcza: 150 EUR
start aukcji: 2020-10-07T17:00:00.000+02:00
koniec aukcji: 2020-10-21T18:30:00.000+02:00


Barrel lifting equipment

Make : Labruche

Modele : PFU P 1 F Plast-Acier

REF1234

Act: yes

Status: As seen in the photos

Documentation: No document

Serial number: 08 000844/01/002

Weight: 88 kg

Dimensions: 1.35m x 0.70m x 0.80m